Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Agencje pracy zatrudniały cudzoziemców niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Agencje pracy zatrudniały cudzoziemców niezgodnie z przepisami

Mirosława Aleksandrowicz
25.07.2018

166 cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami na terenie powiatu kętrzyńskiego, iławskiego i ostródzkiego. Ponadto firmy pośredniczące w powierzaniu pracy nie dopełniły obowiązku poinformowania Starosty oraz Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o fakcie niepodjęcia zatrudnienia przez 182 cudzoziemców.

To wynik zakończonych w ubiegłym tygodniu kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Wydziału do Spraw Cudzoziemców i Placówki Straży Granicznej w Olsztynie.

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Cudzoziemców skontrolowali agencję pośrednictwa pracy z siedzibą w powiecie łódzkim. Kontrolą objęto 223 obywateli Ukrainy wykonujących pracę w zakładzie produkcyjnym na terenie powiatu kętrzyńskiego. Okazało się, że 105 obcokrajowców pracuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone naruszenia - to głównie praca na innych warunkach niż określone to było w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy.

Natomiast funkcjonariusze z PSG w Olsztynie w dwóch kontrolowanych agencjach wykazali, że przedsiębiorcy zatrudniali nielegalnie na terenie powiatu iławskiego i ostródzkiego w zakładach meblarskich 59 obywateli Białorusi, jednego Ukrainy i  Mołdawii. Ponadto  obie firmy z siedzibą w Ostródzie nie dopełniły obowiązku poinformowania  Starosty oraz Wojewody Warmińsko–Mazurskiego  o fakcie niepodjęcia zatrudnienia przez 182 cudzoziemców (173 obywateli Białorusi, 6 Ukrainy, 3 Gruzji).

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej skierują wnioski do Sądu o ukaranie pracodawców. Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi im kara grzywny nawet do 30 tys. zł.      

 

 

 

  • kontrola legalności zatrudnienia
    kontrola legalności zatrudnienia
do góry