Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej RODO - Informacje -

Nawigacja

Informacje

RODO

24.05.2018

INFORMACJE OGÓLNE

 

Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych 

Nazwa

KOMENDANT

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Adres

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Email

wm@strazgraniczna.pl

Nr telefon/faksu

tel.: +48 89 750-30-02
fax: +48 89 750-37-01

 

     Nazwa i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Nazwa

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

Adres

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Email

woin.wm@strazgraniczna.pl

Nr telefon/faksu

tel. +48 89 750-30-57
fax. +48 89 750-37-12

 

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa.

 

OKRES PRZETWARANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

 

MONITORING

Jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Placówkach Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe z prowadzonego monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowanie danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
do góry