Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Pojedzie do Holandii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pojedzie do Holandii

Mirosława Aleksandrowicz
20.09.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie zatrzymali obywatela Holandii, narodowości gwinejskiej. Wobec mężczyzny istnieją przesłanki do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach współdziałania z olsztyńską policją, wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu obcokrajowca na terenie Polski.

37-letni obywatel Holandii wielokrotnie naruszył obowiązujący porządek prawny w Polsce, o czym świadczą prawomocne wyroki. Mężczyzna skazany jest za nabycie z Holandii i przywóz do Polski znacznej ilości środków odurzających, za niszczenie mienia osobom trzecim, m.in. telefonu komórkowego, za niezgłoszenie do ZUS-u pracowników. Ponadto nie zapłacił wynagrodzenia osobie, którą zatrudniał. Przywłaszczył od kilku osób pieniądze, podrobił podpisy. Wobec mężczyzny prowadzone są postępowania karne przed polskim wymiarem sprawiedliwości za: znieważenie funkcjonariusza publicznego, zniesławienie, znęcanie się nad zwierzętami, uszkodzenie ciała kobiety i mężczyzny.

19 września Komendant PSG w Olsztynie wszczął postępowanie administracyjne w celu wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • zatrzymany przez SG
    zatrzymany przez SG
do góry