Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

28.04.2022

 

                                                                                                                     2023

_______________________________________________________________________________

10. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów pirotechnicznych

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na dostawę materiałów pirotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na dostawę materiałów pirotechnicznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 06.02.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

_______________________________________________________________________________

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na dostawę materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na dostawę materiałów wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 06.02.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

_______________________________________________________________________________

8. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę lontu detonującego - heksagenowy LDT-RDX-150 (20g)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na dostawę lontu detonującego - heksagenowy LDT-RDX-150 (20g) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na dostawę lontu detonującego - heksagenowy LDT-RDX-150 (20g) (doc)

Termin składania ofert do dnia 06.02.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

______________________________________________________________________________

7. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup semtex

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2023 r. na zakup semtex (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2023 r. na zakup semtex (.docx)

Termin składania ofert do dnia 03.02.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414,  - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________

6. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup świec dymnych, granatów dymnych

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2023 r. na zakup świec dymnych, granatów dymnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2023 r. na zakup świec dymnych, granatów dymnych (.docx)

Termin składania ofert do dnia 03.02.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414,  - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________

5. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzaczy prasowanych, kostek trotylowych prasowanych i zalewanych

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2023 r. na dostawę pobudzaczy prasowanych, kostek trotylowych prasowanych i zalewanych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2023 r. na dostawę pobudzaczy prasowanych, kostek trotylowych prasowanych i zalewanych (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.01.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

_______________________________________________________________________________

4. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładownic na 2 magazynki 30 nabojowe do karabinka 5,56 mm MSBS Grot

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2023 r. na dostawę ładownic na 2 magazynki 30 nabojowe do karabinka 5,56 mm MSBS Grot (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2023 r. na dostawę ładownic na 2 magazynki 30 nabojowe do karabinka 5,56 mm MSBS Grot (doc)

Uwaga! Zmina opisu przedmiotu zamówienia i formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2023 r. na dostawę ładownic na 2 magazynki 30 nabojowe do karabinka 5,56 mm MSBS Grot (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2023 r. na dostawę ładownic na 2 magazynki 30 nabojowe do karabinka 5,56 mm MSBS Grot  (doc)

Termin składania ofert do dnia 01.02.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

______________________________________________________________________________

3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładownic na magazynki do karabinka MSBS Grot

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2023 r. na dostawę ładownic na magazynki do karabinka MSBS Grot (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2023 r. na dostawę ładownic na magazynki do karabinka MSBS Grot (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.01.2023 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Na podstawie  pkt 15 zapytania ofertowego z dnia 23.01.2023 Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

______________________________________________________________________________

2. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.01.2023 r. na przeprowadzenie szkolenia  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.01.2023 r. na przeprowadzenie szkolenia (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.01.2023 r. należy złożyć na adres e-mail (skan): marek.machwic@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Machwic - tel. (89) 750 30 20

_______________________________________________________________________________

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę przedmiotów wposażenia dla psów służbowych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.01.2023 r. na dostawę przedmiotów wyposażenia dla psów służbowych  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.01.2023 r. na dostawę przedmiotów wyposażenia dla psów służbowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 17.01.2023 r. należy złożyć na adres e-mail (skan): sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę przedmiotów wyposażenia psów służbowych do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej najkorzystniejsze oferty przedstawiły firmy:

Zestaw Nr 1  - GŁOGOSIA"  ul. Chopina 2 z Lubonia.Wartość brutto oferty 872,00 zł

Zestaw Nr 2 - "MAXMED"  ul. Pomorska 49 z Orle. Wartość brutto oferty 1.270,15  zł

Zestaw Nr 3 - "4PAWS"  ul. Orla 8 z Tucholi. Wartość brutto oferty 1.133,95 zł

Zestaw Nr 4 - "MAXMED"  ul. Pomorska 49 z Orle. Wartość brutto oferty 1.259,99  zł

______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                 2022

 

_______________________________________________________________________________

518. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę doradztwa ADR na rok 2023

Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2022 r. na usługę doradztwa ADR na rok 2023 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2022 r. na usługę doradztwa ADR na rok 2023 (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.12.2022 r.  należy złożyć na adres e-mail: Dariusz.Kotynski@strazgraniczna.pl lub na nr faxu 89 750 37 64

Osoby do kontaktu:

 • kpt. SG Matejunas Karol - tel. (89) 750 30 32 w godz. 7:30 - 15:30
 • st. chor. SG Kotyński Dariusz - tel. (89) 750 30 86 lub 507 655 394 w godz. 7:30 - 15:30

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na usługę doradztwa ADR na rok 2023 Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

ADREN s.c., ul. Orzeszkowej 17/72, 15-084 Białystok, wartość brutto oferty 3 690,00 zł.

_______________________________________________________________________________

517. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych (piór, naboje do piór, taśmy biurowe)

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc".

Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (pióra, naboje do piór, taśmy biurowe) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (pióra, naboje do piór, taśmy biurowe) (doc)

Termin składania ofert do dnia 19.12.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. 89 750 39 60, e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

_______________________________________________________________________________

516. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę dysków SSD

Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2022 r. na dostawę dysków SSD (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2022 r. na dostawę dysków SSD (pdf)

Termin składania ofert do dnia 15.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Pawel.Nowak2@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy finansowe: p. Piotr Różański  - tel. (89) 750 34 97
 •   realizacja przedmiotu zamówienia: p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Serwis Komputerowy IT Andrzej Piątkowski, ul. Krakowska 28,  34-100 Wadowice – wartość brutto 4 120,00 zł

_______________________________________________________________________________

515. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wsparcia technicznego dla licencji opragramowania MAPI Jadłospis 2

Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2022 r. na usługę wsparcia technicznego dla licencji oprogramowania MAPI Jadłospis 2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2022 r. na usługę wsparcia technicznego dla licencji oprogramowania MAPI Jadłospis 2 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 13.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: lukasz.dzielinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt. SG Beata Żemajko-Janków - tel. (89) 750 34 88
 • sprawy techniczne: chor. SG Łukasz Dzieliński - tel. (89) 750 32 14

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MAPI Przedsiębiorstwo Informatyczne Marek Dmochowski, Piotr Lewicki, ul. Tczewska 17, 51-429 Wrocław – wartość brutto 7 257,00 zł

________________________________________________________________________________

514. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę bluz HELIKON MCDU COMBAT SHIRT – CZARNA - 5 szt. rozmiar: L

Projekt nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG  na rzecz bezpieczeństwa granic UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na dostawę bluz HELIKON MCDU COMBAT SHIRT – CZARNA - 5 szt. rozmiar: L (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na dostawę bluz HELIKON MCDU COMBAT SHIRT – CZARNA - 5 szt. rozmiar: L (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 16.12.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

_______________________________________________________________________________

513. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup komputerów.

 Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na zakup komputerów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na zakup komputerów (pdf)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na zakup komputerów - wzór umowy (pdf)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na zakup komputerów - załącznik do umowy (pdf)

Termin składania ofert do dnia 13 grudnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: arkadiusz.kopczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt SG Beata Zemajko-Janków tel 89 750 34 88
 •  st. chor. SG Arkadiusz Kopczyński tel. 89 750 33 10

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Speedserwis Tomasz Wroński, 20-709 Lublin, ul. Krasińskiego 19 – wartość brutto 78 947,55 zł

______________________________________________________________________________________________________

512. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu fotograficznego


Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na dostawę sprzętu fotograficznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na dostawę sprzętu fotograficznego (doc)

Termin składania ofert do dnia 12.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

_______________________________________________________________________________

511. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wózka do sprzątania

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". 


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2022 r. na dostawę wózka do sprzątania (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2022 r. na dostawę wózka do sprzatania (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

__________________________________________________________________________________

510. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odkurzacza jednofunkcyjnego Karcher

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". 


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2022 r. na dostawę odkurzacza jednofunkcyjnego Karcher (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2022 r. na dostawę odkurzacza jednofunkcyjnego Karcher (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

__________________________________________________________________________________

509. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oleju silnikowego Orlen Platinum Max Expert 5W30

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. na zakup oleju silnikowego Orlen Platinum Max Expert 5W30 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. na zakup oleju silnikowego Orlen Platinum Max Expert 5W30 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09.12.2022 r.  należy złożyć na adres e-mail: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl lub na nr faxu 89 750 37 64

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marek Kuliński - tel. (89) 750 33 75 lub 607 803 018 w godz. 7:30 - 15:30

_______________________________________________________________________________

508. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zapytanie o cenę z dnia 06.12.2022 r. na usługę wywozu odpadów wielkogabarytowych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 06.12.2022 r. na usługę wywozu odpadów wielkogabarytowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.ejmont-ulasewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ejmont-Ułasewicz - tel. 89 750 32 35

_______________________________________________________________________________

507. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę elementów studni kablowych

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. na dostawę elementów studni kablowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. na dostawę elementów studni kablowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 08.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Grzegorz Wysocki - tel. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: POLAMP Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko – wartość brutto 6 211,00 zł

_______________________________________________________________________________

506. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oleju silnikowego Orlen Platinum

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. na zakup oleju silnikowego Orlen Platinum (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. na zakup oleju silnikowego Orlen Platinum (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09.12.2022 r.  należy złożyć na adres e-mail: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl lub na nr faxu 89 750 37 64

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marek Kuliński - tel. (89) 750 33 75 lub 607 803 018

_______________________________________________________________________________

505. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę rocznego abonamentu programu Norma Expert – Buduj z głową

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na usługę rocznego abonamentu programu Norma Expert – Buduj z głową (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na usługę rocznego abonamentu programu Norma Expert – Buduj z głową (pdf)

Termin składania ofert do dnia 11.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: arkadiusz.kopczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt SG Beata Zemajko-Janków tel 89 750 34 88
 • sprawy techniczne: st. chor. SG  Arkadiusz Kopczyński - tel. 89 750 33 10

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: CEDIN Jacek Zabielski, ul. Koralowa 1,

11-034 Stawiguda – wartość brutto 5 628,00 zł

_______________________________________________________________________________

504. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Komputera Dell Precision 3660

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. ndostawę Komputera Dell Precision 3660 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na dostawę Komputera Dell Precision 3660 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 08.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: lukasz.dzielinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt SG Beata Zemajko-Janków tel 89 750 34 88
 • sprawy techniczne: chor. SG Łukasz Dzieliński  - tel. 89 750 32 14

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: NETLAND COMPUTERS Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 35-37, 62-800 Kalisz – wartość brutto 6 898,00 zł

______________________________________________________________________________________________________________________________

503. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. zakupu karty pamięci

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. dot. zakupu karty pamięci (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. dot. zakupu karty pamięci (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

_______________________________________________________________________________

502. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. zakupu akcesoriów do nagłośnienia

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. dot. zakupu akcesoriów do nagłosnienia (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. dot. zakupu akcesoriów do nagłośnienia (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

_______________________________________________________________________________

501. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup adapterów, splitterów i rozdzielaczy

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na zakup adapterów, spilitterów i rozdzielaczy (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na zakup adapterów, splitterów i rozdzielaczy (pdf)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35, e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

_______________________________________________________________________________

500. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kabli HDMI

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na zakup kabli HDMI (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na zakup kabli HDMI (pdf)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35

_________________________________________________________________________________

499. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO LINEAR SE – 350 x 200 CM.

Projekt nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG  na rzecz bezpieczeństwa granic UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO LINEAR SE – 350 x 200 CM (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO LINEAR SE – 350 x 200 CM (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

_______________________________________________________________________________

498. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO RUGBY PLUS TENSIO, PROJEKTORA EPSON EH-TW740, UCHWYTU ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA, UNITEK KABEL OPTYCZNY HDMI

Uwaga: zmiana tytułu zapytania ofertowego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO RUGBY PLUS TENSIO, PROJEKTORA EPSON CO-FH02, UCHWYTU ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA, UNITEK KABEL OPTYCZNY HDMI

Projekt nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG  na rzecz bezpieczeństwa granic UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO RUGBY PLUS TENSIO, PROJEKTORA EPSON EH-TW740, UCHWYTU  ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA, UNITEK KABEL OPTYCZNY HDMI (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. na dostawę:ekranu projekcyjnego ADEO RUGBY PLUS TENSIO, PROJEKTORA EPSON EH-TW740, UCHWYTU ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA, UNITEK KABEL OPTYCZNY HDMI (pdf)


Uwaga korekta zapytania ofertowego:


Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na dostawę: ekranu projekcyjnego ADEO RUGBY PLUS TENSIO, PROJEKTORA EPSON CO-FH02, UCHWYTU  ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA, UNITEK KABEL OPTYCZNY HDMI (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2022 r. na dostawę:ekranu projekcyjnego ADEO RUGBY PLUS TENSIO, PROJEKTORA EPSON CO-FH02, UCHWYTU ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA, UNITEK KABEL OPTYCZNY HDMI (pdf)

 

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

___________________________________________________________________________________

497. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę KURTEK HELIKON HUSKY TACTICAL BLACK (KU-HKY-NL-01) H oraz CZAPEK CONDOR FLEX CAP - OLIVE DRAB 

Projekt nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG  na rzecz bezpieczeństwa granic UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 02.12.2022 r. na dostawę KURTEK HELIKON HUSKY TACTICAL BLACK (KU-HKY-NL-01) H oraz CZAPEK CONDOR FLEX CAP - OLIVE DRAB (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 02.12.2022 r. na dostawę KURTEK HELIKON HUSKY TACTICAL BLACK (KU-HKY-NL-01) H oraz CZAPEK CONDOR FLEX CAP - OLIVE DRAB (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09.12.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_________________________________________________________________________________

496. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materacy kieszeniowych Texel

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2022 r. na zakup materacy kieszeniowych Texel (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2022 r. na zakup materacy kieszeniowych Texel (docx)

Termin składania ofert do dnia 08.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. 89 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: Apolla; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; Barwald Górny 372 – wartość zamówienia brutto  5 659,20 zł.

