Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Struktura organizacyjna -

Nawigacja

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

11.02.2023

Komendant

 
Zastępca Komendanta
ds. granicznych
Zastępca Komendanta
ds. logistycznych
Pion Głównego Księgowego Wydziały Placówki Zespół Audytu Wewnętrznego  
do góry