Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Wprowadzali w błąd cudzoziemców i urzędników - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wprowadzali w błąd cudzoziemców i urzędników

Mirosława Aleksandrowicz
30.05.2022

Funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie w trakcie majowej kontroli legalności zatrudnienia w agencji pośrednictwa pracy stwierdzili nieprawidłowości. Okazało się, że w firmie działającej na terenie powiatu nowomiejskiego obecny właściciel doprowadził cudzoziemców do nielegalnego wykonywania pracy. Natomiast poprzedni pracodawca świadomie wprowadzał w błąd urzędników i wyłudzał dokumenty.

Właścicielka firmy podstępnie wprowadziła w błąd urzędników. 30-latka wyłudziła dokumenty, poświadczając nieprawdę. Złożyła co najmniej 36 fałszywych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wiedząc, że wnioskodawcy w rzeczywistości nie zatrudnią obcokrajowców. W dodatku kobieta sprzedała swoją spółkę 32-letniermu obywatelowi Ukrainy i dalej działała na rzecz firmy, nie będąc jej właścicielem.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili również, że nowy właściciel agencji, doprowadził 17 cudzoziemców do nielegalnego wykonywania pracy. 8 obywateli Ukrainy, 6 Mołdawii i 3 Gruzji pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z przepisami. Ponadto mężczyzna nie dopełnił formalności dotyczących rejestracji firmy.
Mieszkanka powiatu nowomiejskiego przyznała się do popełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu podstępem poświadczenia nieprawdy i poniesie odpowiedzialność karną. Natomiast obywatel Ukrainy został ukarany grzywną w wysokości 3 tys. zł. 

  • kontrola legalności zatrudnienia
    kontrola legalności zatrudnienia
do góry