Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Zrealizowane

06.02.2013

 

2015

________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających na remoncie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku nr 20 i 22 metodą iniekcji, w ramach zadania pn. "Remont izolacji przeciwwiligociowej fundamentów budynków nr 5, 20, 21 i 22 w m. Kętrzyn" Nr sprawy 16/FI/15

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/15

__________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego "Remontu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynków nr 5, 20, 21 i 22 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 13/FI/15

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego "Usługi utworzenia pasa kontrolnego w pasie drogi granicznej, utrzymania (odtwarzenia) pasa kontrolnego w miejscu istniejącego oraz usuwania roślinności z pasa drogi granicznej na odcinkach równoległych do pasa kontrolnego w terytorialnym zasięgu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej." Nr sprawy 12/FI/15

 Pliki do pobrania:
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

________________________________________________________________________________

2014

________________________________________________________________________________

Dotyczy: Dostawy radiotelefonów cyfrowych nasobnych, przewoźnych i stacjonarnych oraz akcesoriów. Nr sprawy 40/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 40/FI/14

 

________________________________________________________________________

 

Dotyczy: Dostawa i instalacja zestawu urządzeń do rejestracji monitoringu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Nr sprawy 41/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 41/FI/14

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: Zakup sprzętu teleinformatycznego. Nr sprawy 36/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 36/FI/14

______________________________________________________________

Dotyczy: Dostaw urządzeń i sprzętu specjalistycznego na potrzeby szkoleń z zakresu kontroli ruchu drogowego, weryfikacji autentyczności dokumentów, techniki kryminalistycznej i działań specjalnych. Nr sprawy 39/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 39/FI/14

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: Remont obiektu PSG w Gołdapi. Nr sprawy 34/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 34/FI/14

________________________________________________________________________________________ 

Dotyczy: Dostawy urządzeń i sprzętu specjalistycznego na potrzeby szkoleń z zakresu kontroli ruchu drogowego, weryfikacji autentyczności dokumentów, techniki kryminalistycznej i działań specjalnych. Nr sprawy 32/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 32/FI/14

______________________________________________________________________________

Dotyczy: Realizacji robót budowlanych na zadaniu p.n. "Remont budynku nr 2"

Nr sprawy 31/FI/14

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 31/FI/14

___________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dachu budynku nr 24 w m. Kętrzyn. Nr sprawy 22/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 22/FI/14

________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę wież obserwacyjnych w lokalizacjach na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 21/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 21/FI/14

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu i urządzeń do zabezpieczenia szkoleń w zakresie obsługi urzadzeń optoelektronicznych. Nr sprawy 20/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/14 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Dostawa 2 kpl. robota miotanego". Nr sprawy 19/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19/FI/14

______________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 16/FI/14.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ NR 2 NR SPRAWY 16/FI/14

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/14

 

_____________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dachów: budynku nr 30 w m. Kętrzyn i budynku administracyjnego w Placówce Straży Granicznej w m. Dubeninki oraz remont budynku nr 28 w m. Kętrzyn. Nr sprawy 18/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/14

_______________________________________________________________________________________________________ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługę utworzenia ornego pasa kontrolnego w pasie drogi granicznej oraz ręcznego usuwania roslinności z pasa drogi granicznej w miejscach trudno dostępnych w terytorialnym zasięgu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 15/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/14

_____________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont budynku nr 26 A w m. Kętrzyn.

Nr sprawy 09/FI/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/14 

 ___________________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup urządzeń informatycznych   i sieciowych. Nr sprawy 07/FI/14.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/14 

____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń i sprzętu specjalistycznego do szkoleń minersko-pirotechnicznych. Nr sprawy 04/FI/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 2014/S 102-178666 z 28.05.2014 r.

do góry