Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

06.02.2013

 

 

______________________________________________________________________________

2018

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. nr 24 (szkoleniowy)  na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn". Nr sprawy 26/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 26/FI/18

___________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku nr 19 (aula) na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn".  Nr sprawy 28/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 28/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont budynku nr 1 (hala sportowa)Roboty wewnętrzne"  Nr sprawy 25/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 25/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej".  Nr sprawy 27/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 27/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. nr 6 na potrzeby techniki specjalnej w m. Kętrzyn". Nr sprawy 24/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 24/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 21/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 21/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 23/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 23/FI/18

_________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Remont dachu i pomieszczeń w budunku nr 25". Nr sprawy 22/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 22/FI/18

____________________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont budynku nr 1 (hala sportowa)”  Nr sprawy 20/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/18

________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zewnętrznego terenu SOdC w m. Kętrzyn." Nr sprawy 12/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Wywozu nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 18/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Zakupu paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach SG W-MOSG. Nr sprawy 17/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 17/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: "Budowa PSG w m. Dubeninki". Nr sprawy 16/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Barciany" Nr sprawy 15/FI/18

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - PL/2018/PR/0030, Bezgraniczne Bezpieczeństwo.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/18

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przetworów mięsnych do warmińsko-Mazurskiego Oddziału strazy Granicznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 13 FI 18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadań pn. "Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn" i "Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn". Nr sprawy 11/FI/18.

Zamówienie jest reazliowane w ramach programu 11/1-2015/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców" realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014- 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11 FI 18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. Kętrzyn." Nr sprawy 14/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14/FI/ 18

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa PSG w m. Dubeninki". Nr sprawy 09/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/18

____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego "Dostawy urządzenia do prześwietlania bagażu i bramki magnetycznej do kontroli osób do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 08/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/18

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego "Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  Straży Granicznej." Nr sprawy 07/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 07 FI 18

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 10/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/18

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 06/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/18

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 04/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/18

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów." Nr sprawy 02/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy oleju opałowego grzewczego do Placówki Straży Granicznej w Barcianach i Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich." Nr sprawy 03/FI/18
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 01/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/18

_______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dotyczącego: "Szkolenia z języka angielskiego i języka rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej".

INFORAMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21/FI/17

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 18/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/17

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy oleju opałowego grzewczego." Nr sprawy 19/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/17

______________________________________________________________________________

2017

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy mleka, przetworów mlecznych i tłuszczy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/17

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 17/FI/17

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/17

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 15/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/17

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dystrybucję energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 13/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 13/FI/17

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na realizację robót budowlanych na zadaniach pn.: "Dostosowanie bud. nr 1 (hala sportowa) w m. Kętrzyn do przepisów ppoż" i "Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych budynku nr 1 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 14/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 14/FI/17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY NR SPRAWY 14/FI/17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 14/FI/17

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 11/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont budynku nr 48 w m. Kętrzyn dla potrzeb CCSG". Nr sprawy 12/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach W-MOSG". Nr sprawy 10/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. Nr 8 w m. Kętrzyn"  Nr sprawy 08/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/17
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 07/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/17

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. "Budowa PSG w m. Dubeninki." Nr sprawy 06/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/17

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko - Mazurskiwgo Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 05/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/17

________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej" Nr sprawy 09/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/17

________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 03/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dostawy wody do obiektów bedących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów." Nr sprawy 01/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/17

____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawy mleka, przetworów mlecznych, oleju i tłuszczy do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 04/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/17

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy ryb, przetworow rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 02/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/17 

__________________________________________________________________________

2016

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn."Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn." Nr sprawy 20/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych (pojazd 9 osobowy, z mozliwością demontażu tylnych rzędów siedzeń, wyposażony w najazdy oraz bezpieczne zamocowania dla wózka inwalidzkiego) na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie." Nr sprawy 19/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/16

____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 18/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/16

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Komplesową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 17/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 17/FI/16

__________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy owoców i warzyw do  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 16/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/16

______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Dostawy zrębek z drewna." Nr sprawy 13/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 13/FI/16

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Dostawy oleju opałowego grzewczego." Nr sprawy 14/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 14/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego realizacji robót budowlanych pn. "Remont budynku nr 3 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 12/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWEINIA NR SPRAWY 12/FI/16

