Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Oddali krew potrzebującym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oddali krew potrzebującym

Anna Matejuk-Ficek
10.01.2020

Funkcjonariusze z Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach wspólnie z funkcjonariuszami Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, zorganizowali akcję krwiodawczą podczas której zebrano 17,55 l życiodajnego płynu.

Wczoraj w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie swoim cennym darem podzieliło się 39 osób. Spośród nich 3 osoby zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy i tym samym dołączyły do szlachetnego grona Honorowych Dawców krwi.

Punkt krwiodawczy obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Oddział Terenowy w Bartoszycach.

  • akcja krwiodawcza
    akcja krwiodawcza
  • akcja krwiodawcza
    akcja krwiodawcza
  • akcja krwiodawcza
    akcja krwiodawcza
do góry