Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

Mirosława Aleksandrowicz
20.11.2018

Od 22 listopada do 16 grudnia br. w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018, na granicy wewnętrznej zostanie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna.

Kontrola graniczna zostanie przywrócona w dodatkowym lotniczym przejściu granicznym MAZURY na przylotach z krajów strefy Schengen. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast jeśli chodzi o obywateli państw trzecich, warunki wjazdu pozostają bez zmian.

do góry