Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Kolejny cenny dar trafi do potrzebujących - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny cenny dar trafi do potrzebujących

Mirosława Aleksandrowicz
22.11.2019

Funkcjonariusze z Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach wspólnie z funkcjonariuszami Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, zorganizowali akcję krwiodawczą pod hasłem ,,Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”.

Cennym darem-własną krwią, podzieliło się wczoraj z potrzebującymi 13 honorowych dawców krwi. Zebrano blisko 6 litrów życiodajnego płynu.

Punkt oddawania krwi obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Giżycku.

do góry