Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Przedsiębiorcy zatrudniali cudzoziemców niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedsiębiorcy zatrudniali cudzoziemców niezgodnie z przepisami

Mirosława Aleksandrowicz
05.10.2018

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku kontrolą objęli blisko 2 800 cudzoziemców i stwierdzili, że ponad 790 obcokrajowców pracowało do końca września br. niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Funkcjonariusze SG czynności kontrolne realizowali na terenie powiatów: olsztyńskiego, iławskiego, bartoszyckiego, ełckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, braniewskiego oraz kętrzyńskiego.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: firmy zajmujące się pośrednictwem pracy oraz transport, budownictwo, rolnictwo i turystyka.

Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi i Mołdawii.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 72 wnioski o ukaranie. Do końca września br. funkcjonariusze W-MOSG nałożyli 55 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę ponad 22 tys. zł.  Natomiast Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 115 tys. zł.

 

 


 

  • kontrola legalności zatrudnienia
    kontrola legalności zatrudnienia
do góry