Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Petycje -

Nawigacja

Petycje

Petycje

Autor:
06.07.2016

W 2015 r. Warmińsko - Mazurski  Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

do góry