Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali na terenie powiatu olsztyńskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali na terenie powiatu olsztyńskiego

Anna Matejuk-Ficek
25.11.2019

Kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie wykazała, że 2 przedsiębiorców z branży budowlanej powierzyło pracę 15 cudzoziemcom niezgodnie z przepisami.

Firmy działały na terenie powiatu olsztyńskiego. Pierwszy przedsiębiorca zatrudniał 10 obywateli Ukrainy bez wymaganych zezwoleń, a także na innych warunkach niż określone w dokumentach. Ponadto nie poinformował właściwego urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 14 obcokrajowców.

Natomiast w drugim zakładzie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu pracowało 3 obywateli Gruzji i 2 Ukrainy. Pracodawca również nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec 21 cudzoziemców.

Teraz funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie skierują wniosek do sądu o ukaranie właścicieli firm, którym grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

do góry