Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Unieważnione

06.02.2013


2018

______________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowych z możliwością składania ofert częściowych w ramach 3 zadań pn.: część nr 1 „Przebudowa budynku nr 19 (aula) na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn”, część nr 2 – „Nadbudowa budynku nr 26A dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn”, część nr 3 – „Nadbudowa wraz z przebudową budynku nr 18 dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn”  Nr sprawy 19/FI/18

część nr 1 - „Przebudowa budynku nr 19 (aula) na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn” - zamówienie jest realizowane  ze środków Programu Modernizacji, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017- 2020

część nr 2 – „Nadbudowa budynku nr 26A dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn”, część nr 3 – „Nadbudowa wraz z przebudową budynku nr 18 dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn - zamówienie jest realizowane w ramach Projektu 12/1-2015/BK-FAMI współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 19/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 19/FI/18

______________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego "Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  Straży Granicznej." Nr sprawy 07/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 07 FI 18

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zewnętrznego terenu SOdC w m. Kętrzyn." Nr sprawy 05/FI/18

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 05/FI/18

______________________________________________________________________ 

2017

______________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 17/FI/17

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/17

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 16/FI/17

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 16/FI/17

__________________________________________________________________________________________________

2016

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę na rzecz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie video-strzelnicy, niezbędnej do prowadzenia specjalistycznych szkoleń strzeleckich w warunkach zbliżonych do warunków występujących podczas służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w szczególności służby funkcjonariuszy wart ochronnych pełnionych na pokładach statków powietrznych." Nr sprawy 15/FI/16

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 15/FI/16

________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu na potrzeby posadowienia kadłuba samolotu w m. Kętrzyn. Nr sprawy 30/FI/15.

 Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 30/FI/15

_________________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja wentylacji strzelnicy krytej w budynku nr 15 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 29/FI/15

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 29/FI/15

2015

_________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: "Usługi pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiajacego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadownieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkolenia funkcjonariuszy wart ochronnych, pełnionych na pokładach statków powietrznych." Nr sprawy 24/FI/15

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 24/FI/15

_____________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja wentylacji strzelnicy krytej w budynku nr 15 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 23/FI/15

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Nr sprawy 23/FI/15

___________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja wentylacji strzelnicy krytej w budynku nr 15 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 18/FI/15

Pliki do pobrania:

 Unieważnienie postępowania nr sprawy 18/FI/15

________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi "Pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadowieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkoleniowych." Nr sprawy 17/FI/15

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/15

_________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi "Pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadowieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkoleniowych. Nr sprawy 14/FI/15

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 14/FI/15

_________________________________________________________________________

 

NUMER OGŁOSZENIA 113499 - 2015

z dnia 29.07.2015 r.

Dotyczy: Zakupu i dostarczenia biletów lotniczych na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na potrzeby realizacji projektów szkoleniowych. Nr sprawy 20/FI/15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 07 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ NR I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA - CZĘŚĆ NR II

ZMIANA NR 1 DO SIWZ NR SPRAWY 20/FI/15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 20/FI/15

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 2 DO SIWZ NR SPRAWY 20/FI/15 - Uwaga - zmiana załącznika nr 2a do SIWZ

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 20/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/15

_____________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 188498 - 2015

z dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających na remoncie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku nr 20 i 22 metodą iniekcji, w ramach zadania pn. "Remont izolacji przeciwwiligociowej fundamentów budynków nr 5, 20, 21 i 22 w m. Kętrzyn" Nr sprawy 16/FI/15

Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ NR I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA - CZĘŚĆ NR II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 16/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/15

__________________________________________________________________________________________________________

 NUMER OGŁOSZENIA 159426-2015

z dnia 30.06.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Remont budynku nr 25 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 15/FI/15

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 15/FI/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 - CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 - CZĘŚĆ II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 15/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15
 ________________________________________________________________________

 

 

do góry