_________________________________________________________________________________________________________

495. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ergonomicznych foteli biurowych Comfort 32

Zapytanie o cenę z dnia 02.12.2022 r. na zakup ergonomicznych foteli biurowych Comfort 32 (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 02.12.2022 r. na zakup ergonomicznych foteli biurowych Comfort 32 (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. 89 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: VANITY URBANIEC; 53-332 Wrocław; ul. Powstańców Śl. 125/100

_______________________________________________________________________________

494. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanym osobom przebywającym w Strzeżonym Osrodku dla Cudzoziemców

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2022 r. na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2022 r. na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie  (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę :

IRENEUSZ TYSZKA  11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 13, NIP 8451365883, REGON 381269920 

Cena ofertowa brutto za godzinę udzielania usług medycznych w zakresie usług ratownika medycznego w wysokości 60,00 zł

_______________________________________________________________________________

493. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup regałów metalowych

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na zakup regałów metalowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na zakup regałów metalowych (docx)

Termin składania ofert do dnia 07.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. 89 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: EMI Plus; 20-474 Lublin; ul. M. Smoluchowskiego 2

________________________________________________________________________________

492. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rękawic roboczych  

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30.11.2022 r. na dostawę rękawic roboczych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30.11.2022 r. na dostawę rękawic roboczych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 06.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Purzycka-Dziemiańczuk - tel. (89) 750 34 72
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę rękawic roboczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski, Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo, wartość brutto oferty 1 584,00 zł,

_______________________________________________________________________________

491. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie  kompozycji ściennej wraz z montażem w obiekcie


Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (doc)

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (jpg)

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (jpg)

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (jpg)

Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (jpg)

Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia 30.11.2022 r. na wykonanie kompozycji ściennej wraz z montażem (jpg)

Termin składania ofert do dnia 01.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

_______________________________________________________________________________

490. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wsparcia technicznego dla oprogramowania MAPI Jadłospis 2

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na usługę wsparcia technicznego dla oprogramowania MAPI Jadłospis 2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na usługę wsparcia technicznego dla oprogramowania MAPI Jadłospis 2 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 06.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: lukasz.dzielinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt. SG Beata Żemajko-Janków - tel. (89) 750 34 88
 • sprawy techniczne: chor. SG Łukasz Dzieliński - tel. (89) 750 32 14

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MAPI Przedsiębiorstwo Informatyczne Marek Dmochowski, Piotr Lewicki, ul. Tczewska 17, 51-429 Wrocław – wartość brutto 8 856,00 zł

________________________________________________________________________________

489. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów hydraulicznych

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup materiałów hydraulicznych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup materiałów hydraulicznych (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

488. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów budowlanych     

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup materiałów budowlanych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup materiałów budowlanych (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

487. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wyposażenia apteczki i pomocy medycznej

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na zakup wyposażenia apteczki i pomocy medycznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2022 r. na zakup wyposażenia apteczki i pomocy medycznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

_______________________________________________________________________________

486. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyty meblowej oraz okleiny    

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup płyty meblowej oraz okleiny  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup płyty płyty meblowej oraz okleiny  (docx)

Termin składania ofert do dnia 03.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________________

485. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyty OSB oraz sklejki    

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup płyty OSB oraz sklejki  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup płyty OSB oraz sklejki  (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

484. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup paneli podłogowych    

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup paneli podłogowych  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 30.11.2022 r. na zakup paneli podłogowych  (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

________________________________________________________________________________

483. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zapraw oraz krawężników    

Zapytanie o cenę z dnia 29.11.2022 r. na zakup zapraw i krawężników (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 29.11.2022 r. na zakup zapraw i krawężników (docx)

Termin składania ofert do dnia 03.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

482. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kostki granitowej   

Zapytanie o cenę z dnia 29.11.2022 r. na zakup kostki granitowej (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 29.11.2022 r. na zakup kostki granitowej (docx)

Termin składania ofert do dnia 03.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

481. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętów ogrodowych (wykaszarek spalinowych, pilarek spalinowych, nożyc)   

Zapytanie o cenę z dnia 29.11.2022 r. na dostawę sprzętów ogrodowych (wykaszarek spalinowych, pilarek spalinowych, nożyc) (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 29.11.2022 r. na dostawę sprzetów ogrodowych (wykaszarek spalinowych, pilarek spalinowych, nożyc) (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Las i Ogród Sklep Serwis 97-300 Piotrków Trybunalski,ul.Wesoła 5 -wartość brutto 34 900,00 zł.

_______________________________________________________________________________

480.  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup  telefonów monterskich

Zaproszenie do składania ofert z dnia 28.11.2022 r. na zakup telefonów monterskich (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 28.11.2022 r. na zakup telefonów monterskich (pdf)

Termin składania ofert do dnia 03.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: AKSONET Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92 60-324 Poznań – wartość brutto  5 700,00 zł

_______________________________________________________________________________

479. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup n/w asortymentu

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup n/w asortymentu  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup n/w asortymentu  (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: Sławomir Kiersztyn; 22-400 Zamość;  Borowina Sitaniecka 52b

__________________________________________________________________________________

478. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tablicy informacyjnej

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup tablicy informacyjnej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup tablicy informacyjnej (docx)

Rysunek Tablica Unia do zapytania ofertowego z dnia 28.11.2022 r. na zakup tablicy informacyjnej (jpg)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: Andrzej Osowski; 19-300 Ełk; ul. Bora Komorowskiego 2  – wartość zamówienia brutto  258,30 zł.

__________________________________________________________________________________________________________

477. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości do kompleksowej pielęgnacji ekspresów kawowych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie o cenę z dnia 28.11.2022 r. na dostawę środków czystości  do kompleksowej pielęgnacji ekspresów kawowych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 28.11.2022 r. na dostawę środków czystości  do kompleksowej pielęgnacji ekspresów kawowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę środków czystości do kompleksowej pielęgnacji ekspresów kawowych do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jędrzej Grabowski, ul. Sokola 12/23, 82-500 Kwidzyn, która będzie realizować zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi  5 003,64 zł.

_______________________________________________________________________________

476. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę filiżanek do kawy/herbaty

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na dostawę filiżanek do kawy/herbaty (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na dostawę filiżanek do kawy/herbaty (pdf)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04,  e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

________________________________________________________________________________

475. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę filiżanek folk czarne

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na dostawę filiżanek folk czarne (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na dostawę filiżanek folk czarne (pdf)

Termin składania ofert do dnia 05.12.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04,  e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

________________________________________________________________________________

474. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ławki dwustronnej producent UpForm


Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup ławki dwustronnej producent UpForm (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup ławki dwustronnej producent UpForm (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Mariusz Skórnicki - tel. 89 750 32 69 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________________________________________________________

473. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup maszyny 2-W-1 na klatkę i plecy MP


Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup maszyny 2-W-1 na klatkę i plecy MP (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. na zakup maszyny 2-W-1 na klatke i plecy (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • mł. chor. SG Tomasz Kołodziej- tel. 89 750 34 55 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________________________________________________________

472. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę olejów do silników pilarek spalinowych, żyłek tnących, głowic żyłkowych   

Zapytanie o cenę z dnia 25.11.2022 r. na dostawę olejów do silników pilarek spalinowych, żyłek tnących, głowic żyłkowych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 25.11.2022 r. na dostawę olejów do silników pilarek spalinowych, żyłek tnących, głowic żyłkowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________________

471. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę samochodu osobowego typu SUV lub Minivan.

Zaproszenie do składania ofert cenowych  z dnia 25.11.2022 r. na dostawę samochodu osobowego typu SUV lub Minivan (scan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.11.2022 r. na dostawę samochodu osobowego typu SUV lub Minivan (docx)

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych z dnia 25.11.2022 r. na dostawę sampochodu osobowego typu SUV lub Minivan (docx)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. na adres e-mail: dariusz.kotynski@strazgraniczna.pl lub piotr.gnat@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Dariusz Kotyński - tel. (89) 750 30 86,

 • st. chor. szt. SG Piotr Gnat - tel. (89) 750 32 56 lub 518 017 170

____________________________________________________________________________________

470. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na n/w środków czystości 

Zapytanie o cenę z dnia 25.11.2022 r. na dostawę n/w środków czystości  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 25.11.2022 r. na dostawę n/w środków czystości  (docx)

Termin składania ofert do dnia 02.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: HURTICO; 62-800 Kalisz; ul. Złota 44  – wartość zamówienia brutto  45 554,40 zł.

_______________________________________________________________________________

469. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opraw oświetleniowych, paneli sufitowych, świetlówek LED

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI  współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.11.2022 r. na dostawę opraw oświetleniowych, paneli sufitowych, świetlówek LED (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.11.2022 r. na dostawę opraw oświetleniowych, paneli sufitowych, świetlówek LED (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Adam.Piskorz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Adam Piskorz - tel. (89) 750 31 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: ELEKTROS Dominik Jarzemski, ul. Pielęgniarska, 85-790 Bydgoszcz, NIP: 554-252-01-12 REGON: 093111320, cena ofertowa brutto: 20 461,06 zł.

_______________________________________________________________________________

468. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych (notesy, kleje, koszulki krystaliczne, półki na dokumenty)

Projekt 3/9-2018/BK-FAMI "Infrastruktura i procedury azylowe - część II". Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (notesy, kleje, koszulki krystaliczne, półki na dokumenty) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (notesy, kleje, koszulki krystaliczne, półki na dokumenty) (doc)

Termin składania ofert do dnia 01.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  chor. sztab. SG Aneta Piasecka - tel. (89) 750 33 28, e -mail: aneta.piasecka@strazgraniczna.pl
 • w sprawach finansowych, inne - Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e -mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl lub wskazane w adresie Zamawiającego

_______________________________________________________________________________

467. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szuflad na dokumenty zestaw 3 szufladek metalowych

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2022 r. na dostawę szuflad na dokumenty zestaw 3 szufladek metalowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2022 r. na dostawę szuflad na dokumenty zestaw 3 szufladek metalowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 01.12.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  chor. sztab. SG Aneta Piasecka - tel. (89) 750 33 28, e -mail: aneta.piasecka@strazgraniczna.pl
 • w sprawach finansowych, inne - Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e -mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający unieważnienia zapytanie ofertowego nr 467 z dnia 25.11.2022 r. dotyczącego zakupu szuflad na dokumenty zestaw 3 szufladek metalowych.

_______________________________________________________________________________

466. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na n/w asortyment

Zapytanie o cenę z dnia 24.11.2022 r. na dostawę n/w asortymentu  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 24.11.2022 r. na dostawę n/w asortymentu  (docx)

Termin składania ofert do dnia 29.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na wycofanie się z oferty Wykonawcy.

________________________________________________________________________________

465. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę filtrów nabojowych z tkaniny poliestrowej do urządzenia filtrowentylacyjnego    

Zapytanie o cenę z dnia 24.11.2022 r. na dostawę filtrów nabojowych z tkaniny poliestrowej do urządzenia filtrowentylacyjnego (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 24.11.2022 r. na dostawę filtrów nabojowych z tkaniny poliestrowej do urządzenia filtrowentylacyjnego (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

464. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup blatów z płyty FENIX NTM    

Zapytanie o cenę z dnia 24.11.2022 r. na dostawę blatów z płyty FENIX NTM (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 24.11.2022 r. na dostawę blatów z płyty FENIX NTM (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________

463. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów budowlanych elektrycznych

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". 


Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych elektrycznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych elektrycznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

_________________________________________________________________________________________________________

462. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mebli

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie o cenę z dnia 23.11.2022 r. na dostawę mebli (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 23.11.2022 r. na dostawę mebli (docx)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: MAXMED; 84-252 Orle; ul. Pomorska 49

_______________________________________________________________________________

461. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ręczników frotte  

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.11.2022 r. na dostawę ręczników frotte (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.11.2022 r. na dostawę ręczników frotte (pdf)

Termin składania ofert do dnia 25.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Purzycka-Dziemiańczuk - tel. (89) 750 34 72

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę ręczników frotte do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Zwoltex Sp. z o.o. ul. Spacerowa 13, 98-220 Zduńska Wola, wartość brutto oferty 2 435,00 zł,

_______________________________________________________________________________

460. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na "Przeglądzie i czyszczeniu separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstających po czyszczeniu, zlokalizowanych przy budynkach przeznaczonych na mycie pojazdów oraz stacjach paliw"

Zaproszenie do składania ofert cenowych  z dnia 23.11.2022 r. na wykonanie usługi polegającej na "Przeglądzie i czyszczeniu separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstających  po czyszczeniu, zlokalizowanych przy budynkach przeznaczonych na mycie pojazdów oraz stacjach paliw" (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 23.11.2022 r. na wykonanie usługi polegającej na"Przeglądzie i czyszczeniu separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstających po czyszczeniu, zlokalizowanych przy budynkach przeznaczonych na mycie pojazdów oraz stacjach paliw" (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: monika.stankiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Monika Stankiewicz-  tel. (89) 750 36 98

_________________________________________________________________________________

459. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kalkulatorów

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę kalkulatorów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę kalkulatorów (pdf)

Termin składania ofert do dnia 29.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04,  e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: „HAPIS” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 18,
12-100 Szczytno, cena ofertowa brutto: 195,00 zł.

_______________________________________________________________________________

458. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 29.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04,  e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: „HAPIS” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 18,
12-100 Szczytno, cena ofertowa brutto: 2943,80zł.

_______________________________________________________________________________

457. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

_______________________________________________________________________________

456. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę apteczek wojskowych taktycznych 13 el. H2 zielona

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę apteczek wojskowych taktycznych 13 el. H2 zielona (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2022 r. na dostawę apteczek wojskowych taktycznych 13 el. H2 zielona (pdf)

Termin składania ofert do dnia 29.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04,  e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

_______________________________________________________________________________

455. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rękawic ochronnych  

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.11.2022 r. na dostawę rękawic ochronnych  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.11.2022 r. na dostawę rękawic ochronnych  (pdf)

Załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia 22.11.2022 r.

Termin składania ofert do dnia 25.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę rękawic ochronnych do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

"SUPREX" Spółka z o.o., Artykuły BHP i P.POŻ. ul. Kołobrzeska 38 z Olsztyna.

Wartość brutto zamówienia 720,00 zł.

________________________________________________________________________________

454. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługęi subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania Magnet AXIOM Complete.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2022 r. na usługę subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania Magnet AXIOM Complete (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2022 r. na usługę subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania Magnet AXIOM Complete (pdf)

Wzór umowy (skan)

Wzór umowy (pdf)

Termin składania ofert do dnia 25.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: lukasz.dzielinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt. SG Beata Żemajko-Janków - tel. (89) 750 34 88
 • sprawy techniczne: chor. SG Łukasz Dzieliński - tel. (89) 750 32 14

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MEDIA Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice – wartość brutto 34 800,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________________________________

453. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę papieru specjalnego

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2022 r. na dostawę papieru specjalnego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2022 r. na dostawę papieru specjalnego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 24.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.rozanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Różański  - tel. 518 017 045

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: NEO-SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica  – wartość brutto  3 585,00 zł

_______________________________________________________________________________

452. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pojemników plastikowych na piasek o pojemności 500-600 litrów, kolor czarny lub brązowy   

Zapytanie o cenę z dnia 21.11.2022 r. na dostawę pojemników plastikowych na piasek o pojemności 500-600 litrów, kolor czarny lub brązowy (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 21.11.2022 r. na dostawę pojemników platikowych na piasek o pojemności 500-600 litrów, kolor czarny lub brazowy (doc)

Termin składania ofert do dnia 24.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy EKOFABRYKA Grabka 55, 60-600 Krosno Odrzańskie -wartość brutto 6750,00 zł.

