Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA

Anna Matejuk-Ficek
19.02.2021

– Dzięki zwierzętom w służbach niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Dziś MSWiA przekazuje do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie.

Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że intencją zmiany przepisów jest chęć ostatecznego rozwiązania wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem zwierząt w służbach, na zasadach humanitarnych i uwzględniając ich wybitne zasługi dla obywateli. – Wierzę, że ta ustawa spotka się z dużą przychylnością opinii publicznej i mam nadzieję, że przyjmiemy ją w konsensusie w parlamencie. Ustawa na pewno bardzo ucieszy funkcjonariuszy, którzy od lat postulowali o całościowe uregulowanie statusu zwierząt – powiedział szef MSWiA.
 
Wiceminister Błażej Poboży przedstawił podczas konferencji najważniejsze założenia proponowanych zmian. – Pierwsza kwestia to właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwierząt wycofywanych ze służby. Tu pierwszeństwo będzie pozostawało przy aktualnych opiekunach zwierząt. Najważniejsza zmiana, jaka idzie za tym punktem, to fakt, że także na emeryturze wszystkie zwierzęta, zarówno psy, jak i konie, będą pozostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji – podkreślił wiceminister Błażej Poboży.
 
Drugą kwestią, regulowaną przez projektowane przepisy, jest ustawowe określenie obowiązków opiekunów zwierząt. – To tak oczywiste sprawy jak zapewnienie wyżywienia, dostęp do wody, zapewnienie swobodnej aktywności. To także szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwości przejęcia opieki nad zwierzętami – powiedział wiceminister Błażej Poboży.
 
Jako pozostałe, choć zasadnicze założenia ustawy, wiceminister wymienił: pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (przepisy określą, że opiekunom przysługiwać będzie albo wyżywienie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na wyżywienie zwierzęcia) oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weterynaryjnej. Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.
 
W konferencji prasowej wziął udział wiceminister Bartosz Grodecki, gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej, gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, oraz opiekunowie psów służbowych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wraz ze swymi podopiecznymi.
 
- Czworonożni funkcjonariusze Straży Granicznej są niezastąpieni w sytuacjach, kiedy człowiek, nawet z najnowocześniejszym sprzętem jest bezradny - powiedział Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, dziękując kierownictwu MSWiA za inicjatywę ustawodawczą, regulującą kwestię opieki nad zwierzętami służbowymi, które zakończyły pracę w służbach mundurowych. 
 
 
***
 
Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie, w tym w Straży Granicznej 246 psów i 8 koni. Rocznie ok. 10% zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”. Zakłada się, że przedstawione zmiany przepisów wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Obecnie projekt trafi do uzgodnień wewnątrzresortowych i zostanie wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Proces legislacyjny ze strony MSWiA będzie koordynować wiceminister Błażej Poboży.
 
źródło: MSWiA
 • Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
  Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
 • Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
  Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
 • Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
  Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
 • Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
  Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
do góry