Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Nielegalna praca obywateli Ukrainy w warmińsko-mazurskich przedsiębiorstwach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalna praca obywateli Ukrainy w warmińsko-mazurskich przedsiębiorstwach

Autor : Mirosława Aleksandrowicz
06.04.2017

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w ubiegłym tygodniu rozpoczęli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w 2 firmach w powiecie nowomiejskim.

Na terenie przedsiębiorstw wylegitymowano łącznie 48 obywateli Ukrainy. Wstępnie ustalono, że 35 cudzoziemców przebywa i wykonuje pracę na rzecz zakładów przetwórczych nie posiadając  wymaganych zezwoleń bądź stosownych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy zarejestrowanych przez właścicieli wskazanych zakładów.

W trakcie kontroli funkcjonariusze SG ujawnili 2 obywateli Ukrainy nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których natychmiast wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu na Ukrainę.

Ustalono również, że cudzoziemcy stale przebywali na terenie kontrolowanych firm, zamieszkując w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Trwają czynności kontrolne zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za niedopełnienie wymaganych warunków.

W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze W-MOSG wszczęli  postępowanie przygotowawcze w sprawie umożliwiania oraz ułatwiania pobytu obywatelom Ukrainy, którzy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  wbrew obowiązującym przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 264a Kodeksu Karnego.

Natomiast wobec właścicieli firm, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego wszczęto natychmiast kontrolę legalności powierzania pracy cudzoziemcom.

 

do góry