Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Białorusini nielegalnie pracowali na budowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Białorusini nielegalnie pracowali na budowie

Mirosława Aleksandrowicz
10.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie powierzenia i wykonywania pracy w przypadku 5 obywateli Białorusi. Cudzoziemców zatrudniała jedna z firm budowlanych z siedzibą w Sandomierzu, a działająca na terenie powiatu olsztyńskiego.

Zakończona wczoraj kontrola legalności zatrudnienia wykazała, że pracodawca nielegalnie zatrudniał 5 obcokrajowców. Obywatele Białorusi pracowali na budowie na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy. Ponadto właściciel firmy nie zawarł  z nimi żadnej umowy i nie odprowadzał składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym funkcjonariusze SG skierują wniosek do sądu o ukaranie przedsiębiorcy, któremu za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

  • Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców realizowana przez funkcjonariuszy PSG w Olsztynie
    Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców realizowana przez funkcjonariuszy PSG w Olsztynie
do góry