_______________________________________________________________________________

451. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wyposażenia plecaka medycznego 

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.11.2022 r. na dostawę wyposażenia placaka medycznego  (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.11.2022 r. na dostawę wyposażenia plecaka medycznego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 25.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

_________________________________________________________________________________

450. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wyposażenia gastronomicznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.11.2022 r. na dostawę wyposażenia gastronomicznego (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.11.2022 r. na dostawę wyposażenia gastronomicznego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________

449. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę aktualizacji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania XRY Complete.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2022 r. na usługę aktualizacji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania XRY Complete.(skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2022 r. na usługę aktualizacji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania XRY Complete. (pdf)

Wzór umowy do Zapytania ofertowego z dnia 18.11.2022 r. (pdf)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r. godz. 14:00 należy złożyć na adres e-mail: lukasz.dzielinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy finansowe: kpt SG Beata Żemajko-Janków  - tel. 89 750 34 88
 •  sprawy techniczne: chor. SG Łukasz Dzieliński - tel 89 750 32 14

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MEDIA Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice – wartość brutto  69 000,00 zł

_______________________________________________________________________________

448. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę narzędzi ręcznych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.11.2022 r. na dostawę narzędzi ręcznych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.11.2022 r. na dostawę narzędzi ręcznych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: SPAW S. Kołodziej Sp. Jawna Bartłomiej Kumala , ul. Oświęcimska 22, 32-500 Chrzanów – wartość brutto  2 179,00 zł

_______________________________________________________________________________

447. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów GSM

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.11.2022 r. na dostawę materiałów GSM (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.11.2022 r. na dostawę materiałów GSM (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: AKTEKL Andrzej Domitrz, ul. Kościuszki 2, 18-200 Wysoki Mazowieckie – wartość brutto  4 206,00 zł

_______________________________________________________________________________

446. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup maszyny 2-W-1 na klatkę i plecyt MP z montażem


Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2022 r. na zakup maszyny 2-W-1 na klatkę i płyty MP z montażem (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2022 r. na zakup maszyny 2-W-1 na klatkę i plecy MO z montażem (doc)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • mł. chor. SG Tomasz Kołodziej - tel. 89 750 34 55 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia
 
„Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.”

________________________________________________________________________________________________________________________________

445. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Mugga STRONG 50% DEET na kamery i kleszcze

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 16.11.2022 r. na dostawę Mugga STRONG 50% DEET na komary i kleszcze (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 16.11.2022 r. na dostawę Mugga STRONG 50% DEET na komary i kleszcze (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_________________________________________________________________________________

444. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 16.11.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 16.11.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 • p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę artykułów spożywczych do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma European Network Trade Łukasz Modliński, ul. Szeligowska 32C/93, 01-320 Warszawa, która będzie realizować zamówienie.

 
Wartość oferty brutto wynosi  5 064,75 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

443. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę radiotelefonów Motorola DP4801e

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2022 r. na dostawę radiotelefonów Motorola DP4801e (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2022 r. na dostawę radiotelefonów Motorola DP4801e (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

„Zamawiający na podstawie pkt 7 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

_______________________________________________________________________________

442. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wykaszarek spalinowych HQV   

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2022 r. na zakup wykaszarek spalinowych HQV  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2022 r. na zakup wykaszarek spalinowych HQV  (doc)

Termin składania ofert do dnia 19.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. 89 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________

441. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę narzędzi -zestaw nr 2

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na dostawę narzędzi - zestaw nr 2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na dostawę narzędzi - zestaw nr 2 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: mateusz.wcisło@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mł. chor. SG Mateusz Wcisło - tel. (89) 750 39 75

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: POLAMP Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko – wartość brutto  6 143,50 zł

_______________________________________________________________________________

440. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę narzędzi -zestaw nr 1

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na dostawę narzędzi - zestaw nr 1 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na dostawę narzędzi - zestaw nr 1 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: mateusz.wcisło@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mł. chor. SG Mateusz Wcisło - tel. (89) 750 39 75

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: POLAMP Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko  – wartość brutto  2 692,00  zł

_______________________________________________________________________________

439. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę najmu nieruchomości

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na usługę najmu nieruchomości (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na usługę najmu nieruchomości (pdf)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

„Zamawiający na podstawie pkt 5 warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

_______________________________________________________________________________

438. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę przełączników sieciowych TP-Link

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę przełączników sieciowych TP-Link (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę przełączników sieciowych TP-Link (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: BINO Computers Sp. J., ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice – wartość brutto  5 135,25 zł

_______________________________________________________________________________

437. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę akcesoriów komputerowych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę akcesoriów komputerowych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę akcesoriów komputerowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Serwis komputerowy IT Andrzej Piątkowski ul. Krakowska 23, 34-100 Wadowice – wartość brutto  2 806,00 zł

_______________________________________________________________________________

436. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę telefonu monterskiego

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę telefonu monterskiego (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę telefonu monterskiego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

„Zamawiający na podstawie pkt 14 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

_______________________________________________________________________________

435. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę elektronarzędzi Makita

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę elektronarzędzi Makita (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę elektronarzędzi Makita (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: STATOR sp. Z o.o sp. k., ul. Głogowska 6,  53-621 Wrocław – wartość brutto  4 510,00 zł

„Zamawiający na podstawie pkt 5 warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

_______________________________________________________________________________

434. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do okablowania

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę materiałów do okablowania (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę materiałów do okablowania (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MAGELEKTRO Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1 bud. SEM/2, 61-371 Poznań – wartość brutto 5 761,10 zł

_______________________________________________________________________________

433. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów światłowodowych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę materiałów światłowodowych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.11.2022 r. na dostawę materiałów światłowodowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Grzegorz Wysocki  - tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MEDITRONIK Sp. o.o., ul. Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa – wartość brutto 5 923,72 zł

_______________________________________________________________________________

432. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę: PROJEKTORA EPSON EH-TW740, UCHWYTU ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA oraz KABLI OPTYCZNYCH UNITEK HDMI 2.0 4K PREMIUM HIGH SPEED ULTRA HD 4K@60 15M

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej” , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na dostawę: PROJEKTORA EPSON EH-TW740, UCHWYT ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA oraz KABLI OPTYCZNYCH UNITEK HDMI 2.0 4K PREMIUM HIGH SPEED ULTRA HD 4K@60 15M  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2022 r. na dostawęPROJEKTORA EPSON EH-TW740, UCHWYT ART P-102S-AL SUFITOWEGO DO PROJEKTORA oraz KABLI OPTYCZNYCH UNITEK HDMI 2.0 4K PREMIUM HIGH SPEED ULTRA HD 4K@60 15M  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 22.11.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

„Zamawiający na podstawie pkt 14 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

___________________________________________________________________________________

431. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5."

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2022 r. na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2022 r. na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." (doc)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. - Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." (skan)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r.- Formularz oferty (skan)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. - Klauzula informacyjna RODO (skan)

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. na wykonanie zadania pn. " Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." - Zdjęcia (doc)

Załącznik  do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." - Rzuty (skan)

Termin składania ofert do dnia 24.11.2022 r. należy złożyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 lub w formie scanu przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl z dopiskiem: "Espertyza wentylacji mechanicznej w budynku nr 5 - OFERTA - SBiON WTiZ".

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Wantuch - tel. (89) 750 33 70
 • p. Cezary Różakowski - tel. (89) 750 33 71

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTAL-KLIMA s.c., ul. Nowa 5, 84-123 Rekowo Górne.

_____________________________________________________________________________________________________

430. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opraw oświetleniowych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.11.2022 r. na dostawę opraw oświetleniowych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.11.2022 r. na dostawę opraw oświetleniowych (docx)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: Adam.Piskorz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  p. Adam Piskorz tel. (89) 750 3135

________________________________________________________________________________

429. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego  (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego   (pdf)

Termin składania ofert do dnia 17.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________

428. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wyposażenia gastronomicznego oraz środków myjących do sprzętu kuchennego 

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę wyposażenia  gastronomicznego oraz środków myjących do sprzętu kuchennego   (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę wyposażenia gastronomicznego oraz środków myjacych do sprzętu kuchennego    (pdf)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________

427. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VersaLink B7030 (A3) oraz tonerów.

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej” , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VersaLink B7030 (A3) oraz tonerów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VersaLink B7030 (A3) oraz tonerów (doc)

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2022 r. na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Katarzyna Ślubowska tel. (89) 750 39 60

_______________________________________________________________________________

426. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej” , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (doc)

Korekta do zapytania ofertowe z dnia 18.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (doc)

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

_______________________________________________________________________________

425. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę samochodu osobowego typu SUV lub Minivan.

Zaproszenie do składania ofert cenowych  z dnia 14.11.2022 r. na dostawę samochodu osbowego typu SUV lub Minivan (scan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę sampochodu osobowego typu SUV lub Minivan (docx)

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę sampochodu osobowego typu SUV lub Minivan (docx)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. na adres e-mail: dariusz.kotynski@strazgraniczna.pl lub piotr.gnat@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Dariusz Kotyński - tel. (89) 750 30 86,

 • st. chor. szt. SG Piotr Gnat - tel. (89) 750 32 56 lub 518 017 170

____________________________________________________________________________________

424. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków ochrony indywidualnej

„Projekt 3/9-2018/BK-FAMI oraz 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę środków ochrony indywidualnej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2022 r. na dostawę środków ochrony indywidualnej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.11.2022 r. należy złożyć na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn 

Osoby do kontaktu:

 • p. Marek Makarewicz - tel. (89) 750 30 35
 • p. Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy  SOHBI CRAFT POLAND Sp. zo. o. Ostaszewo 57h, 87-148 Łysomice

_______________________________________________________________________________

423. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kamer GSM (typu LAS5 lub Obserwator)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę kamer GSM (typu LAS5 lub Obserwator) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę kamer GSM (typu LAS5 lub Obserwator) (pdf)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MASDAR Sp. z o.o., ul. Trylińskiego 16/126, 10-683 Olsztyn – wartość brutto 47 400,00 zł

_______________________________________________________________________________

422. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fotopułapek TV-9840MA MMS 4G

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę fotopułapek TV-9840MA MMS 4G (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę fotopułapek TV-9840MA MMS 4G (pdf)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: TVprzemysłowa Nowak Sp.K, ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań – wartość brutto 49 902,33 zł ”

_______________________________________________________________________________

421. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup z dostawą pomp i siłowników

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.11.2022 r. na zakup z dostawą pomp i siłowników (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.11.2022 r. na zakup z dostawą pomp i siłowników (docx)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy przesłać na adres e-mail: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  p. Leszek Tromczyński tel. (89) 750 3173

________________________________________________________________________________

420. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę akumulatorów do radiotelefonów Motorola serii DP3601, serii DP4801

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę akumulatorów do radiotelefonów Motorola serii DP3601, serii DP4801 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę akumulatorów do radiotelefonów Motorola serii DP3601, serii DP4801 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: ELNEX Dariusz Józef Nowak, ul. Wierzbicka 37, 26-600 Radom – wartość brutto 48 100,00 zł

_______________________________________________________________________________

419. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę radiotelefonów Motorola DP4801e

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę radiotelefonów Motorola DP4801e (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę radiotelefonów Motorola DP4801e (pdf)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

Zamawiający na podstawie pkt 7 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe

_______________________________________________________________________________

418. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi serwisu dystrybutorów do wody

„Projekt nr 4/9-2018/BK-FAMI  współfinansowany z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na realizację usługi serwisu dystrybutorów do wody (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na realizację usługi serwisu dystrybutorów do wody (pdf)

Termin składania ofert do dnia 17.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 • p. Katarzyna Sakowska - tel. (89) 750 31 75

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma WELLDONES, Konrad Białkowski, ul. Źródlana 16, 05-083 Borzęcin Mały. Wartość oferty brutto wynosi 2.903,20 zł, w tym kwota 1.451,60 finansowana jest z „Projektu 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

„W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na realizację usługi serwisu dystrybutorów do wody najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi formalne złożyły następujące firmy:

Zestaw nr 1 i 2: WELLDONES Konrad Białkowski, ul. Źródlana 16, 05-083 Borzęcin Mały

Zestaw nr 3: Topserw Stanisław Echilczuk Mirosław Kuziuk Spółka Jawna, ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka

Zestaw nr 4: Eden Springs Sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Ww. firmy zrezygnowały z podpisania i realizacji poszczególnych zamówień.

 

W związku z powyższym rozpoznanie na realizację usługi serwisu dystrybutorów do wody zostanie przeprowadzone ponownie.”

_______________________________________________________________________________

417. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kurtek Pentagon Artaxes Tuscan Yellow, koszulek termoaktywnych Helikon Tactical T-shirt TopCool Jungle Green, spodni Helikon UTP PoliCotton RipStop Black butow M-Tac Summer Light – Coyote

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na dostawę kurtek Pentagon Artaxes Tuscan Yellow, koszulek termoaktywnych Helikon Tactical T-shirt TopCool Jungle Green, spodni Helikon UTP PoliCotton RipStop Black butow M-Tac Summer Light – Coyote (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na dostawę kurtek Pentagon Artaxes Tuscan Yellow, koszulek termoaktywnych Helikon Tactical T-shirt TopCool Jungle Green, spodni Helikon UTP PoliCotton RipStop Black butow M-Tac Summer Light – Coyote (pdf)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_______________________________________________________________________________

416. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę butów taktycznych LOWA i spodni realizacyjnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na dostawę butów taktycznych LOWA i spodni realizacyjnych (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na dostawę butów taktycznych LOWA i spodni realizacyjnych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

____________________________________________________________________________________________________________

415. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kurtek zimowych damskich, kurtek zimowych męskich oraz obuwia zimowego męskiego

„Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na dostawę kurtek zimowych damskich, kurtek zimowych męskich oraz obuwia zimowego męskiego (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.11.2022 r. na dostawękurtek zimowych damskich, kurtek zimowych męskich oraz obuwia zimowego męskiego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 17.11.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_________________________________________________________________________________

414. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn. "Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od ul. Sikorskiego" 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na wykonanie robót budowlanych w zakrsie usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn.: "Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od ul. Sikorskiego"  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn.: "Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od ul. Sikorskiego" (doc)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022 r. - Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn.; "Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od ul. Sikorskiego" (skan)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022 r.- Projekt umowy  (doc)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022 r - Formularz oferty

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022 r. - Klauzula informacyjna RODO (doc)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2022 r. należy złożyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 lub w formie scanu przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl z dopiskiem: "Espertyza wentylacji mechanicznej w budynku nr 5 - OFERTA - SBiON WTiZ".

