Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Patron -

Nawigacja

Patron

Patron

05.02.2013

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z dniem 16 V 2010 r. nadał Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie imię gen. bryg. Stefana Pasławskiego.

do góry