Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - Informacje -

Nawigacja

Informacje

Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

28.04.2022

flaga i godło Polski

Lp.

Informacja
o finansowaniu, rodzaj dotacji budżetowej, nazwa programu lub funduszu

Nazwa zadania

Opis zadania

Dofinansowanie zadania

Całkowita wartość zadania

1

Dofinansowano
ze środków budżetu państwa

Dostawa sprzętu i materiałów do systemu monitoringu wizyjnego

Zakup sprzętu i materiałów
do monitoringu wizyjnego
w obiektach W-MOSG
w Kętrzynie

68 099,38 zł

68 099,38 zł

2

Dofinansowano
ze środków budżetu państwa

Dostawa retransmiterów sygnału video

Zakup retransmiterów sygnałów video

152 850,00 zł

152 850,00 zł

3

Dofinansowano
ze środków przekazanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie
 w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

Zakup urządzeń w celu modernizacji
i rozbudowy systemu telewizji dozorowej w PSG Gołdap

Zakup oraz instalacja urządzeń  monitoringu wizyjnego
w PSG Gołdap

59 900,00 zł

59 900,00 zł

4

Dofinansowano
ze środków budżetu państwa

Remont klatek schodowych budynku administracyjnego nr 3 w m. Kętrzyn

Remont dwóch klatek schodowych obejmujący kompleksowe wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych oraz schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej.

600 000,00 zł

600 000,00 zł

5

Dofinansowano
ze środków budżetu państwa

 

Remont ogrodzenia zewnętrznego
od strony ul. gen. Władysława Sikorskiego na terenie W-MOSG w m. Kętrzyn.

 

 

Remont ogrodzenia zewnętrznego obejmujący wzmocnienie fundamentu i stóp fundamentowych pod słupy
i podmurówkę, murowanie słupów i podmurówki
z cegły klinkierowej oraz montaż przęseł stalowych

 

121 216,20 zł

121 216,20 zł

do góry