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Wantuch - tel. (89) 750 33 70
 • p. Dariusz Trypucki  - tel. (89) 750 31 99

_______________________________________________________________________________

413. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę komputerów przenośnych

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę komputerów przenośnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę komputerów przenośnych (pdf)

Załącznik nr 1 - Wzór umowy do zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy do zapytania ofertowego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 17.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: arkadiusz.kopczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt. SG Beata Żemajko-Janków - tel. (89) 750 34 88
 • sprawy techniczne: chor. SG Arkadiusz Kopczyński - tel. (89) 750 33 10

„Zamawiający na podstawie pkt 5 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

_______________________________________________________________________________

412. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę akumulatorów żelowych

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę akumulatorów żelowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2022 r. na dostawę akumulatorów żelowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: mateusz.wcislo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mł. chor. SG Mateusz Wcisło - tel. (89) 750 39 75

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy : Akumulatory hurt-detal AKBA Jakub Plamitzer, ul. Nowowiejskiego 26, 96-313 Jaktorów – wartość brutto  6 160,08 zł

_______________________________________________________________________________

411. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tuszy żelowych do drukarki sublimującej

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, finansowany ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc".

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na zakup tuszy żelowych do drukarki sublimującej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na zakup tuszy żelowych do drukarki sublimującej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy SIGMA Joanna Rąpała, ul. Kolejowa 7, 74-500 Chojna

______________________________________________________________________________________________________________________________

410. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych dla dzieci

„Projekt nr  3/9-2018/BK-FAMI  współfinansowany z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.11.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych dla dzieci (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.11.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych dla dzieci (pdf)

Termin składania ofert do dnia 15.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 • p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę artykułów spożywczych dla dzieci do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ABER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- Oddział w Olsztynie, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, która będzie realizować zamówienie.

 
Wartość oferty brutto wynosi  9 998,83 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

409. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę róznych materiałów budowlanych


Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na dostawę różnych materiałów budowlanych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na dostawę róznych materiałów budowlanych (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93
 • p. Emil Osiński - tel. (89) 750 33 04

__________________________________________________________________________________

408. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę narzędzi materiałów drobnych

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". 


Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na dostawę narzędzi materiałów drobnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na dostawę narzędzi materiałów drobnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93
 • p. Emil Osiński - tel. (89) 750 33 04

__________________________________________________________________________________

407. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów budowlanych elektrycznych

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". 


Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych elektrycznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych elektrycznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93
 • p. Emil Osiński - tel. (89) 750 33 04

________________________________________________________________________________

406. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych


Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (docx)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________________________________________________________

405. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów wybuchowych


Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup materiałów wybuchowych (docx)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________________________________________________________

404. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych


Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (docx)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________________________________________________________

403. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę parownicy Karcher

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na dostawę parownicy Karcher (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na dostawę parownicy Karcher (docx)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: KARCHER CENTER; 35-230 Rzeszów; ul. Warszawska 32  – wartość zamówienia brutto  1 819,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________

402. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup gabloty zewnętrznej  

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup gabloty zewnętrznej  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup gabloty zewnętrznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37

________________________________________________________________________________

401. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wieszaka ściennego 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup wieszaka ściennego  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup wieszaka ściennego (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37

________________________________________________________________________________

400. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup  słupka wiszącego  

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup słupka wiszącego   (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup słupka wiszącego  (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37

___________________________________________________________________________________

399. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup suszarki do rąk 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup suszarki do rąk  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup suszarki do rąk (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37

____________________________________________________________________________________

398. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup lustra łazienkowego

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup lustra łazienkowego  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup lustra łazienkowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37

_________________________________________________________________________________

397. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opon Hankook Dynapro

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup opon Hankok Dynapro (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup opon Hankook Dynapro (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Marek.kulinski@strazgraniczna.pl lub na nr faxu 89 750 3764

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marek Kuliński - tel. (89) 750 3375 lub 607803018

_______________________________________________________________________________

396. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opon Michelin Latitude Cross

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup opon Michelin Latitude Cross (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2022 r. na zakup opon Latitude Cross (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Marek.kulinski@strazgraniczna.pl lub na nr faxu 89 7503764

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marek Kuliński - tel. (89) 750 3375 lub 607803018

_______________________________________________________________________________

395. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kartonu ozdobnego

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę kartonu ozdobnego  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę kartonu ozdobnego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35,  e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy HAPIS Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno

_______________________________________________________________________________

394. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę foilii celofanowej

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę folii celofanowej  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę folii celofanowej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35,  e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy HAPIS Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno

_______________________________________________________________________________

393. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę paralizatoraTaser 7 z akumulatorem i kaburą

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę paralizatora Taser 7 z akumulatorem i kaburą (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na  dostawę paralizatora Taser 7 z akumulatorem i kaburą (doc)

Korekta do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. na dostawę paralizatora Taser 7 z akumulatorem i kaburą (skan)

Korekta do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. na dostawę paralizatora Taser 7 z akumulatorem i kaburą (pdf)

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 15.11.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

_______________________________________________________________________________

392. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oprogramowania AXON COMMANDER dla Taser 7

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”


Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę oprogramowania AXON COMMANDER dlaTaser 7 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na  dostawę oprogramowania AXON COMMANDER dla Taser 7 (doc)

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

_______________________________________________________________________________

391. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tarcz i kardridży do urządzenia Taser 7

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”


Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę tarcz i kardridży do urzadzenia Taser 7 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na  dostawę tarcz i kardridży do urządzenia Taser 7 (doc)

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

_______________________________________________________________________________

390. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.11.2022 r. na dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.11.2022 r. na dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych (pdf)

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 04.11.2022 r.(skan)

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 04.11.2022 r. (pdf)

Załącznik nr 2 - Umowa do zaproszenia do składania ofert z dnia 04.11.2022 r.(skan)

Załaćznik nr 2 - Umowa do zaproszenia do składania ofert z dnia 04.11.2022 r. (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  mjr. SG Grzegorz Wysocki  - tel. (89) 750 31 57  tel. kom. 721 960 160

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy : SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk – wartość brutto  71 967,30 zł

_______________________________________________________________________________

389. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksplatacyjnych do urządzeń drukujących

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących   (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  (pdf)

Wykaz zamawianych materiałów

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Paweł Nowak  - tel. (89) 750 32 22

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy : BLACKLINE S.C., Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski, ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin – wartość brutto 76 075,48 zł

_______________________________________________________________________________

388. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę teczek akt osobowych funkcjonariuszy

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.11.2022 r. na dostawę teczek akt osobowych funkcjonariuszy (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.11.2022 r. na dostawę teczek akt osobowych funkcjonariuszy (pdf)

Załącznik nr 3 - schemat 1 do zaproszenia z dnia 04.11.2022 r.

Załącznik nr 4 - schemat 2 do zaproszenia z dnia 04.11.2022 r.

Załącznik nr 5 - schemat 3 do zaproszenia z dnai 04.11.2022 r.
Załącznik nr 6 - schemat 4 do zaproszenia z dnia 04.11.2022 r.

Termin składania ofert do dnia 09.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Purzycka-Dziemiańczuk - tel. (89) 750 34 72

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę teczek akt osobowych funkcjonariuszy do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Spółdzielnia "WARTA", ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wartość brutto oferty 4 182,00 zł,

________________________________________________________________________________

387. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.11.2022 r. na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego  (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.11.2022 r. na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego   (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________

386. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup  z uruchomieniem  układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo składającego się z refleksomatu RG 2000 6 bar oraz jednostki sterującej RS 150/1 do kotłowni gazowej w budynku nr 8, na terenie kompleksu w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2022 r. na zakup zakup  z uruchomieniem  układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo składającego się z refleksomatu RG 2000 6 bar oraz jednostki sterującej RS 150/1 do kotłowni gazowej w budynku nr 8, na terenie kompleksu w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2022 r. na  zakup  z uruchomieniem  układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo składającego się z refleksomatu RG 2000 6 bar oraz jednostki sterującej RS 150/1 do kotłowni gazowej w budynku nr 8, na terenie kompleksu w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 (doc)

Termin składania ofert do dnia 06.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

_______________________________________________________________________________

385. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do instalacji radiotechnicznych

Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2022 r. na dostawę materiałów do instalacji radiotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2022 r. na dostawę materiałów do instalacji radiotechnicznych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 10.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • mjr SG Adam Pawłowski - tel. 89 750 35 46

„Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

________________________________________________________________________________

384. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę kamer dziennych LR-TV wchodzących w skład głowic optoelektronicznych FLIR HRC MS

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2022 r. na naprawę kamer dziennych LR-TV wchodzących w skład głowic optoelektronicznych FLIR HRC MS  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2022 r. na naprawę kamer dziennych LR-TV wchodzących w skład głowic optoelektronicznych FLIR HRC MS (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy : Bracia Strzelczyk, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa – wartość brutto 84 109,20 zł

________________________________________________________________________________

383. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup daszków Aquila Polram

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2022 r. na zakup daszków Aquila Polram  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2022 r. na zakup daszków Aquila Polram (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________

382. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup metalowych szaf ubraniowych, regałów metalowych

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2022 r. na zakup metalowych szaf ubraniowych, regałów metalowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2022 r. na zakup metalowych szaf ubraniowych, regałów metalowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37

________________________________________________________________________________

381. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wyrobów papierniczych do urządzeń drukujących

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2022 r. na dostawę wyrobów papierniczych do urządzeń drukujących  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2022 r. na dostawę wyrobów papierniczych do urządzeń drukujących  (pdf)

Wyjaśnienie nr 1  z dnia 09.11.2022 r. na dostawę wyrobów papierniczych do urządzeń drukujących  (skan)

Wyjasnienie nr 1 z dnia 09.11.2022 r. na dostawę wyrobów papierniczych do urządzeń drukujących  (pdf)

Zmiana Termin składania ofert do dnia 13.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.rozanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy : ART-BIUR, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn  – wartość brutto 68 765,00 zł

_________________________________________________________________________________

380. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków myjących do sprzętu kuchennego oraz pozostałego sprzętu AGD, art. jednorazowego użytku, wyposażenia gastronomicznego, sprzętu AGD

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.10.2022 r. na dostawę środków myjących do sprzętu kuchennego oraz pozostałego sprzętu AGD, art. jednorazowego użytku, wyposażenia gastronomicznego, sprzętu AGD (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.10.2022 r. na dostawę środków myjących do sprzętu kuchennego oraz pozostałego sprzętu AGD, art. jednorazowego użytku, wyposażenia gastronomicznego, sprzętu AGD (pdf)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiał firma:

Zestaw nr 1: ROAN – Hurtownia Opakowań spółka komandytowa Piskorz Liszewski, ul. Hubala 4, 16-400 Suwałki. Wartość oferty brutto 1.821,40 zł.

Zestaw nr 2: brak oferty cenowej.

Zestaw nr 3: AB-MED. Hurtownia Farmaceutyczna Beata Bogdziewicz-Murmyło, ul. Damrota 147, 43-100 Tychy. Wartość oferty brutto 3.148,60 zł.

Zestaw nr 4: GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/1, 84-200 Wejherowo. Wartość oferty brutto 15.522,14 zł.

Zestaw nr 5: Zamawiający odstąpił od złożenia zamówienia.

Zestaw nr 6: Belweder Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 18A, 09-402 Płock. Wartość oferty brutto 3.100,00 zł.

Zestaw nr 7: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jędrzej Grabowski, ul. Sokola 12/23, 82-500 Kwidzyn. Wartość oferty brutto 2.177,10 zł

Zestaw nr 8: WiMaKS, Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno. Wartość oferty brutto 1.018,44 zł

Zestaw nr 9: P.H. Pro-Hand s.c., ul. Wieczorka 2a/107, 41-200 Sosnowiec. Wartość oferty brutto 17.667,72 zł.

 

Na Zestaw nr 2 oraz na Zestaw nr 5 zostanie przeprowadzone ponowne rozpoznanie rynku.

________________________________________________________________________________

379. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę dysków SSD

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022 r. na dostawę dysków SSD (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022 r. na dostawę dysków SSD (pdf)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Pawel.Nowak2@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • realizacja przedmiotu zamówienia: p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy : SERWIS KOMPUTEROWY IT, Andrzej Piątkowski, ul. Krakowska 28,  34-100 Wadowice – wartość brutto 12 915,00 zł

________________________________________________________________________________

378. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tarcz strzeleckich

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.10.2022 r. na dostawę tarcz strzeleckich (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.10.2022 r. na dostawę tarcz strzeleckich (pdf)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Purzycka-Dziemiańczuk - tel. (89) 750 34 72

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę tarcz strzeleckich do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
 
- na Zestaw Nr 1  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 2 040,00 zł,
- na Zestaw Nr 2  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 1 350,00 zł,
- na Zestaw Nr 3  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 2 050,00 zł,
- na Zestaw Nr 4  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 1 980,00 zł,
- na Zestaw Nr 5  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 1 275,00 zł,
- na Zestaw Nr 6  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 1 560,00 zł,
- na Zestaw Nr 7  EMJOT s.c., Al. Harcerska 3B, 41-500 Chorzów, wartość brutto oferty 480,00 zł,
- na Zestaw Nr 8  EMJOT s.c., Al. Harcerska 3B, 41-500 Chorzów, wartość brutto oferty 375,00 zł,
- na Zestaw Nr 9  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 00-258 Warszawa, wartość brutto oferty 1 070,00 zł,
- na Zestaw Nr 10  P.P-U. ARMIKS Sp. z o.o., ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków, wartość brutto oferty 1 243,50 zł.

________________________________________________________________________________________________________

377. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów jednorazowego użytku

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.10.2022 r. na dostawę artykułów jednorazowego użytku (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.10.2022 r. na dostawę artykułów jednorazowego użytku (pdf)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma ROAN - Hurtownia Opakowań Piskorz, Liszewski Sp. kom. ul. Hubala 4, 16-400 Suwałki Oddział Pisz, ul. Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz. Wartość oferty brutto 2.204,46 zł.

