Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Kontrole legalności zatrudnienia w minionym miesiącu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności zatrudnienia w minionym miesiącu

Mirosława Aleksandrowicz
07.05.2019

Praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu, czy niedopełnienie obowiązków wobec właściwego urzędu. To wynik kontroli przeprowadzonych w minionym miesiącu przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego i ełckiego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej w kwietniu przeprowadzili 27 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Sprawdzeniem objęto 462 obcokrajowców i stwierdzono, że 32 osobom powierzono pracę nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy pracowali niezgodnie z przepisami na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii.

W analizowanym okresie wobec 2 przedsiębiorców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę blisko 3 tys. zł. Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej na pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązku informowania właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, nałożyli 20 mandatów karnych na kwotę prawie 6 tys. zł.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku na Warmii i Mazurach, przeprowadzili 103 czynności kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęto 1 742 obcokrajowców i stwierdzono, że 208 osobom powierzono pracę nielegalnie. Ponadto wobec 31 przedsiębiorców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę prawie 73 tys. zł. Funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 61 mandatów karnych na kwotę ponad 15 tys. zł.

do góry