Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Składniki majątku -

Nawigacja

Składniki majątku

Składniki majątku

21.02.2023

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie posiada zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 t.j.)

do góry