Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zadania Straży Granicznej - Zadania SG -

Nawigacja

Zadania SG

Zadania Straży Granicznej

13.02.2023

Zadania i uprawnienia Straży Granicznej określone są w ustawie z dn. 12 października 1990 roku o Straży Granicznej.

***


Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

do góry