Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Składniki majątku -

Nawigacja

Składniki majątku

Składniki majątku

28.04.2022

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie posiada zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729)

do góry