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego realizacji robót budowlanych pn. "Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby archiwum zakładowego i pomieszczeń służbowych w m. Kętrzyn." Nr sprawy 11/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/16

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych pn. "Remont elewacji i remont dachów budynków PSG w Sępopolu."  Nr sprawy 10/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/16

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych pn. "Remont budynku nr 8 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 09/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

___________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja wentylacji strzelnicy krytej w budynku nr 15 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 08/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/16

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach SG W-MOSG." Nr sprawy 07/FI/ 16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy owoców i warzyw, kapusty i ogórków kwaszonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 06/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wywóz nieczystości stałych będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 05/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/16

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 04/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 03/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na "Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów." Nr sprawy 02/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/16

_________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 01/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

________________________________________________________________________________________

2015

________________________________________________________________________________________
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 34/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 34/FI/15

_______________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i przetworów mięsnych; drobiu i przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 32/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: "Usługi pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadowieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkolenia funkcjonariuszy wart ochronnych, pełnionych na pokładach statków powietrznych". Nr sprawy 31/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELNIU ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na Dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 27/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 33/FI/15.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy mleka, przetworów mlecznych, oleju i tłuszczy roślinnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 28/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy zrębek z drewna. Nr sprawy 26/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dystrybucję energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej".

Nr sprawy 22/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 22/FI/15 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2015/S 242-439975

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji robót budowlanych pn. "Remont części pomieszczeń warsztatowych w budynku nr 25 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 25/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 25/FI/15

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 19/FI/15

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/15 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (nr 2015/S 213-388659) dnia  04 listopada 2015 r. 

_____________________________________________________________________ 

Dotyczy: Zakupu i dostarczenia biletów lotniczych na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na potrzeby realizacji projektów szkoleniowych. Nr sprawy 20/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/15

_____________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Remont budynku nr 25 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 15/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 

__________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Remont budynku nr 6 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 10/FI/15.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/15

 __________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn." Nr sprawy 11/FI/15.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/15 

______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy wody do obiektów będacych w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów. Nr sprawy 01/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/15

________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Budowa śluzy i wymiana stolarki okiennej w budynku nr 26 w m. Kętrzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn." Nr sprawy 09/FI/15.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/15

___________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy owoców i warzyw, kapusty i ogórków kwaszonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 08/FI/15.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/15

____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych, warzywnych i mrożonek do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 07/FI/15.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 06/FI/15.

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/15

_______________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i przetworów mięsnych; drobiu i przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 05/FI/15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/15

______________________________________________________ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej."

Nr sprawy 04/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 04/FI/15

 ______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 03/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/15

______________________________________________________________________________________________ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy ryb i przetworów rybnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 02/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/15

___________________________________________________________________________ 

2014

__________________________________________________________________

Dotyczy: Kompleksowych dostaw gazu ziemnego obejmujących sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 38/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 38/FI/14

____________________________________________________________________________

Dotyczy: Dostawy zrębek. Nr sprawy 25/FI/14

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 25/FI/14 - nr 2014/S 195-344414

 ______________________________________________________________________________

Dotyczy: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Nr sprawy 30/FI/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 30/FI/14  

_____________________________________________________________________

Dotyczy: Dostawy materiałów budowlanych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.   

Nr sprawy 29/FI/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 29/FI/14

____________________________________________________________________________________________ 

Dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  Budowa wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 23/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 23/FI/14

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 24/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 24/FI/14

___________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 17/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 17/FI/14

______________________________________________________________________________________ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 14/FI/14.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 14/FI/14

___________________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: Sukcesywnych dostaw części zamiennych do pojazdów do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 12/FI/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/14

________________________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy owoców i warzyw, kapusty i ogórków kwaszonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 13/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 13/FI/14

_____________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych, warzywnych i mrożonek do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 10/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/14

___________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Nr sprawy 11/FI/14. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/14 

______________________________________________________________________________________  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów słuŻbowych w Placówkach SG W-MOSG. Nr sprawy 08/FI/14 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/14

___________________________________________________________________________

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i przetworów mięsnych; drobiu i przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/14

_________________________________________________________________________________________ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy wyrobów garmażeryjnych: jaj i wody mineralnej do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 05/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/14

 ____________________________________________________

 Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy nabiału do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 03/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/14

________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania na dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 02/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/14 

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy ryb i przetworów rybnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 01/FI/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/14

 

do góry