Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Zrealizowane

06.02.2013

______________________________________________________________________________

2017

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 17/FI/17

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/17

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 15/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/17

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dystrybucję energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 13/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 13/FI/17

______________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na realizację robót budowlanych na zadaniach pn.: "Dostosowanie bud. nr 1 (hala sportowa) w m. Kętrzyn do przepisów ppoż" i "Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych budynku nr 1 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 14/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 14/FI/17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY NR SPRAWY 14/FI/17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 14/FI/17

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 11/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont budynku nr 48 w m. Kętrzyn dla potrzeb CCSG". Nr sprawy 12/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach W-MOSG". Nr sprawy 10/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. Nr 8 w m. Kętrzyn"  Nr sprawy 08/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/17
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka; konserw mięsnych i pasztetów w puszkach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 07/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/17

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. "Budowa PSG w m. Dubeninki." Nr sprawy 06/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 06/FI/17

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko - Mazurskiwgo Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 05/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/17

________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej" Nr sprawy 09/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/17

________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 03/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 03/FI/17

__________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dostawy wody do obiektów bedących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów." Nr sprawy 01/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 01/FI/17

____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawy mleka, przetworów mlecznych, oleju i tłuszczy do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 04/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/17

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy ryb, przetworow rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 02/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/17 

__________________________________________________________________________

2016

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn."Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn." Nr sprawy 20/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych (pojazd 9 osobowy, z mozliwością demontażu tylnych rzędów siedzeń, wyposażony w najazdy oraz bezpieczne zamocowania dla wózka inwalidzkiego) na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie." Nr sprawy 19/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/16

____________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 18/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/16

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Komplesową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 17/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 17/FI/16

__________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy owoców i warzyw do  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 16/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/16

______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Dostawy zrębek z drewna." Nr sprawy 13/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 13/FI/16

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Dostawy oleju opałowego grzewczego." Nr sprawy 14/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 14/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego realizacji robót budowlanych pn. "Remont budynku nr 3 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 12/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWEINIA NR SPRAWY 12/FI/16

_______________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego realizacji robót budowlanych pn. "Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby archiwum zakładowego i pomieszczeń służbowych w m. Kętrzyn." Nr sprawy 11/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/16

___________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych pn. "Remont elewacji i remont dachów budynków PSG w Sępopolu."  Nr sprawy 10/FI/16.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/16

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych pn. "Remont budynku nr 8 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 09/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

___________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja wentylacji strzelnicy krytej w budynku nr 15 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 08/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/16

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach SG W-MOSG." Nr sprawy 07/FI/ 16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 07/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy owoców i warzyw, kapusty i ogórków kwaszonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 06/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wywóz nieczystości stałych będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 05/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 05/FI/16

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej." Nr sprawy 04/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 04/FI/16

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na "Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 03/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

______________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na "Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów." Nr sprawy 02/FI/16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 02/FI/16

 

 

do góry