Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Fundusze Europejskie - Pozostałe informacje -

Nawigacja

Pozostałe informacje

Fundusze Europejskie

Autor:
19.09.2016

Fundusz Granic Zewnętrznych:

Projekt nr FGZ-13-3211 pn. ”Budowa wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej” współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych, Alokacja 2013

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 5.316.202,00 zł brutto, w tym:

  • 1.329.050,50 zł brutto – 25% wkład własny;         
  • 3.987.151,50 zł brutto – 75% wsparcie udzielone przez Unię Europejską ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

Partnerem Projektu jest Komenda Główna Straży Granicznej. Głównym założeniem projektu pn. „Budowa wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej” jest budowa systemu wież obserwacyjnych zlokalizowanych w zasięgu działania Placówki SG w : Węgorzewie, Dubeninkach, Baniach Mazurskich oraz Bezled, służących bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim, w tym zewnętrznej granicy UE. Realizacja działań projektu przyczyni się  do uszczelnienia ochranianej granicy przez Placówki Straży Granicznej Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wybudowanie wież obserwacyjnych, na których zamontowane zostaną głowice optoelektroniczne umożliwi bardziej precyzyjną obserwację granicy przez całą dobę  niemal  przy każdych warunkach atmosferycznych. Spowoduje to w znacznym stopniu wzmocnienie ochrony granicy bez zwiększenia stanu osobowego placówek SG. Ponadto przedmiotowy projekt jest komplementarny wobec projektu FGZ-13-3218 "Zakup i instalacja systemów optoelektronicznych" realizowanego przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Projekt swym zakresem obejmuje realizację następujących działań: roboty budowlane, nadzór inwestorski; działania promocyjne; opłaty przyłączeniowe; opracowanie dokumentacji projektowej ; nadzór autorski i koszty pośrednie związane z realizacją projektu - koszty kwalifikowalne oraz roboty budowlane dodatkowe – koszty niekwalifikowalne.  

DSCF2163

  • Banie Mazurskie
  • Bezledy
  • Węgorzewo
  • Kieskiejmy
  • Żardyny
do góry