Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Woził razy kilka … - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Woził razy kilka …

Autor : Piotr Tadeusz Borek
14.07.2017

13 lipca po zakończonej odprawie po stronie Federacji Rosyjskiej, stawił się na przejściu granicznym w Bezledach 28-letni ob. Rosji.

W trakcie czynności służbowych ustalono, że po raz piąty w przeciągu ostatnich miesięcy usiłuje on przemycić kolejnych kilka tysięcy sztuk papierosów. Pomimo faktu, że w stosunku do ww. ob. Rosji wszczęto już cztery postępowania karno-skarbowe, zabezpieczając jednocześnie całość przemycanego przez niego towaru, ten nie zawahał się kolejny raz naruszyć porządku prawnego w Polsce. Tym samym usiłował spowodować łączne straty w budżecie Skarbu Państwa w wysokości ponad 20 tys. zł. W związku z powyższym decyzją Komendanta Placówki SG w Bezledach został zobowiązany do powrotu do Rosji z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski przez okres 1 roku. Dalsze czynności wobec ww. cudzoziemca prowadzi Urząd Celno-Skarbowy.

do góry