________________________________________________________________________________

376. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opon do pojazdów terenowych

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022 r. na zakup opon do pojazdów terenowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022 r. na zakup opon do pojazdów terenowych  (doc)

Termin składania ofert do dnia 10.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl lub na nr faxu 89 750 37 64

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Kuliński - tel. 607 803 018 w godz. 7:30-15:30

________________________________________________________________________________

375. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022 r. na zakup środków czystości (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2022 r. na zakup środków czystości  (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. 89 750 35 93

___________________________________________________________________________________

374. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup narkotestów

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup narkotestów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup narkotestów (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Wojciech Groch - tel. 89 750 36 11 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________

373. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałow wybuchowych

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________

372. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ładunków 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup ładunków (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup ładunków (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

W zwiazku z dokonanym rozponaniem rynku oraz brakiem złożonych ofert potencjalnych Wykonawców Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

________________________________________________________________________________

371. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup świec dymnych, granatów dymnych

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup świec dymnych, granatów dymnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup świec dymnych, granatów dymnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

________________________________________________________________________________

370. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych: desek

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych: desek (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych: desek (pdf)

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04, e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy SABAX, ul. 11listopada 47, 33-160 Ryglice

______________________________________________________________________________________________________________________

369. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tuszy żelowych do drukarki sublimacyjnej 

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup tuszy żelowych do drukarki sublimacyjnej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup tuszy żelowych do drukarki sublimacyjnej (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.11.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający na podstawie pkt. 13 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe

_______________________________________________________________________________________________________________________

368. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup UZRGM ćw. 


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup UZRGM ćw. (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup UZRGM ćw. (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

W zwiazku z dokonanym rozponaniem rynku oraz brakiem złożonych ofert potencjalnych Wykonawców Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

___________________________________________________________________________________

367. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych   


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

___________________________________________________________________________________

366. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów  wybuchowych 


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów wybuchowych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 35 93 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

W zwiazku z dokonanym rozponaniem rynku oraz brakiem złożonych ofert potencjalnych Wykonawców Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

___________________________________________________________________________________

365. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych   


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska -  tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

W zwiazku z dokonanym rozponaniem rynku oraz brakiem złożonych ofert potencjalnych Wykonawców Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

___________________________________________________________________________________

364. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych - pobudzacz


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych - pobudzacz (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych - pobudzacz (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

____________________________________________________________________________________

363. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych - drop 


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych - drop  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych - drop   (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

_____________________________________________________________________________________

362. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych - system detonacji ciągłej


Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych - system detonacji ciągłej  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych - system detonacji ciągłej  (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. 89 750 39 37 - sprawy finansowe
 • por. SG Daniel Majewski - tel. 89 750 32 63 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

W zwiazku z dokonanym rozponaniem rynku oraz brakiem złożonych ofert potencjalnych Wykonawców Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

___________________________________________________________________________________

361. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę gazu pieprzowego

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na dostawę gazu pieprzowego  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2022 r. na dostawę gazu pieprzowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert, jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy:

Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański, 25-650 Kielce, ul. Długa 15, wartość ofertowa brutto 9.225,00 .000,00 zł, wartość brutto do zakupu 9.225,00 zł.

______________________________________________________________________________

360. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę radiotelefonów nasobnych

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na dostawę radiotelefonów nasobnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na dostawę radiotelefonów nasobnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: stanislaw.batyra@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. sztab. SG Stanisław Batyra tel. 89 750 32 81

Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

__________________________________________________________________________________________________________

359. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę kamer dziennych głowic optoelektronicznych FLIR

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na naprawę kamer dziennych głowic optoelektronicznych FLIR (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na naprawę kamer dziennych głowic optoelektronicznych FLIR (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • mjr SG Adam Pawłowski tel. 89 750 35 46

Zamawiający na podstawie pkt 14 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe nr 359.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

358. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę akumulatorów do radiotelefonów nasobnych

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na dostawę akumulatorów do radiotelefonów nasobnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na dostawę akumulatorów do radiotelefonów nasobnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: mateusz.wcislo@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • mł. chor. SG Mateusz Wcisło tel. 89 750 39 75

Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

____________________________________________________________________________________________________________

357. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup daszków Aquila Polram

Zapytanie o cenę z dnia 26.10.2022 r. na zakup daszków Aquila Polram  (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 26.10.2022 r. na zakup daszków Aquila Polram (doc)

Termin składania ofert do dnia 31.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

___________________________________________________________________________________

356. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę amunicji

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na dostawę amunicji  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2022 r. na dostawę amunicji (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.11.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414
 • st. chor. szt. SG Piotr Moskalik - tel. 89 750 30 19

Po weryfikacji złożonych ofert oraz zastosowaniu zapisu pkt. 15 zapytania ofertowego (zmiana ilości asortymentu – zwiększenie „do zakupu”), jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy:

RWS CETUS Rafał Safader, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 25 A, wartość ofertowa brutto 10.000,00 zł, wartość brutto do zakupu 11.000,00 zł.

__________________________________________________________________________________

355. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę flag

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.10.2022 r. na dostawę flag (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.10.2022 r. na dostawę flag (pdf)

Termin składania ofert do dnia 28.10.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę flag przedstawiła firma Biel-Flag" Bandery, Reklamy Sp. z o.o., ul. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała. Wartość oferty brutto 194,34 zł.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

354. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szczepionek Euvax B 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2022 r. na dostawę szczepionek Euvax B (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2022 r. na dostawę szczepionek Euvax B (pdf)

Termin składania ofert do dnia 28.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     p. Józef Woś - tel. 89 750 34 51

________________________________________________________________________________________________________________________________

353. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szczepionek Clodivac 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2022 r. na dostawę szczepionek Clodivac (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2022 r. na dostawę szczepionek Clodivac (pdf)

Termin składania ofert do dnia 28.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     p. Józef Woś - tel. 89 750 34 51

________________________________________________________________________________________________________________________________

352. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szczepionek FSME Immun zawiesina 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2022 r. na dostawę szczepionek FSME Immun zawiesina (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2022 r. na dostawę szczepionek FSME Immun zawiesina (pdf)

Termin składania ofert do dnia 28.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     p. Józef Woś - tel. 89 750 34 51

________________________________________________________________________________

351. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup szlifierki do ścian wraz z odkurzaczem

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2022 r. na zakup szlifierki do ścian wraz z odkurzaczem (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2022 r. na zakup szlifierki do ścian wraz z odkurzaczem (doc)

Termin składania ofert do dnia 31.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy FHU "PIOTRKI" 11-400 Kętrzyn ul.Mazowiecka 15-wartośc brutto 9500,00 zł.

__________________________________________________________________________________

350. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup elektronarzędzi

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2022 r. na zakup elektronarzędzi (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2022 r. na zakup elektronarzędzi (doc)

Termin składania ofert do dnia 31.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STATOR MK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul.Glogowska 6,53-621 Wrocław- wartość brutto 9821,00 zł

__________________________________________________________________________________

349. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do instalacji radiotechnicznych

Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2022 r. na dostawę materiałów do instalacji radiotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2022 r. na dostawę materiałów do instalacji radiotechnicznych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 31.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • mjr SG Adam Pawłowski - tel. 89 750 35 46

„Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

________________________________________________________________________________________________________________________________

348. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wraz z uruchomieniem kompletnego układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo

 Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.10.2022 r. na dostawę wraz z uruchomieniem kompletnego układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.10.2022 r. na dostawę wraz z uruchomieniem kompletnego układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.10.2022 r. należy przesłać na adres e-mail: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  p. Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73
___________________________________________________________________________________________________________________

347. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami na terenie W-MOSG

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.10.2022 r. na wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami na terenie W-MOSG  (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.10.2022 r. na wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami na terenie W-MOSG (pdf)

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych z dnia 21.10.2022 r. na wykonanie usługi zabezpieczenia przed szkodnikami na terenie W-MOSG (pdf)

Termin składania ofert do dnia 26.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: katarzyna.ejmont-ulasewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Iwona Łyszkowska  - tel. 89 750 33 61 lub 797 337 390
 • p. Katarzyna Ejmont-Ułasewicz - tel. 89 750 32 35 lub 727 009 572

___________________________________________________________________________________

346. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę butów oficerek

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.10.2022 r. na dostawę butów oficerek (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.10.2022 r. na dostawę butów oficerek (pdf)

Termin składania ofert do dnia 26.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

____________________________________________________________________________________

345. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę SAKURA fotela masującego COMFORT 806 szary

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2022 r. na dostawę SAKURA fotela masującego COMFORT 806 szary (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2022 r. na dostawę SAKURA fotela masującego COMFORT 806 szary (doc)

Termin składania ofert do dnia 27.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

__________________________________________________________________________________________________________

344. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup smartfona APPLE iPhone 13 mini 128GB 5G 5.4" kolor czarny

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na zakup smartfona APPLE iPhone 13 mini 128GB 5G 5.4" kolor czarny  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na zakup smartfona APPLE iPhone 13 mini 128GB 5G 5.4" kolor czarny (pdf)

Termin składania ofert do dnia 26.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35,  e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

________________________________________________________________________________

343. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych: plecaków

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych: plecaków  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych: plecaków (pdf)

Termin składania ofert do dnia 26.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04, e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: e-militaria.pl Sp. J. Tomasz Kirczuk  ul. Partyzantów 111/7, 51-679 Wrocław, cena ofertowa brutto: 4396,00 zł.

________________________________________________________________________________

342. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych: kubków

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych: kubków  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych: kubków (pdf)

Termin składania ofert do dnia 24.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04, e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: 4SMART SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA,  ul. Grochowska 178/184 , 04-357 Warszawa, cena ofertowa brutto: 720,00 zł.

_______________________________________________________________________________

341. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. szkolenia  "Prowadzącego strzelanie"

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. dot. szkolenia "Prowadzącego strzelanie" (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. dot. szkolenia "Prowadzącego strzelanie"(doc)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marek.machwic@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Marek Machwic - tel. 89 750 30 20

________________________________________________________________________________

340. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę kalendarzy trójdzielnych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, finansowany ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc".

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na wykonanie i dostawę kalendarzy trójdzielnych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2022 r. na wykonanie i dostawę kalendarzy trójdzielnych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 26.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach merytorycznych p. Krzysztof Mazurowski - tel. (89) 750 33 21, e-mail: krzysztof.mazurowski@strazgraniczna.pl
 • w sprawach finansowych: p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

_________________________________________________________________________________________________________

339. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. zakupu NAKŁADKI SYGNALIZACYJNEJ  

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. dot. zakupu  NAKŁADKI SYGNALIZACYJNEJ (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. dot. zakupu NAKŁADKI SYGNALIZACYJNEJ (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MACTRONIC Group Sp. z o.o.; ul. Starogardzka 4, 54-156 Wrocław

________________________________________________________________________________

338. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. zakupu LOGITECH WIRELESS PRESENTER R400

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. dot. zakupu LOGITECH WIRELESS PRESENTER R400  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. dot. zakupu LOGITECH WIRELESS PRESENTER R400 (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy BINO Computers, ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice

________________________________________________________________________________

337. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. zakupu bezobsługowego akumulatora Green Cell AGM VRLA 12V 7.2Ah z AUTOMATYCZNĄ ŁADOWARKĄ (prostownikiem) 

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. dot. zakupu bezobsługowego akumulatora Green Cell AGM VRLA 12V 7.2Ah z AUTOMATYCZNĄ ŁADOWARKĄ (prostownikiem) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. dot. zakupu bezobsługowego akumulatora Green Cell AGM VRLA 12V 7.2Ah z AUTOMATYCZNĄ ŁADOWARKĄ (prostownikiem) (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy PH PERFECT PLUS, ul.Lubelska 9/11, 26-600 Radom

 

_________________________________________________________________________________

 

336. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup apteczki wojskowej taktycznej 13 el. H2 zielona

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. na zakup apteczki wojskowej taktycznej 13 el. H2 zielona (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. na zakup apteczki wojskowej taktycznej 13 el. H2 zielona (word)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: Monika.Nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04, e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy IREKO Irena Kotowska,Jacek Kotowski sp.jawna, ul. Radzymińska 287, 03-694 Warszawa

________________________________________________________________________________

335. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. na dostawę materiałów biurowych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy:

Hapis Spółka z o.o., 12-100 Szczytno, ul. Moniuszki 18, wartość ofertowa brutto 8.415,14 zł, wartość brutto do zakupu 8.415,14 zł.

________________________________________________________________________________

334. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie o cenę z dnia 18.10.2022 r. na dostawę środków czystości (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 18.10.2022 r. na dostawę środków czystości (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: PPHU DAFI; 15-110 Białystok; ul. Kombatantów 1  – wartość zamówienia brutto  19 999,92 zł.

________________________________________________________________________________

333. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru i transportu odpadów pokonsumpcyjnych z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.10.2022 r. na usługę odbioru i transportu odpadów pokonsumpcyjnych z kompleksu koszarowego W-MOSG (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.10.2022 r. na usługę odbioru i transportu odpadów pokonsumpcyjnych z kompleksu koszarowego W-MOSG (doc)

Termin składania ofert do dnia 18.10.2022 r. należy złożyć (skan) na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

________________________________________________________________________________

332. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  chor. sztab. SG Aneta Piasecka - tel. (89) 750 33 28, e -mail: aneta.piasecka@strazgraniczna.pl
 • w sprawach finansowych, inne - Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414, e -mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

________________________________________________________________________________

331. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyt kulochwytowych

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r. na zakup płyt kulochwytowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r. na zakup płyt kulochwytowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło  - tel. (89) 750 35 93

________________________________________________________________________________

330. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup krzeseł ISO 

Bezpieczna Przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II".

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r. na zakup krzeseł ISO  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r. na zakup krzeseł ISO (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło  - tel. (89) 750 35 93

__________________________________________________________________________________

329. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pasków

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.10.2022 r. na dostawę pasków (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.10.2022 r. na dostawę pasków (doc)

Termin składania ofert do dnia 19.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________

328. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży taktycznej

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.10.2022 r. na dostawę odzieży taktycznej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.10.2022 r. na dostawę odzieży taktycznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 19.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________

327. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5."

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." (doc)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r. - Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." (skan)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r.- Formularz oferty (skan)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r. - Klauzula informacyjna RODO (skan)

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r. na wykonanie zadania pn. " Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." - Zdjęcia (doc)

Załącznik  do zapytania ofertowego z dnia 11.10.2022 r. na wykonanie zadania pn. "Przeprowadzenia ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. Nr 5." - Rzuty (skan)

Termin składania ofert do dnia 20.10.2022 r. należy złożyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 lub w formie scanu przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl z dopiskiem: "Espertyza wentylacji mechanicznej w budynku nr 5 - OFERTA - SBiON WTiZ".

