Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Sprawdzili zatrudnienie cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sprawdzili zatrudnienie cudzoziemców

Mirosława Aleksandrowicz
07.03.2023

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku do końca lutego wszczęli 27 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Sprawdzeniem objęto 398 obcokrajowców. 9 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Obywatele Ukrainy stanowili 74% spośród kontrolowanych cudzoziemców. Pozostali pracujący nielegalnie to obywatele Bangladeszu, Indii, Kenii, Gruzji.

Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców  bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Stwierdzono również przypadki niewywiązywania się przez pracodawców  z obowiązków informacyjnych wobec właściwych urzędów.

Najwięcej nielegalnie pracujących było w branży budowlanej i usługowej, w powiatach olsztyńskim, ełckim i mrągowskim.

Od stycznia 2023 r. sądy Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę  8 690 zł.

  • kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców
    kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców
do góry