Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Informacja rzecznik prasowy -

Nawigacja

Informacja rzecznik prasowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

28.04.2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”):

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Dane kontaktowe:

  • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
  • e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl   
  • telefon: (89) 750-30-00

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woi.wmosg@strazgraniczna.pl

Podstawa prawna przetwarzania

art.3a i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarza się w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności w celu odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych, zaproszeń na konferencje
i  wydarzenia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby związane z udzielaniem informacji prasowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
do góry