Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Służby mołdawskie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Służby mołdawskie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

Mirosława Aleksandrowicz
13.09.2021

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej odbyło się spotkanie z udziałem Policji Granicznej Republiki Mołdawii.

10 września, na terenie komendy oddziału odbyło się spotkanie mołdawskich służb z funkcjonariuszami W-MOSG. Komendant oddziału gen. bryg. SG Robert Inglot przywitał przybyłych gości. Uczestnikami zagranicznej delegacji  byli, m.in. Szef Departamentu ds. politycznych MSW Mołdawii oraz Zastępca Szefa Policji Granicznej.

W trakcie przedsięwzięcia omówiono specyfikę obu służb. Strona polska przedstawiła zadania, jakie realizuje SG w ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Tematem rozmów był również nabór kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Następnie goście udali się do Placówki SG w Bezledach. Tam zapoznali się z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego. Zobaczyli, jak na co dzień funkcjonariusze SG dokonują odpraw granicznych. Poznali specyfikę służby i obejrzeli sprzęt, wykorzystywany w ochronie tzw. zielonej granicy.

Wizyta mołdawskiej delegacji była okazją do wymiany doświadczeń obu formacji.

  • mołdawska delegacja na dpg w Bezledach
    mołdawska delegacja na dpg w Bezledach
  • mołdawska delegacja na dpg w Bezledach
    mołdawska delegacja na dpg w Bezledach
do góry