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Wantuch - tel. (89) 750 33 70
 • p. Cezary Różakowski - tel. (89) 750 33 71

________________________________________________________________________________

326. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup komputera przenośnego wraz z pakietem office


Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na zakup komputera przenośnego wraz z pakietem office (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na zakup komputera przenośnego wraz z pakietem office (doc)

Załacznik do zapytania ofertowego z dnia 19.05.2022 r. (doc)

Termin składania ofert do dnia 21.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. (89) 750 39 37
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:
INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE Jacek Kiełbratowski ul. Jagiellońska 8 80-371 Gdańsk – wartość brutto 6.260,70 zł

_______________________________________________________________________________

325. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II". Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 18.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  chor. sztab. SG Aneta Piasecka - tel. (89) 750 33 28
 • w sprawach finansowych, inne - Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

W nawiązaniu do pkt 12 zapytania Zamawiający unieważnia postępowanie.

______________________________________________________________________________

324. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup n/w środków czystości

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2022 r. na zakup n/w środków czystości  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2022 r. na zakup n/w środkków czystości (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: ROAN; 16-400 Suwałki; ul. Hubala 4  – wartość zamówienia brutto  48 009,17 zł.

________________________________________________________________________________________________________________________________

323. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż drzwi firmy PORTA SILENCE

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2022 r. na dostawę i montaż drzwi firmy PORTA SILENCE (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2022 r. na dostawę i montaż drzwi firmy PORTA SILENCE (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający na podstawie pkt 8 zamówienia unieważnia postępowanie - brak ofert.

________________________________________________________________________________

322. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę masek ochronnych Valken Annex MI-3 Thermal

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 07.10.2022 r. na dostawę masek ochronnych Valken Annex MI-3 Thermal (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 07.10.2022 r. na dostawę masek ochronnych Valken Annex MI-3 Thermal (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________

321. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego systemu ogrzewania

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.10.2022 r. na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego systemu ogrzewania (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.10.2022 r.  na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego systemu ogrzewania - załącznik nr 1, załącznik nr 4 (docx)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.10.2022 r.  na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego systemu ogrzewania - załącznik nr 2 (docx)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.10.2022 r.  na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego systemu ogrzewania - załacznik nr 3 (docx)

Termin składania ofert do dnia 14.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 z dopiskiem "Przegląd systemu ogrzewania - Oferta - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

 • p. Beata Ćwiklińska - tel. 89 750 36 89 oraz chor. SG Anna Jasilewicz - tel. 89 750 39 64

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

ASKLIM Adam Słaby

34-325 Bierna, ul. Szewska 8 wartość brutto 5 904,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

320. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przegląd masztów antenowych

Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2022 r. na przeglad masztów antenowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2022 r. na przeglad masztów antenowych  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 17.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: andrzej.cwiklinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • realizacja przedmiotu zamówienia: mjr SG Andrzej Ćwikliński - tel. (89) 750 31 46

 „Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Alpin Bud Marek Mazurek, Al. Warszawska 30A, 20-803 Lublin – wartość brutto 5 904,00 zł. ”

______________________________________________________________________________________________________________________________

319. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę SAKURA fotela masującego COMFORT PLUS 806 szary

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2022 r. na dostawę SAKURA fotela masującego COMFORT PLUS 806 szary (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2022 r. na dostawę SAKURA fotela masującego COMFORT PLUS 806 szary (doc)

Termin składania ofert do dnia 12.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający na podstawie pkt 8 zamówienia unieważnia postępowanie.

________________________________________________________________________________

318. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę butów oficerek

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.09.2022 r. na dostawę butów oficerek (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.09.2022 r. na dostawę butów  oficerek (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________

317. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługi subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania UFED.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2022 r. na usługi subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania UFED (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2022 r. na usługi subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym oprogramowania UFED (pdf)

Wzór umowy (skan)

Wzór umowy (pdf)

Termin składania ofert do dnia 04.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: lukasz.dzielinski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: kpt. SG Beata Żemajko-Janków - tel. (89) 750 34 88
 • sprawy techniczne: chor. SG Łukasz Dzieliński - tel. (89) 750 32 14

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Media Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice – wartość brutto 34 300,00 zł.

________________________________________________________________________________

316. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kalendarzy książkowych, trójdzielnych

Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2022 r. na dostawę kalendarzy książkowych, trójdzielnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2022 r. na dostawę kalendarzy książkowych, trójdzielnych (pdf)

Wzór - kalendarz książkowy A4 (skan)

Wzór - kalendarz książkowy A5 (skan)

Wzór - kalendarz trójdzielny (skan)

Termin składania ofert do dnia 04.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia (projekt, "główki autorskiej", kolorystyka, wymiary, sposób wykonania, przekazanie matrycy itp.): st. chor. sztab. SG Elżbieta Czamlet - tel. (89) 750 30 16, tel. kom. 727 009 594, e-mail: elzbieta.czamlet@strazgraniczna.pl
 • w sprawach finansowych, inne - Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy

ARCH S.C. M. Nowicka M. Nowicki, ul. Obroki 130 40-833 Katowice kwota brutto 13062,60

________________________________________________________________________________

315. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę butów HAIX Black Eagle Athletic 2.0 V GTX Mid, rękawic taktycznych Wiley X DURTAC SmartTouch, kurtek taktycznych Helikon Cougar, masek ochronnych Valken Annex MI-3 Thermal, pasów Direct Action oraz toreb realizacyjnych JanySport TT 105

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.09.2022 r. na dostawę butów HAIX Black Eagle Athletic 2.0 V GTX Mid, rękawic taktycznych Wiley X DURTAC SmartTouch, kurtek taktycznych Helikon Cougar, masek ochronnych Valken Annex MI-3 Thermal, pasów Direct Action oraz toreb realizacyjnych JanySport TT 105 (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.09.2022 r. na dostawę butów HAIX Black Eagle Athletic 2.0 V GTX Mid, rękawic taktycznych Wiley X DURTAC SmartTouch, kurtek taktycznych Helikon Cougar, masek ochronnych Valken Annex MI-3 Thermal, pasów Direct Action oraz toreb realizacyjnych JanySport TT 105 (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.10.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________

314. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mebli

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę mebli (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę mebli (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: DRZEWIARZ BIS; 87-600 Lipno; ul. kard Wyszyńskiego 46a  – wartość zamówienia brutto  24 801,00 zł.
 

________________________________________________________________________________

313. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fotela masującego

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę fotela masującego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę fotela masującego (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

________________________________________________________________________________

312. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż drzwi firmy PORTA SILENCE

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę i montaż drzwi firmy PORTA SILENCE (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę i montaż drzwi firmy PORTA SILENCE (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający na podstawie pkt 12 zamówienia unieważnia postępowanie.

________________________________________________________________________________

311. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę akumulatorów żelowych

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę akumulatorów żelowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022 r. na dostawę akumulatorów żelowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 05.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • mjr SG Adam Pawłowski - tel. 727-009-596
„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowe PERFECT PLUS, ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom – wartość brutto 7 244,70 zł.

________________________________________________________________________________________________________________________________

310. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup serwera systemu konferencyjnego Gonsin10000S - jednostka centralna. 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. na zakup serwera systemu konferencyjnego Gonsin10000S - jednostka centralna (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. na zakup serwera systemu konferencyjnego Gonsin10000S - jednostka centralna (pdf)

Termin składania ofert do dnia 06.10.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Grzegorz Wysocki - tel. 721 960 160

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy AV.NET Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., 04-118 Warszawa, ul. Ostrobramska 104/38 – wartość brutto 8 487,00 zł.

_______________________________________________________________________________________________________

309. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup młotowiertarki i wiertarko-wkrętarki

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. na zakup  młotowiertarki i wiertarko-wkrętarki (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. na  zakup młotowiertarki i wiertarko-wkrętarki (docx)

Termin składania ofert do dnia 30.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. 89 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: DOMITECH; 85-157 Bydgoszcz; Górzyskowo 2a  – wartość brutto  2 480,00 zł.

__________________________________________________________________________________

308. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oprogramowania graficznego

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. na dostawę oprogramowania graficznego  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 r. na  dostawę oprogramowania graficznego (doc)

Termin składania ofert: do dnia 05.10.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

Zamawiający unieważnia postępowanie - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

_________________________________________________________________________________

307. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę organizacji imprezy kulturalno - edukacyjnej dla dzieci

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022 r. na usługę organizacji imprezy kulturalno - edukacyjnej dla dzieci (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022 r. na usługę organizacji imprezy kulturalno - edukacyjnej dla dzieci (pdf)

Termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia (merytorycznych) - chor. sztab. SG Michał Karczewski - tel. 721 960 130
 • w innych sprawach (finansowe) - Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Po weryfikacji złożonych ofert, jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: Studio Artystyczne MITORAJ Adrian Mitoraj, ul. SOLSKIEGO 1g, 43-330 Wilamowice, cena ofertowa brutto 4.500,00 zł.

________________________________________________________________________________

306. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportową

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022 r. na usługę transportową (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022 r. na usługe transportową (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy IREX-3 Spółka z o.o., ul. Sądowa 18, 41-605 Świętochłowice

______________________________________________________________________________________________________________________

305. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyty kulochwytowej  


Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na zakup płyty kulochwytowej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na zakup płyty kulochwytowej (doc)

Termin składania ofert do dnia 23.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • sprawy finansowe - p. Milena Miernik-Polubińska - tel. (89) 750 39 37
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: ppor. SG Damian  Łabaj - tel. (89) 750 34 01

Zamawiajacy unieważnia zapytanie z powodu braku wystarczających środków finansowych na zrealizowanie najniższej oferty.

__________________________________________________________________________________

304. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na dostawę mateiałów biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na dostawę materiałów biurowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert, jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy:
PH PAXER Sp. j. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski, 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 11, cena ofertowa brutto - 15.134,70 zł

________________________________________________________________________________

303. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę spodni Helikon OTP Lite Outdoor Tactical Pants, koszulek Helikon TopCool Lite Tactical T-Shirt, bluz Helikon MCDU Combat Shirt, czapek Condor Flex Cap, M-Tac, kurtek zimowych wojskowych Alpha Extreme Gen.III, Helikon - koszulek Tactical T-Shirt - TopCool,  Brubeck - koszulek termoaktywnych z długim rękawem Active Wool Merino, Helikon - pasów taktycznych UTL Tactical Belt, Mechanix - zimowych rękawic ochronnych ColdWork WindShell,  oraz czapek Pentagon Koris

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na dostawę spodni Helikon OTP Lite Outdoor Tactical Pants, koszulek Helikon TopCool Lite Tactical T-Shirt, bluz Helikon MCDU Combat Shirt, czapek Condor Flex Cap, M-Tac, kurtek zimowych wojskowych Alpha Extreme Gen.III, Helikon - koszulek Tactical T-Shirt - TopCool,  Brubeck - koszulek termoaktywnych z długim rękawem Active Wool Merino, Helikon - pasów taktycznych UTL Tactical Belt, Mechanix - zimowych rękawic ochronnych ColdWork WindShell,  oraz czapek Pentagon Koris (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na dostawę spodni Helikon OTP Lite Outdoor Tactical Pants, koszulek Helikon TopCool Lite Tactical T-Shirt, bluz Helikon MCDU Combat Shirt, czapek Condor Flex Cap, M-Tac, kurtek zimowych wojskowych Alpha Extreme Gen.III, Helikon - koszulek Tactical T-Shirt - TopCool,  Brubeck - koszulek termoaktywnych z długim rękawem Active Wool Merino, Helikon - pasów taktycznych UTL Tactical Belt, Mechanix - zimowych rękawic ochronnych ColdWork WindShell,  oraz czapek Pentagon Koris (doc)

Termin składania ofert do dnia 23.09.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________

302. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na zakup materiałow biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2022 r. na  zakup materiałów biurowych (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 23.09.2022 r. na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy HAPIS Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno

 

________________________________________________________________________________

 

301. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2022 r. na zakup materiałow biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2022 r. na  zakup materiałów biurowych (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 22.09.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: HAPIS Sp. z o.o, 12-100 Szczytno, ul. Moniuszki 18, cena ofertowa brutto: 8 295,12 zł, wartość zamówienia po zwiększeniu ilości sztuk -brutto: 10 236,06 zł.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

300. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę akumulatorów 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2022 r. na dostawę akumulatorów skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2022 r. na dostawę akumulatorów (doc)

Termin składania ofert do dnia 21.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: jacek.tomasiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • chor. sztab. SG Jacek Tomasiewicz tel. 727 009 596

Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

299. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2022 r. na zakup  środków czystości (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2022 r. na  zakup środków czystości (docx)

Termin składania ofert do dnia 21.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. 89 750 31 95

Zamawiający na podstawie pkt 10 warunków zamówienia odstępuje od złożonego  zamówienia i unieważnia postępowanie.

______________________________________________________________________________________________________

298. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wózka inwalidzkiego Classic TIM H011 

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.09.2022 r. na zakup wózka inwalidzkiego Classic TIM H011 (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.09.2022 r. na zakup wózka inwalidzkiego Classic TIM H011 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 20.09.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •     sprawy finansowe - p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37; p. Marek Makarewicz - tel. 89 750 30 35

__________________________________________________________________________________________________________________

297. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych (kominy polarowe)

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (kominy polarowe) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (kominy polarowe) (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.09.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk - tel. 89 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STUDIO MRÓWKA, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków ____________________________________________________________________________________________________

296. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków ochrony indywidualnej 

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.09.2022 r. na dostawę  środków ochrony indywidualnej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.09.2022 r. na dostawę środków ochrony indywidualnej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 19.09.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl  lub fax 89 750 37 26

Osoba do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

__________________________________________________________________________________________

295. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie ekspertyzy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. nr 5.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.09.2022 r. na przeprowadzenie ekspertyzy (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.09.2022 r. na przeprowadzenie ekspertyzy (pdf)

Termin składania ofert do dnia 22.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Wantuch - tel. (89) 750 33 70
 • p. Cezary Różakowski - tel. (89) 750 33 71

________________________________________________________________________________

294. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.09.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.09.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Pul - tel. (89) 750 35 70

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę artykułów spożywczych do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma European Network Trade Łukasz Modliński Szeligi, ul. Szeligowska 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki, która będzie realizować zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi  4 609,80 zł.

________________________________________________________________________________

293. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę monitorów

Projekt PL/2020/PR/0075 "Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych


Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę monitorów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostwę monitorów (pdf)

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk

________________________________________________________________________________

292. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wiertarko-wkrętarki

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę wiertarko-wkrętarki (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę wiertarko-wkrętarki (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: MK Marek Kania; ul. Żarnowca 7; 34-300 Leśna  – wartość brutto 455,00 zł.

