Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Składniki majątku -

Nawigacja

Składniki majątku

Składniki majątku

Autor:
10.01.2017

 

Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.).

 

do góry