Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

06.02.2013

 

 

 

______________________________________________________________________________

2021

___________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne zgodnie z zasadami określonymi w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącego Szkolenia z języka angielskiego i języka rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 26/FI/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Część nr I - NR SPRAWY 26/FI/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Część nr II - NR SPRAWY 26/FI/20

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania scieków z tych obiektów. Nr sprawy 23/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 23/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 25/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 25/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zestaw nr III NR SPRAWY 25/FI/20

_______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń i oprogramowania, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnego. Nr sprawy 22/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 22/FI/20


_______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy ciągnika rolniczego. Nr sprawy 20/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/20

_________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 17/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 17/FI/20

_______________________________________________________________________________

2020

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 14/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14/FI/20

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki  dotyczącego „Przeglądu technicznego OT-2 zgodnie z instrukcją Obsługi Technicznej IOT 1110.03.00.01 zestawu bezzałogowych statków powietrznych UAV w kategorii „mini” FlyEye.” Nr sprawy 13/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 13/FI/20

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu kwaterunkowego do Placówki Straży Granicznej w Barcianach. Nr sprawy 09/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID i przenośnej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami oraz świadczenia usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnego. Nr sprawy 08/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 12/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/20

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 10/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Wywozu nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 11/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów. Nr sprawy 01/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (ścieki) NR SPRAWY 01/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na CZĘŚĆ NR 5, 11 (woda) NR SPRAWY 01/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 05/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 07/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy mleka, przetworów mlecznych i tłuszczy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 06/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 03/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/20

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 02/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/20

______________________________________________________________________________

2019

______________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 23/FI/19

Pliki do pobrania

Termin skladania ofert do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 11:00

_________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 24/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 24/FI/19

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego "Dostawy fabrycznie nowego urządzenia do wykrywania prekursorów materiałów wybuchowych, spektrometru do szybkiej identyfikacji substancji, w tym do analizy prekursorów materiałów wybuchowych, materiałów wybuchowych, i innych niebezpiecznych substancji na podstawie zjawiska spektroskopii Ramana”. Nr sprawy 21/FI/19.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 21/FI/19

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu kwaterunkowego do Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach. Nr sprawy 19/FI/19. Zamówienie realizowane jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nr projektu PL/2018/PR/0041, Bezgraniczne Bezpieczeństwo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/19

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Zakupu paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojadów służbowych w Placówkach SG W-MOSG  Nr sprawy 18/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/19 - na część nr 2 i 3

________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. : "Budowa PSG w m. Barciany". Nr sprawy 17/FI/19. Zamówienie realizowane jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nr projektu PL/2018/PR/0030, Bezgraniczne Bezpieczeństwo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 17/FI/19

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Wywozu nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 16/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/19

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne zgodnie z zasadami określonymi w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącego Szkolenia z jezyka angielskiego i jezyka rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 15/FI/19

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/19

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dystrybucję energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 14/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZESTAW NR V, VI, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII NR SPRAWY 14/FI/19  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZESTAW NR I, II, III, IV, VIII, IX, XII, XVII, XVIII, XXIV NR SPRAWY 14/FI/19 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Zakupu paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach SG W-MOSG. Nr sprawy 12/FI/19


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 12/FI/19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Nadbudowa wraz z przebudową budynku nr 18 dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn. Nr sprawy 08/FI/19. Zamówienie realizaowane jest w ramach "Projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" Bezpieczna Przystań. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 11/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/19

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 06/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 111-271761 z dnia 12.06.2019 r. pod adresem:  https://portal.smartpzp.pl/wmosg

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 07/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/19

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 05/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/19

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 04/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/19

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 01/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/19

______________________________________________________________________________

                                                                                                                             2018

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów bedących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.  Nr sprawy 35/FI/18.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 35/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy mleka, przetworów mlecznych i tłuszczy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.  Nr sprawy 33/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 33/FI/18

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.  Nr sprawy 32/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 32/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy oleju opałowego grzewczego.  Nr sprawy 31/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 31/FI/18

______________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów.  Nr sprawy 34/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 34/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 34/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu kwaterunkowego do budynku nr 24 na potrzeby Centrum Szkolenia Straży Granicznej w m. Kętrzyn.  Nr sprawy 30/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 30 FI 18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. nr 24 (szkoleniowy)  na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn". Nr sprawy 26/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 26/FI/18

___________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku nr 19 (aula) na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn".  Nr sprawy 28/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 28/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont budynku nr 1 (hala sportowa)Roboty wewnętrzne"  Nr sprawy 25/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 25/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej".  Nr sprawy 27/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 27/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. nr 6 na potrzeby techniki specjalnej w m. Kętrzyn". Nr sprawy 24/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 24/FI/18

_________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 21/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 21/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 23/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 23/FI/18

_________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Remont dachu i pomieszczeń w budunku nr 25". Nr sprawy 22/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 22/FI/18

____________________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont budynku nr 1 (hala sportowa)”  Nr sprawy 20/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/18

________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zewnętrznego terenu SOdC w m. Kętrzyn." Nr sprawy 12/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Wywozu nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 18/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Zakupu paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach SG W-MOSG. Nr sprawy 17/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 17/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: "Budowa PSG w m. Dubeninki". Nr sprawy 16/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Barciany" Nr sprawy 15/FI/18

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - PL/2018/PR/0030, Bezgraniczne Bezpieczeństwo.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/18

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy przetworów mięsnych do warmińsko-Mazurskiego Oddziału strazy Granicznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 13 FI 18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadań pn. "Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn" i "Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn". Nr sprawy 11/FI/18.

Zamówienie jest reazliowane w ramach programu 11/1-2015/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców" realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014- 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11 FI 18

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. Kętrzyn." Nr sprawy 14/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14/FI/ 18

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa PSG w m. Dubeninki". Nr sprawy 09/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/18

____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego "Dostawy urządzenia do prześwietlania bagażu i bramki magnetycznej do kontroli osób do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 08/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/18

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego "Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  Straży Granicznej." Nr sprawy 07/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 07 FI 18

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 10/FI/18.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/18

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 06/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/18

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 04/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/18

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów." Nr sprawy 02/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy oleju opałowego grzewczego do Placówki Straży Granicznej w Barcianach i Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich." Nr sprawy 03/FI/18
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 01/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/18

_______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dotyczącego: "Szkolenia z języka angielskiego i języka rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej".

INFORAMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21/FI/17

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 18/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/17

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy oleju opałowego grzewczego." Nr sprawy 19/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/17

 

do góry