Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej "Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" - Program Modernizacji -

Nawigacja

Program Modernizacji

13.03.2018

"Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w ramach Programu Modernizacji zakupił, bądź otrzymał z centralnego zaopatrzenia sprzęt służbowy oraz mundury:

 

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w ramach Programu otrzymał środki finansowe na samodzielne wykonanie zadań
w systemie zleconym:

Wizualizacja i zdjęcia z budowy Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach

 

  

 

do góry