Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

29.01.2013

 Komendant
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Robert Inglot
 
gen. bryg. SG Robert Inglot
tel.: +48 89 750-30-02, fax: + 48 89 750-37-01
 
e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
 
Zastępca Komendanta ds. granicznych
 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Zbigniew Klimczyk  
 
płk SG Zbigniew Klimczyk
tel.: +48 89 750-30-09 , fax: +48 89 750-37-01
 
e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
 
Zastępca Komendanta ds. logistycznych
 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Iwona Łatunowicz
 
płk SG Iwona Łatunowicz
tel.: +48 89 750-30-06, fax: +48 89 750-37-01
 
Główny Księgowy
 
ppłk SG Edyta Makar
 
ppłk SG Edyta Makar 
tel.: +48 89 750-30-07, fax: +48 89 750-37-08
do góry