Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Program Modernizacji - Informacje -

Nawigacja

Informacje

Program Modernizacji

28.04.2022

"Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w ramach Programu Modernizacji zakupił, bądź otrzymał z centralnego zaopatrzenia sprzęt służbowy oraz mundury:

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

 

Pojazdy  W-MOSGPojazdy W-MOSGPojazdy W-MOSGPojazdy W-MOSG

Pojazdy W-MOSG sprzęt W-MOSGsprzęt W-MOSGfunkcjonariusze W-MOSG

Pojazdy W-MOSGPojazdy W-MOSGPojazdy W-MOSG

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w ramach Programu otrzymał środki finansowe na samodzielne wykonanie zadań
w systemie zleconym:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w ramach Programu otrzymał środki finansowe na samodzielne wykonanie zadań w systemie zleconym

Wizualizacja i zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach

Wizualizacja i zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w DubeninkachWizualizacja i zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w DubeninkachWizualizacja i zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach

zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkachzdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkachzdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach

zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach

 

  

do góry