________________________________________________________________________________

291. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kosy spalinowej

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę kosy spalinowej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę kosy spalinowej (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: Ogród-Service s.j.; ul. Kołobrzeska 34a; 10--432 Olsztyn  – wartość brutto  2 799,00 zł.

________________________________________________________________________________

290. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę motowiertarki

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę motowiertarki (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę motowiertarki (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający na podstawie pkt 9 zamówienia unieważnia postępowanie.

________________________________________________________________________________

289. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę foteli obrotowych

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na dostawę foteli obrotowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2022 r. na na dostawę foteli ofertowych (doc)

Zmiana aktualizacja zapytania ofertowego na dostawę foteli obrotowych - zmiana dotyczy wyłącznie załaćznika w wersji word (doc).

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.maslo@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

________________________________________________________________________________

288. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi hotelowo-gastronomicznej

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.09.2022 r. na wykonanie usługi hotelowo-gastronomicznej  (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.09.2022 r. na wykonanie usługi hotelowo-gastronomicznej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy ZAJAZD AGROS Jan Święty, ul. Kasztanowa 1, 11-400 Kętrzyn

________________________________________________________________________________

287. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kubków termicznych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na zakup kubków termicznych   (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na zakup kubków termicznych  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy FHU MADRUS, ul. Grunwaldzka 1, 11-600 Węgorzewo

___________________________________________________________________________________

286. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup apteczek taktycznych  AT -1

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na zakup apteczek taktycznych AT - 1  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na zakup apteczek taktycznych AT -1 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy THE EAGLE, ul. Kosynierów 44, 84-230 Rumia

______________________________________________________________________________________

285. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi gastronomicznej - kolacja 27.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na realizację usługi gastronomicznej - kolacja 27.09.2022 r.  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na realizacje usługi gastronomicznej - kolacja 27.09.2022 r.  (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: joanna.irska-piatek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Joanna Irska-Piątek  - tel. (89) 750 32 02

_____________________________________________________________________________________

284. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zapalniczki bezogniowej CIG-PS CT z kontrolerem bezpieczeństwa do zabudowy natynkowej

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na dostawę zapalniczki bezogniowej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2022 r. na dostawę zapalniczki bezogniowej (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą cenowo i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę firmy: Cormed MD Kornelia Lisiewska; ul. Sienkiewicza 6b/32; 83-000 Pruszcz Gdański – wartość brutto 4 428,00 zł.

________________________________________________________________________________

283. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na organizację imprezy kulturalnej dla dzieci/dorosłych cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w dniu 05 paździenika 2022r.

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r. na organizację imprezy kulturalnej dla dzieci/dorosłych cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w dniu 05 października 2022 r.  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r. na organizację imprezy kulturalnej dla dzieci/dorosłychcudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w dniu 05 października 2022r. (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sparwach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414
 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. 721 760 130, chor.SG Krzysztof Chomiczewski - tel. 501 567 826

Po weryfikacji złożonych ofert, jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy:
Agencja Eventowo - Reklamowa AnaNAS, ul. Dojazdowa 5, 62-030 Luboń, cena ofertowa brutto 19.434,00 zł.

______________________________________________________________________________________

282. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportową - przewóz osób na trasie Kętrzyn-Warszawa-Kętrzyn

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, finansowany ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc".

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r. na usługę transportową - przewóz osób na trasie Kętrzyn-Warszawa-Kętrzyn  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r. na usługę transportową - przewóz osóbna trasie Kętrzyn-Warszawa-Kętrzyn (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Marzena.Kulesza@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano nw. ofertę:

Firma Transportowa IREX-3 Sp. z o.o. , ul. Sądowa 18, 41-605 Świętochłowice

________________________________________________________________________________

281. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę prania

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.09.2022 r. na usługę prania (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.09.2022 r. na usługę prania (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

________________________________________________________________________________

280. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy Statywu Velbon Sherpa 300 z głowicą PH-157QK/QB-157

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r. na dostawy statywu Velbon Sherpa 300 z głowicą PH-157QK-157  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2022 r. na dostwy statywu Velbon Sherpa 300 z głowicą PH-157QK-157 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Piotr.Szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

________________________________________________________________________________

279. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przegląd systemów zabezpieczenia technicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2022 r. na przeglad systemów zabezpieczenia technicznego  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2022 r. na przeglad systemów zabezpieczenia technicznego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STEKOP S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa – wartość brutto 15 732,96 zł.

___________________________________________________________________________________

278. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujacych

Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących (doc)

Wykaz zamawianych materiałów do zapytania ofertowego z dnia 06.09.2022 r.

Termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • realizacjia przedmiotu zamówienia: p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy BLACKLINE S.C., Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski, ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin – wartość brutto 12 804,30 zł.

__________________________________________________________________________________

277. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę narkotestów


Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2022 r. na dostawę narkotestów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2022 r. na dostawę narkotestów (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: kamila.masło@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • sprawy finansowe p. Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy merytoryczne p. Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

________________________________________________________________________________

276. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy sprzętu fotograficznego

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”


Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2022 r. na dostawy sprzętu fotograficznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2022 r. na dostwy sprzętu fotograficznego (pdf)

UWAGA: korekta zapytania ofertowego i zmiana terminu składania ofert 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2022 r. na dostawy sprzętu fotograficznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2022 r. na dostwy sprzętu fotograficznego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 13.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy BEAFOTO Sp. z o.o., ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki

________________________________________________________________________________

275. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 1 szt. klimatyzatora do pomieszczenia w PSG Baniach Mazurskich

 Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2022 r. na dostawę klimatyzatora (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2022 r. na dostawę klimatyzatora  (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.09.2022 r. należy przesłać na adres e-mail: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  p. Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 75

________________________________________________________________________________

273. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn".

w ramach projektu nr PL/2019/PR/0070 pt. "Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE", współfinansowanego ze środków Unii europejskiej z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn" (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remot części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn (doc)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn" - projekt umowy (skan)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remot części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn - projekt umowy(doc)

Załącznik nr 1 do  projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (skan)

Załącznik nr 1 do projektu umowy - opis przedmiotu zamówienia (doc)

Załącznik nr 1 do  załacznika nr 1 do umowy dokumentacja projektowa (skan)

Załącznik do dokumentacji projektowej (scan)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do umowy - dokumentacja projektowa (doc)

Załącznik nr 2 do  projektu umowy - oświadczenie o uiszczeniu należnego wynagrodzenia (skan)

Załącznik nr 2 do projektu umowy - oświadczenie o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia (doc)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn" - wykaz wykonanych robót budowlanych(skan)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remot części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn - wykaz wykonanych robót budowlanych (doc)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn" - formularz ofertowy (skan)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remot części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn - formularz ofertowy(doc)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remont części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn" - klauzula informacyjna RODO (skan)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022 r. na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Remot części pomieszczeń w budynku nr 14 w m. Kętrzyn - Klauzula informacyjna RODO (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.09.2022 r. należy złożyć osobiście lub w formie scanu poczta elektroniczną na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Wantuch - tel. (89) 750 33 70
 • por. SG Dawid Drabarz - tel. (89) 750 31 09

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane Tech-Bud Marcin Krysiak, Bałowo nr 10 lok. 1, 11-400 Kętrzyn.

________________________________________________________________________________

272. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów łazienkowych  

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 


Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2022 r. na zakup materiałów łazienkowych   (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2022 r. na materiałów łazienkowych  (doc)

Termin składania ofert do dnia 06.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Miernik-Polubińska - tel. (89) 750 35 93
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:
Zakład Usług Technicznych WODAR mgr inż. Jacek Bobrowski ul. Kozielska 62/1 44-121 Gliwice – wartość brutto 30.796,20 zł

________________________________________________________________________________

271. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych   

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej", współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.08.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.08.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 02.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy finansowe st. chor. SG Marzena Kulesza  - tel. (89) 750 35 35
 • sprawy merytoryczne por. SG Daniel Majeswki - tel. (89 ) 750 32 63                                                                                                                                                                                                                                                      Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy IDALIA Ludwikowscy Sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

__________________________________________________________________________________

270. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup noża taktycznego  

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej", współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.08.2022 r. na zakup noża taktycznego   (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.08.2022 r. na zakup noża taktycznego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 02.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy finansowe st. chor. SG Marzena Kulesza  - tel. (89) 750 35 35
 • sprawy merytoryczne por. SG Daniel Majeswki - tel. (89 ) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy EXTREME Group Szumski Tomasz, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik

 

___________________________________________________________________________________

269. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup foteli obrotowych 

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2022 r. na zakup foteli obrotowych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2022 r. na zakup foteli obrotowych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 02.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy DOMISTYL Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

_________________________________________________________________________________

268. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odstraszaczy kleszczy, komarów, owadów - ultradźwiękowy kompas 

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej", współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.08.2022 r. na dostawę odstraszaczy kleszczy, komarów, owadów - ultradźwiękowy kompas  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.08.2022 r. na dostawę odstraszaczy kleszczy, komarów, owadów - ultradźwiękowy kompas  (doc)

Termin składania ofert do dnia 05.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę odstraszaczy kleszczy, komarów, owadów - ultradźwiękowy kompas najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

"SPY SHOP" ul. Traugutta 137 z Wrocławia. Wartość brutto zamówienia 3.000,00 zł.

_______________________________________________________________________________

267. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia techniki jazdy  

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia techniki jazdy  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia techniki jazdy  (pdf)

Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 26.08.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia techniki jazdy  (skan)

Zmiana do zapytania ofertowego z dnia 26.08.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia techniki jazdy  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy WORD Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, ul. Antoniny Grygowej 32, 20-260 Lublin

_________________________________________________________________________________

266. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup monitorów, kabli HDMI oraz rozdzielacza

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na zakup monitorów, kabli HDMI oraz rozdzielacza (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na zakup monitorów, kabli HDMI oraz rozdzielacza (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01.09.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert  wybrano oferty:

cześć I -  firma INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk,

część II – firma SERWIS KOMPUTEROWY IT, ul. Karkowska 28 , 34-100 Wadowice

________________________________________________________________________________

265. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przegląd systemów zabezpieczenia technicznego

 Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na przeglad systemów zabezpieczenia technicznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na przegląd systemów zabezpieczenia technicznego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 31.08.2022 r. należy przesłać na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski tel. 727 009 596

„Zamawiający na podstawie pkt 4 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

___________________________________________________________________________________

264. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup apteczek taktycznych  

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, finansowany ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska Pomoc".


Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na zakup apteczek taktycznych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na zakup apteczek taktycznych  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 31.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04

„Zamawiający na podstawie pkt 15 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

263. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup NOTEBOOKA VOSTRO 5510 

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na zakup NOTEBOOKA VOSTRO 5510 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2022 r. na zakup NOTEBOOKA VOSTRO 5510 (pdf)

Termin składania ofert do dnia 31.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk

________________________________________________________________________________

262. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę uszycia płaszcza sukiennego dla dowódcy uroczystości

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.08.2022 r. na usługę uszycia płaszcza sukiennego dla dowódcy uroczystości  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.08.2022 r. na usługę uszycia płaszcza sukiennego dla dowódcy uroczystości (doc)

Termin składania ofert do dnia 26.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na usługę uszycia płaszcza sukiennego dla dowódcy uroczystości najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

"KREATOR" Sp. z o.o., Sp. k., ul. Mazurska 20 z Torunia. Wartość brutto zamówienia 3.690,00 zł.

_________________________________________________________________________________

261. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zestawu cyfrowego

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2022 r. na zakup zestawu cyfrowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2022 r. na zakup zestawu cyfrowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 26.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

"Zamawiający informuje, że po weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu na podstawie zapytania ofertowego nr 261 z dnia 19.08.2022 r. jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: BEAFOTO sp. z o.o., ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki  – wartość brutto oferty: 55 996,00 zł "

________________________________________________________________________________

260. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów pirotechnicznych


Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2022 r. na zakup materiałów pirotechnicznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. (89) 750 35 35
 • sprawy merytoryczne: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

„Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

259. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rolet wewnętrznych U2

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na zakup rolet wewnętrznych U2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na zakup rolet wewnętrznych U2 (doc)

Termin składania ofert do dnia 24.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Mielnik-Połubińska - tel. 89 750 35 93

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

PPHU TYMCIO s.c. ul. Mielczarskiego 1A lok 24 11-400 Kętrzyn – wartość brutto 8.299,77 zł

________________________________________________________________________________

258. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materacy kieszeniowych i stelaży

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na zakup materacy kieszeniowych i stelaży (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na zakup materacy kieszeniowych i stelaży (doc)

Termin składania ofert do dnia 24.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Mielnik-Połubińska - tel. 89 750 35 93

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

QNECKA Magdalena Kunecka, ul. Widok 2a, 59-700 Bolesławiec – wartość brutto 18.833,76 zł

________________________________________________________________________________

257. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę czyszczenia - prania tapicerki meblowej

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na usługę czyszczenia - prania tapicerki meblowej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na usługę czyszczenia - prania tapicerki meblowej (doc)

Termin składania ofert do dnia 27.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Mielnik-Połubińska - tel. 89 750 35 93

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

ALPOL Piotr Konopka, ul. Kombatantów 1A/11 – wartość brutto 2.100,00 zł

________________________________________________________________________________

256. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup krzeseł ISO z podłokietnikiem

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na dostawę krzeseł ISO z podłokietnikiem (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022 r. na dostawę krzeseł ISO z podłokietnikiem (doc)

Termin składania ofert do dnia 24.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Milena Mielnik-Połubińska - tel. 89 750 35 93

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

P&P Klimaszewski Paweł, Prezydenta L. Kaczyńskiego 24/1, 80-365 Gdańsk – wartość brutto 7.158,50 zł

________________________________________________________________________________

255. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ławki do trójboju siłowego PL6 wraz z montażem

Zapytanie ofertowe  z dnia 12.08.2022 r. na zakup ławki do trójboju siłowego PL6 wraz z montażem (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r. na  zakup ławki do trójboju siłowego PL6 wraz z montażem (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 23.08.2022 r. na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: mł. chor. SG Tomasz Kołodziej - tel. (89) 750 34 55
 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

LUEWO, ul. Sądecka 31A,,2-800 Jasień – wartość brutto 5.999,00 zł

________________________________________________________________________________

254. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na materiały budowlane (farba, podkład akrylowy)

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r. na dostawę materiałow budowlanych (farba, podkład akrylowy) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych (farba, podkład akrylowy) (doc)

Termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

E-BUD s.j. Giżycko STUDIO DEKORAL, ul. Dworcowa 6,11-400 Kętrzyn – wartość brutto 8.895,00 zł

________________________________________________________________________________

253. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na materiały elektryczne

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r. na dostawę materiałow elektrycznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2022 r. na dostawę materiałów elektrycznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

MAGELEKTRO sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań – wartość brutto 1.714,90 zł

_______________________________________________________________________________________________________________________________

252. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup NOTEBOOK VOSTRO 5510 i pakietu biurowewgo

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2022 r. na zakup NOTEBOOK VOSTRO 5510 i pakietu biurowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2022 r. na zakup NOTEBOOK VOSTRO  5510 i pakietu biurowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający na podstawie pkt. 13 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie

______________________________________________________________________________________________________________________

251. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drobnych narzędzi budowlanych

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022 r. na dostawę drobnych narzędzi budowlanych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022 r. na dostawę drobnych narzędzi budowlanych (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

KWARTET, ul. Dworcowa 9, 11-400 Kętrzyn– wartość brutto 1.283,00 zł

________________________________________________________________________________

250. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów budowlanych

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022 r. na dostawę materiałów budowlanych (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego.

