Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Unieważnione

28.04.2022


 

___________________________________________________________________________________________

2022

___________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn: Dostawa samochodów do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 22/FI/22 na Część nr 2 - Samochód osobowy typu SUV - unieważnienie

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=33344876 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie. Nr sprawy 20/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=31644446 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy samochodu osobowo-terenowego na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do realizacji statutowych zadań Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 18/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=30941093 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp dotyczącego: "Wykonania robót budowlanych w budynku nr 14 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 12/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=28996599 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: "Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 11/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=2845355  w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

____________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: "Usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i kontenerów kompleksu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców". Nr sprawy 07/FI/22

 

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=26371926 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy samochodu osobowo - terenowego. Nr sprawy 03/FI/22

 

Pliki do pobrania zamieszczone są n a: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=25275231 w  zakładce "Dokumentacja Postępowania"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i kontenerów kompleksu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Nr sprawy 01/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są n a: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=24833111 w  zakładce "Dokumentacja Postępowania"

___________________________________________________________________________________________

2021

___________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 14/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie= 21060698 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy samochodu osobowo - terenowego. Nr sprawy 16/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=21701001 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy samochodu osobowo - terenowego. Nr sprawy 12/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie= 19975538 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp dotyczącego: wykonania robót budowlanych w obiektach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach zadania pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 26A i 26B w m. Kętrzyn” Nr sprawy 08/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=17884392   w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

Uwaga: w zakładce" Dokumentacja Postępowania" - Informacja o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 06/FI/21

Unieważnienie postępowania na Zestaw nr IV

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=16424845  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 03/FI/21

Unieważnienie postępowania na Zestaw nr 1

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14868880  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

___________________________________________________________________________________________

2020

___________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 18/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIU 18/FI/20

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy ciągnika rolniczego. Nr sprawy 16/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/20

_________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 12/FI/20.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ nr I i IV ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ nr II i V NR SPRAWY 12/FI/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ nr III NR SPRAWY 12/FI/20

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 10/FI/20.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ nr II, V i VI ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ nr I, III, IV, VII NR SPRAWY 10/FI/20

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 05/FI/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na Zestaw nr III - Warzywa mrożone NR SPRAWY 05/FI/20

_______________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów. Nr sprawy 01/FI/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na ZESTAW NR IV - DUBENINKI - woda i ścieki NR SPRAWY 01/FI/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMER OGŁOSZENIA 113499 - 2015

z dnia 29.07.2015 r.

Dotyczy: Zakupu i dostarczenia biletów lotniczych na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na potrzeby realizacji projektów szkoleniowych. Nr sprawy 20/FI/15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 07 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ NR I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA - CZĘŚĆ NR II

ZMIANA NR 1 DO SIWZ NR SPRAWY 20/FI/15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 20/FI/15

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 2 DO SIWZ NR SPRAWY 20/FI/15 - Uwaga - zmiana załącznika nr 2a do SIWZ

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 20/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/15

_____________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 188498 - 2015

z dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających na remoncie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku nr 20 i 22 metodą iniekcji, w ramach zadania pn. "Remont izolacji przeciwwiligociowej fundamentów budynków nr 5, 20, 21 i 22 w m. Kętrzyn" Nr sprawy 16/FI/15

Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ NR I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA - CZĘŚĆ NR II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 16/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/15

__________________________________________________________________________________________________________

 NUMER OGŁOSZENIA 159426-2015

z dnia 30.06.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Remont budynku nr 25 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 15/FI/15

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 15/FI/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 - CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 - CZĘŚĆ II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 15/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15
 ________________________________________________________________________

 

 

do góry