Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Handel ludźmi-wymiana doświadczeń - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Handel ludźmi-wymiana doświadczeń

Mirosława Aleksandrowicz
27.03.2023

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) z wizytą szkoleniową w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy funkcjonariuszy w zakresie zapobiegania i wykrywania zjawiska handlu ludźmi. Szczególną uwagę zwrócono na identyfikację ofiar tego przestępczego procederu.

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości. Jego celem jest wplątanie człowieka w sytuację silnej zależności psychicznej lub materialnej, by go wykorzystać. 23 i 24 marca w komendzie W-MOSG oraz w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, funkcjonariusze SG zgłębiali temat handlu ludźmi, by jeszcze skuteczniej rozpoznawać i pomagać ofiarom tego zjawiska. Szkolenie pt. „Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi - faza II” prowadzała Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM), której partnerem jest Straż Graniczna. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ubiegłym roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiali z uczniami szkół podstawowych, średnich, studentami, ich rodzicami oraz pracownikami administracji publicznej o niebezpiecznym zjawisku – handlu ludźmi. Łącznie w spotkaniach udział wzięło blisko 1 260 osób. Natomiast rozpytania, w zakresie ujawnienia ofiar handlu ludźmi, funkcjonariusze z W-MOSG przeprowadzili wobec 203 cudzoziemców, pochodzących z: Iraku, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Bangladeszu, Białorusi, Afganistanu, Indii, Turcji, Gwinei, Mołdawii, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Somalii, Maroko, Tajlandii, Indonezji. Nie stwierdzono przypadków potencjalnych ofiar tego przestępczego procederu.

  • szkolenie z zakresu handlu ludźmi
    szkolenie z zakresu handlu ludźmi
  • szkolenie z zakresu handlu ludźmi
    szkolenie z zakresu handlu ludźmi
  • szkolenie z zakresu handlu ludźmi
    szkolenie z zakresu handlu ludźmi
do góry