Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Pracownicy cywilni - stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych/korpus służby cywilnej - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

Pracownicy cywilni - stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych/korpus służby cywilnej

28.06.2016

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizowanie naboru pracowników cywilnych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie jest:

Wydział Kadr i Szkolenia

Sekcja Spraw Osobowych

Referat ds. Pracowników

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

kontakt telefoniczny 89 750 30 83 od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30

ZŁOŻONE OFERTY PRACY NIE BĘDĄCE ODPOWIEDZIĄ NA OGŁOSZENIA O PRACĘ, BĘDĄ NISZCZONE KOMISYJNIE BEZ ROZPATRZENIA.

STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ:

Nabór na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Służbie Cywilnej (Dz.U.z 2017r., poz. 1889 ze zm.)

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej umieszczane są w:

  • - miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG (m. in. tablicy ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy gen. Wł. Sikorskiego 78, w Kętrzynie);
  • - portalach wewnętrznych Warmińsko-MazurskiegoOddziału SG,
  • - na stronie internetowej Warmińsko-MazurskiegoOddziału SG www.wm.strazgraniczna.pl
  • - Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://ogloszenia.kprm.gov.pl
  • - Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG http:// bip.wm.strazgraniczna.pl,
  • - właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wykaz aktów prawnych dot. korpusu służby cywilnej- załącznik

STANOWISKA W GRUPIE STANOWISK POMOCNICZYCH:

Nabór na stanowiska w grupie stanowisk pomocniczych odbywa się poprzez ogłoszenie informacji o wolnych stanowiskach pracy w:

  • - miejscach ogólnie dostępnych w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG (m. in. tablicy ogłoszeń na biurze przepustek przy ulicy gen. Wł. Sikorskiego 78, w Kętrzynie);
  • - portalach wewnętrznych Warmińsko-MazurskiegoOddziału SG,
  • - na stronie internetowej Warmińsko-MazurskiegoOddziału SG www.wm.strazgraniczna.pl
  • - właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 pod nr tel. (89)  750 30 83  

 

do góry