Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckim ma nowego patrona - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckim ma nowego patrona

Mirosława Aleksandrowicz

26 listopada Placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckim otrzymała imię mjr. Bolesława KONTRYMA ps. „Żmudzin”. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego odsłonięto tablicę poświęconą patronowi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służb współdziałających ze Strażą Graniczną oraz duchowieństwo. Wśród zaproszonych gości był również Waldemar KONTRYM, wnuk brata patrona mjr. Bolesława KONTRYMA ps. „Żmudzin”.

Wszystkich zgromadzonych na placu przed siedzibą placówki przywitał Komendant Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim ppłk SG Sławomir CIOK.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert INGLOT odczytał list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

- To kolejna Placówka Straży Granicznej, która wybierając patrona zasłużonego w walce o wolność i niepodległość Polski, potwierdza szacunek dla historii i umiłowanie dla Ojczyzny. (…) Odsłonięta dziś pamiątkowa tablica, dedykowana pamięci „Żmudzina”, będzie przypominała wszystkim funkcjonariuszom Jego godną podziwu postawę patrioty i zasługi dla tworzenia II Rzeczypospolitej oraz umacniania jej suwerenności.

Następnie został odczytany akt nadania imienia Placówce SG w Górowie Iławeckim. Odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą patrona.

Podczas uroczystości Pan Waldemar KONTRYM podarował funkcjonariuszom i pracownikom placówki naszywkę z munduru cichociemnego „Żmudzina”. Ponadto przekazał książkę Witolda Paska pt. „Żmudzin” Bolesław Kontrym 1898-1953”.

Placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckim została włączona do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 1991 roku. Jest  jedną z 11 placówek podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi SG i jako pierwsza ma swojego patrona.

mjr Bolesław Kontrym, to godny podziwu polski bohater, którego postawa jest wzorem do naśladowania nie tylko dla funkcjonariuszy i pracowników w Górowie Iławeckim, ale dla nas wszystkich, służących i pracujących w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Krzewienie patriotyzmu jest naszym obowiązkiem nie tylko w tak ważnym roku, jakim jest jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętając o naszych bohaterach narodowych oddajemy hołd obrońcom naszych granic.

 

do góry