Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Delegacja Republiki Angoli w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Delegacja Republiki Angoli w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Piotr Tadeusz Borek
12.04.2017

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej gościł przedstawicieli administracji rządowej Republiki Angoli oraz Ambasady Republiki Angoli w Warszawie

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz w Placówce Straży Granicznej w Bezledach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli administracji rządowej Republiki Angoli oraz Ambasady Republiki Angoli w Warszawie, którym towarzyszyli przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG.

Delegacji Republiki Angoli przewodniczył gen. broni António Pedro Joaquim - Komendant Główny Straży Granicznej, natomiast Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej reprezentowal Komendant Oddziału płk SG Tomasz Semeniuk.

Celem wizyty było zapoznanie członków delegacji z ustawowymi zadaniami formacji w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania, przeciwdziałania oraz ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń. Przybliżono również system szkolenia oraz zadania podejmowane w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

do góry