Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Legalność pobytu cudzoziemców sprawdzali funkcjonariusze Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Legalność pobytu cudzoziemców sprawdzali funkcjonariusze Straży Granicznej

Mirosława Aleksandrowicz
09.06.2021

Blisko 60 cudzoziemców pojawiło się w Szczytnie. Obcokrajowcy przyjechali do Polski różnymi środkami transportu i z różnymi dokumentami. Legalność pobytu na terytorium RP oraz autentyczność posiadanych przez nich dokumentów weryfikowali funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w ramach ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”.

Funkcjonariusze policji i żołnierze zabezpieczali teren oraz doprowadzali cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzali legalność pobytu w Polsce oraz autentyczność dokumentów. Okazało się, że  52 obcokrajowców przebywa na terytorium RP nielegalnie. Ponadto w grupie cudzoziemców znalazły się osoby, które posłużyły się sfałszowanymi dokumentami. W związku z tym poniosą odpowiedzialność za posłużenie się fałszywym dokumentem tożsamości i za użycie podstępu przy przekroczeniu granicy państwowej. Ci, którzy przebywali w Polsce nielegalnie, otrzymają decyzję zobowiązującą ich do powrotu.

Ćwiczenia miały za zadanie doskonalenie współdziałania funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz z policjantami i żołnierzami, w przypadku pojawienia się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znacznej grupy cudzoziemców.

 

 • ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
  ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
 • ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
  ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
 • ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
  ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
 • ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
  ćwiczenia „WARMIA 2021” wchodzącego w skład ćwiczenia „DRAGON-21”
do góry