Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

28.04.2022

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2022

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2022/S 204-578362

z dnia 21.10.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 24/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=34980006 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

Termin składania ofert do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 11:00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2022/BZP 00342898/01

z dnia 12.09.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn: Dostawa samochodów do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 22/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=33344876 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

Uwaga: zmiana terminu składania ofert - termin składania ofert do dnia 28 września 2022 r. do godz. 11:00

Uwaga: zmieniony FORMULARZ OFERTY na Część nr 2 - Samochód osobowy typu SUV !!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

do góry