Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Cenny dar trafi do potrzebujących - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cenny dar trafi do potrzebujących

Anna Matejuk-Ficek
13.03.2020

Funkcjonariusze z Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach wspólnie z funkcjonariuszami Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, zorganizowali akcję krwiodawczą.

Wczoraj w Placówce Straży Granicznej w Barcianach swoim cennym darem podzieliły się 22 osoby. Podczas akcji zebrano blisko 10 l życiodajnego płynu.

Punkt krwiodawczy obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Oddział Terenowy w Giżycku.

do góry