Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Informacje dla turystów/Information for tourists - Uwaga turysto! /Tourists beware! -

Nawigacja

Uwaga turysto! /Tourists beware!

Informacje dla turystów/Information for tourists

13.02.2023

Straż Graniczna przypomina:

Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. w przejściach granicznych.

Nie wolno również wchodzić na pas drogi granicznej, oznaczony stosownymi tablicami PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE.

Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przestrzegają przed konsekwencjami karnymi w przypadku przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych np. aby zrobić sobie pamiątkową fotografię. Zachowania takie stanowią czyny karalne określone w Kodeksie Karnym lub Kodeksie Wykroczeń, w zależności od okoliczności czynu, zagrożone karą grzywny do 500 zł bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Polish Border Guard announces:

The borderline between the Republic of Poland and the Russian Federation is at the same time the external border of European Union which may be crossed only in designated ares, ie. at border crossing points.

It is also not allowed to enter the border strip marked with the relevant signs: "PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE" (BORDER STRIP - NO ENTRY).

We urge you to pay attention to informative signs and the borderline markings during tourist trips.

Border Guard Officers warn of legal consequences of crossing the state border in undesignated places, eg. in order to take a commemorative photo. Such acts constitute offences punishable, depending on circumstances, by a fine up to PLN 500 or up to 3 years of imprisonment, in accordance with the Criminal Code or Petty Offences Code.

Przepisy regulujące zasady przebywania w strefie nadgranicznej/Legal acts regulating the rules of staying in the border zone.

Poniżej w załącznikach rozporzadzenia/regulations in the below appendices

 • Tablica informacyjna/ informative signs
  Tablica informacyjna/ informative signs
 • Tablica informacyjna/ informative signs
  Tablica informacyjna/ informative signs
 • Pas drogi granicznej/border strip
  Pas drogi granicznej/border strip
 • Tablica informacyjna/ informative signs
  Tablica informacyjna/ informative signs
 • Tablica informacyjna/informative signs
  Tablica informacyjna/informative signs
do góry