Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Oddali krew potrzebującym w ramach akcji "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oddali krew potrzebującym w ramach akcji "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"

Mirosława Aleksandrowicz
05.12.2018

Wczoraj w Placówce Straży Granicznej w Braniewie odbyła się zbiórka krwi w ramach ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna". Akcję zorganizował Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie i Regionalne Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu.

Podczas akcji swoim życiodajnym płynem podzieliło się 28 krwiodawców. Spośród nich 5 osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy i tym samym dołączyli oni do szlachetnego grona Honorowych Dawców krwi. Łącznie zebrano 12 600 ml krwi pełnej.

W zbiórce uczestniczyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie i Grzechotkach, przedstawiciele innych służb mundurowych, uczniowie oraz mieszkańcy miasta i okolic.

  • "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"
    "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"
  • "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"
    "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"
  • "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"
    "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna"
do góry