Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Odprawa kadry W-MOSG w terenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa kadry W-MOSG w terenie

Mirosława Aleksandrowicz
17.02.2017

16 lutego odbyła się na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Bezledach roczna odprawa kadry kierowniczej.

Spotkaniu przewodniczył Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  płk SG Tomasz SEMENIUK.

Głównym celem odprawy było podsumowanie działalności Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2016 roku w kontekście realizacji ustawowych zadań. Omówiono kierunki działania, m.in. w zakresie nielegalnej migracji i przemytu, oraz inne zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w bieżącym roku.

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z wnioskowaniem na wyróżnienia podwładnych funkcjonariuszy. Omówiono psychologiczne aspekty komunikacji wewnętrznej i charakter pomocy osobom w kryzysie.

W drugiej części odprawy kadra kierownicza oddziału zapoznała się z organizacją i infrastrukturą przejścia granicznego w Bezledach. Ponadto uczestnicy odprawy obejrzeli sprzęt służący do kontroli ruchu granicznego. Następnie udali się pod wieżę obserwacyjną w miejscowości Żardyny, gdzie dowiedzieli się jak ten sprzęt  jest wykorzystywany w codziennej służbie. Mieli też okazję uczestniczyć w pokazie bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych w ochronie granicy państwowej.

Na zakończenie, Komendant W-MOSG podsumował wyniki działalności oddziału oraz wskazał kierunki realizacji zadań w 2017 roku.

 

do góry