Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Przejścia graniczne -

Nawigacja

Przejścia graniczne

Przejścia graniczne

08.04.2022

Lp.

Nazwa

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj obsługiwanego ruchu granicznego

1.

PSG w Braniewie

przejście graniczne w Gronowie

drogowe

OSOBOWY, TOWAROWY
(międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 t )

2.

przejście graniczne
w Braniewie

kolejowe

OSOBOWY, TOWAROWY

3.

PSG w Bezledach

przejście graniczne
w Bezledach

drogowe

OSOBOWY, TOWAROWY
(międzynarodowy do 8 t nacisku na oś)

4.

przejście graniczne
w Głomnie (nieczynne)

kolejowe

TOWAROWY

5.

PSG w Olsztynie

lotnicze przejście graniczne
Mazury

lotnicze

OSOBOWY, TOWAROWY

6.

PSG w Barcianach

przejście graniczne
w Skandawie

kolejowe

TOWAROWY
(międzynarodowy z wyjątkiem towarów wwożonych do Polski podlegających kontroli fitosanitarnej)

7.

PSG w Gołdapi

przejście graniczne
w Gołdapi

drogowe

OSOBOWY

TOWAROWY

(międzynarodowy z dopuszczalną masą całkowitą do 7,5 t)

8.

PSG w Grzechotkach

przejście graniczne
w Grzechotkach

drogowe

OSOBOWY

TOWAROWY

(międzynarodowy)

do góry