Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

28.04.2022

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 0005497/01

z dnia 24.01.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP dotyczącego: Usługi żywienia cudzoziemców przebywających w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 01/FI/23

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=40994132 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

Termin składania ofert do dnia 02 lutego 2023 r. do godz. 11:00

_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      2022

_________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2022/S 248-716445

z dnia 23.12.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 25/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=39691852 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

Termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 11:00

________________________________________________________________________________________________________________________

 

do góry