Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni w powiecie lidzbarskim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni w powiecie lidzbarskim

Mirosława Aleksandrowicz
12.06.2018

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach wykazała, że właściciel zakładu produkcyjnego z powiatu lidzbarskiego zatrudniał nielegalnie 5 obywateli Ukrainy.

Kontrolą objęto 16 cudzoziemców. Okazało się, że pracodawca nie zawarł z 5 obywatelami Ukrainy pisemnych umów. Obcokrajowcy pracowali bez wymaganego zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu pracy.

W związku z tym funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach wystąpili do sądu o ukaranie przedsiębiorcy. Sąd wymierzył właścicielowi firmy karę grzywny w wysokości 1 200 zł.

  • kontrola legalności zatrunienia
    kontrola legalności zatrunienia
do góry