Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

28.04.2022

2022

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: "Dostawy mleka, przetworów mlecznych, tłuszczów i kaszek mleczno-ryżowych do  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 09/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=26855023 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 04/FI/22.

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=24934425 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: "Dostawy wyrobów garmażeryjnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 06/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=26276709 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________

2021

___________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 19FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=23766691 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

__________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 17/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=22099012 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Dystrybucję energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 09/FI/21

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  NA ZESTAW V, VI, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII NR SPRAWY 09/FI/21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  NA ZESTAW I, VIII, IX, XII NR SPRAWY 09/FI/21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  NA ZESTAW II, III, IV, XVII, XVIII NR SPRAWY 09/FI/21

_____________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 07/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=17748895   w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 06/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=16424845  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 05/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=15683216  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

___________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 03/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14868880  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej  dostawy gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 01/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14341309 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

__________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne zgodnie z zasadami określonymi w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącego Szkolenia z języka angielskiego i języka rosyjskiego dla funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 26/FI/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Część nr I - NR SPRAWY 26/FI/20

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Część nr II - NR SPRAWY 26/FI/20

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania scieków z tych obiektów. Nr sprawy 23/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 23/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy średniego robota pirotechnicznego, ciężkiego kombinezonu podchodzeniowego, ręcznego urządzenia RTG oraz świadczenia usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń oraz usług serwisu gwarancyjnego. Nr sprawy 24/FI/20

Pliki do pobrania: 24/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 25/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 25/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zestaw nr III NR SPRAWY 25/FI/20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 21/FI/20

Pliki do pobrania: 21/FI/20

_______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń i oprogramowania, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnego. Nr sprawy 22/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 22/FI/20


_______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy ciągnika rolniczego. Nr sprawy 20/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/20

_________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 19/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/20

_________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 17/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 17/FI/20

_______________________________________________________________________________

2020

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 15/FI/20

Pliki do pobrania:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 14/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14/FI/20

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki  dotyczącego „Przeglądu technicznego OT-2 zgodnie z instrukcją Obsługi Technicznej IOT 1110.03.00.01 zestawu bezzałogowych statków powietrznych UAV w kategorii „mini” FlyEye.” Nr sprawy 13/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 13/FI/20

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu kwaterunkowego do Placówki Straży Granicznej w Barcianach. Nr sprawy 09/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID i przenośnej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami oraz świadczenia usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnego. Nr sprawy 08/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 12/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/20

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 10/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/20

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Wywozu nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 11/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów. Nr sprawy 01/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (ścieki) NR SPRAWY 01/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na CZĘŚĆ NR 5, 11 (woda) NR SPRAWY 01/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 05/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 07/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy mleka, przetworów mlecznych i tłuszczy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 06/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/20

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 04/FI/20

Pliki do pobrania:

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 03/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/20

_______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 02/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/20

 

 

 

 

 

do góry