________________________________________________________________________________

249. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów łazienkowych

Bezpieczna Przystań - Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzozimców - część II" 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022 r. na dostawę materiałów łazienkowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2022 r. na dostawę materiałów łazienkowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

________________________________________________________________________________________________________________________________

248. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych (smyczy i torby bawełanianej)

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 09.08.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (smyczy i torby bawełnianej) (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.08.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (smyczy i torby bawełnianej) (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy AWIW Agencja Reklamowa Joanna Makać-Gracz, al. Jana Pawła II 27, 00-367 Warszawa

_______________________________________________________________________________________________________________________________

247. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zagłówka podróżnego 2:1

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 08.08.2022 r. na zakup zagłówka podróżnego 2:1 (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.08.2022 r. na  zakup zagłówka podróżnego 2:1  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MIKROTECH S.A., ul.Składowa 9,  38-400 Krosno

________________________________________________________________________________

246. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup torby do garnituru

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 08.08.2022 r. na zakup torby do garnituru (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.08.2022 r. na  zakup torby do garnituru  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STUDIO MRÓWKA, Joanna Foryś-Maziak, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków

________________________________________________________________________________

245. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ręczników sportowych Frisky

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 08.08.2022 r. na zakup ręczników sportowych Frisky (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.08.2022 r. na  zakup ręczników sportowych Frisky  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MIKROTECH S.A., ul.Składowa 9,  38-400 Krosno

________________________________________________________________________________

244. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych (filiżanka kwiatek kolor)

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawi w obszarze przeciwdziałania przestepczości transgranicznej", współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (filiżanka kwiatek kolor) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (filiżanka kwiatek kolor) (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk - tel. 89 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STUDIO MRÓWKA, Joanna Foryś-Maziak, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków

________________________________________________________________________________

243. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych (kubka termicznego)

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawi w obszarze przeciwdziałania przestepczości transgranicznej", współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (kubka termicznego) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (kubka termicznego) (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk - tel. 89 750 35 04

„Zamawiający na podstawie pkt 15 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

242. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opatrunków i torby medycznej

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup opatrunków i torby medycznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup opatrunków i torby medycznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk - tel. 89 750 35 04

„Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe"                                                                              

________________________________________________________________________________

241. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kabury IWB GEAR i ładownicy wewnętrznej

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup kabury IWB GEAR i ładownicy wewnętrznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. na zakup kabury IWB Gear i ładownicy wewnętrznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe

________________________________________________________________________________

240. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup bezprzewodowych pilotów do prezentacji Logitech Presenter R400

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2022 r. na zakup bezprzewodowych pilotów do prezentacji Logitech Presenter R400 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2022 r. na zakup bezprzewodowych pilotów do prezentacji Logitech Presenter R400 (doc)

Termin składania ofert do dnia 12.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe

________________________________________________________________________________

239. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup 3 kompletów przełącznika Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L. 

Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2022 r. na zakup 3 kompletów przełącznika Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2022 r. na zakup 3 kompletów przełącznika Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L (pdf)

Termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Grzegorz Wysocki - tel. 721 960 160

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Redicreo S.C., ul. Zygmuntowska 12, 31 – 314 Kraków – wartość brutto 20 553,30 zł.

________________________________________________________________________________

238. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup aparatu oddechowego (maski ucieczkowej) CH15

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2022 r. na zakup aparatu oddechowego (maski ucieczkowej) CH15 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2022 r. na zakup aparatu oddechowego (maski ucieczkowej) CH15 (doc)

Termin składania ofert do dnia 11.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy ASTRA Concept Sp. z o.o., ul. Przy Agorze 28 lok.10, 01-930 Warszawa

________________________________________________________________________________

237. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zasilacza UPS


Zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2022 r. na dostawę zasilacza UPS (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2022 r. na dostawę zasilacza UPS (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.08.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • sprawy techniczne: p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy FIDOMA, Dorota Zalepa, ul. Wincentego Witosa 31/19, 10-688 Olsztyn – wartość brutto 5 598,00 zł.

________________________________________________________________________________

236. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych - kubków

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2022 r. na zakup materiałow promocyjnych - kubków (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2022 r. na  zakup materiałów promocyjnych - kubków (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 11.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: OMEGA SP. Z O.O  UL. CHORZOWSKA 108/8 40 -101 KATOWICE , cena ofertowa brutto 8260,00 zł

________________________________________________________________________________

235. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup półautomatycznego defibrylatora AED iPAD SP1 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2022 r. na zakup półautomatycznego defibrylatora AED iPAD SP1  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2022 r. na zakup półautomatycznego defibrylatora AED iPAD SP1 (word)

Termin składania ofert do dnia 10.08.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     mjr SG Józef Woś - tel. 89 750 30 35

________________________________________________________________________________

234. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

UWAGA!  KOREKTA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA ofert z dnia 02.08.2022 r. Zmiana terminu składania ofert do dnia 10.08.2022 r.

Korekta z dnia 04.08.2022 r. do Zaproszenia do składania ofert z dnia 02.08.2022 r. na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych (skan)

Korekta z dnia 04.08.2022 r. do Zaproszenia do składania ofert z dnia 02.08.2022 r. na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych (doc)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 02.08.2022 r. na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 02.08.2022 r. na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 10.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano nw. ofertę: LUCK Sp. z o.o. , ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków

________________________________________________________________________________

233. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2022 r. na zakup materiałow biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2022 r. na  zakup materiałów biurowych (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 10.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Po weryfikacji złożonych ofert jako zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: HAPIS SPÓŁKA Z O.O,  UL. MONIUSZKI 18, 12-100 SZCZYTNO - cena ofertowa brutto 10 769,40 zł,

________________________________________________________________________________

232. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup apteczek i odstraszaczy na kleszcze

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2022 r. na zakup apteczek i odstraszaczy na kleszcze (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2022 r. na  zakup apteczek i odstraszczy na kleszcze  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 08.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający na podstawie pkt 15 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe

________________________________________________________________________________

231. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup biletów lotniczych

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2022 r. na zakup biletów lotniczych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2022 r. na zakup biletów lotniczych (.doc)

Termin składania ofert do dnia 04.08.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Marzena Kulesza - tel. 89 750 35 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert zgodnie z Kartą Oceny Punktowej ko najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano nw. ofertę:

DELTA TOUR Sp. z o.o. ul. Czerska 18,00-732 Warszawa

_____________________________________________________________________________________________________________________

230. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wagi AXIS

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2022 r. na dostawę wagi AXIS (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2022 r. na dostawę wagi AXIS (pdf)

Termin składania ofert do dnia 03 sierpnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Jarosław Kruszyński  tel. 797 337 413

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: Uniwag  Andrzej Starzyk, ul. Półłanki 31 A, 30-740 Kraków, cena ofertowa brutto 2.041,80 zł, wartość dostawy – 2.041,80 zł.

_________________________________________________________________________________

229. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup miodów

Projekt nr DWR/ADM 2022/008/2 pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 27.07.2022 r. na zakup miodów (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.07.2022 r. na  zakup miodów  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano nw. ofertę firmy: PASIEKA PUCER DARIUSZ I MAŁGORZATA PUCER, Pastwiska 7, 11-410 Barciany

________________________________________________________________________________

228. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia do czyszczenia obuwia WODNIK

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.07.2022 r. na dostawę urządzenia do czyszczenia obuwia WODNIK (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.07.2022 r. na dostawę urządzenia do czyszczenia obuwia WODNIK (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01.08.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

________________________________________________________________________________

227. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę gogli balistycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę gogli balistycznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę gogli balistycznych  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01 sierpnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Jarosław Kruszyński  tel. 797 337 413

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: MILDAT Sp. z o. o., ul. Elektronowa 2 bud. d, 03-219 Warszawa, cena ofertowa brutto 5.750,00 zł, wartość dostawy – 5.750,00 zł.

_________________________________________________________________________________

226. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materaca próżniowego

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę materaca próżniowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę materaca próżniowego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01 sierpnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Jarosław Kruszyński  tel. 797 337 413

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: BOX MET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, cena ofertowa brutto 1.744,20 zł, wartość dostawy – 1.744,20 zł.

_________________________________________________________________________________

225. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładownicy Cytac

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę ładownicy Cytac (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę ładownicy Cytac  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01 sierpnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Jarosław Kruszyński  tel. 797 337 413

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: Militaria.pl, ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, cena ofertowa brutto 930,49 zł, wartość dostawy – 930,49 zł.

_________________________________________________________________________________

224. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę okularów balistycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę okularów balistycznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę okularów balistycznych  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01 sierpnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Jarosław Kruszyński  tel. 797 337 413

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: MILDAT Sp. z o. o., ul. Elektronowa 2 bud. d, 03-219 Warszawa, cena ofertowa brutto 4.278,00 zł, wartość dostawy – 4.278,00 zł.

_________________________________________________________________________________

223. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wagi precyzyjnej PS 1000.R2 z legalizacją

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę wagi precyzyjnej PS 1000.R2 z legalizacją (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2022 r. na dostawę wagi precyzyjnej PS 1000.R2 z legalizacją  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01 sierpnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr  SG Jarosław Kruszyński  tel. 797 337 413

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: RADWAG Wagi Elektroniczne, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom, cena ofertowa brutto 2.689,61 zł, wartość dostawy – 2.689,61 zł.

___________________________________________________________________________________

222. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2022 r. na  zakup materiałów promocyjnych  (pdf)

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2022 r. na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •  p. Bogumiła Mińczuk  tel. (89) 750 35 04

Zamawiający na podstawie pkt 15 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

________________________________________________________________________________

221. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego DJI Matrice 210 RTK

 Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2022 r. na naprawę uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2022 r. na naprawę uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 26 lipca  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: jacek.tomasiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  chor. sztab. SG Jacek Tomasiewicz  tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Dilectro sp. z o.o., ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa – wartość brutto 6 260,00 zł.

__________________________________________________________________________________

220. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę klimatyzatorów ściennych

 Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.07.2022 r. na dostawę klimatyzatorów ściennych (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.07.2022 r. na dostawę klimatyzatorów ściennych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 21.07.2022 r. należy przesłać na adres e-mail: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl  lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

 •  p. Leszek Tromczyński tel. (89) 750 3173

________________________________________________________________________________

219. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy zasilacza UPS 2400W


Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022 r. na dostawy zasilacza UPS 2400W (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022 r. na dostawy zasilacza UPS 2400W  (doc)

Termin składania ofert do dnia 21.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Dariusz.Laskowski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • sprawy techniczne: p. Dariusz Laskowski - tel. (89) 750 36 12

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy FAST GROUP Sp. z o.o., Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa – wartość brutto 5 412,00 zł.

Zamawiający na podstawie pkt 11 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

_______________________________________________________________________________________________________

218. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego

 Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022 r. na naprawę uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022 r. na naprawę uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego  (pdf)

Termin składania ofert do dnia 20 lipca  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski tel. 727 009 596

„Zamawiający na podstawie pkt 11 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

_________________________________________________________________________________

217. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy kabury wewnętrznej Glock

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2022 r. na dostawy kabury wewnętrznej Glock (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2022 r. na dostawy kabury wewnętrznej Glock (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk   - tel. (89) 750 35 04

„Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

216. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy opatrunków oraz torby medycznej

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2022 r. na dostawy opatrunków oraz torby medycznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2022 r. na dostawy opatrunków oraz torby medycznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk   - tel. (89) 750 35 04

„Zamawiający na podstawie pkt 15 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

215. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawy aparatów oddechowych CH15

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2022 r. na dostawy aparatów oddechowych CH15 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2022 r. na dostawy aparatów oddechowych CH15 (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk   - tel. (89) 750 35 04

„Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

214. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup maty puzzle na siłownię

Zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2022 r. na zakup maty puzzle na siłownię (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2022 r. na zakup maty puzlle na siłownię (doc)

Termin składania ofert do dnia 18.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

________________________________________________________________________________

213. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę: bluz UF PRO Striker XT Gen.2 Combat Shirt Multicam Tropic, spodni Combat Striker HT Multicam Tropic, ochraniaczy kolan UF PRO Flex – Soft Knee Pads 6mm , czapek UF PRO BASE CAP Brown Grey z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.07.2022 r. na dostawę: bluz UF PRO Striker XT Gen.2 Combat Shirt Multicam Tropic, spodni Combat Striker HT Multicam Tropic, ochraniaczy kolan UF PRO Flex – Soft Knee Pads 6mm , czapek UF PRO BASE CAP Brown Grey z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej. (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.07.2022 r. na dostawę: bluz UF PRO Striker XT Gen.2 Combat Shirt Multicam Tropic, spodni Combat Striker HT Multicam Tropic, ochraniaczy kolan UF PRO Flex – Soft Knee Pads 6mm , czapek UF PRO BASE CAP Brown Grey z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej.(doc)

Termin składania ofert do dnia 15.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_________________________________________________________________________________

212. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup latarki na broń z celownikiem

Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2022 r. na zakup latarki na broń z celownikiem (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2022 r. na zakup latarki na broń z celownikiem (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: Militaria.pl Sp. z o. o., ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, cena ofertowa brutto 6.193,00 zł, wartość dostawy – 6.193,00 zł.

____________________________________________________________________________________

211. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup pomocy medycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2022 r. na zakup pomocy medycznych  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2022 r. na zakup pomocy medycznych  (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: BOX MET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, cena ofertowa brutto 5.499,65 zł, wartość dostawy – 5.499,65 zł.

______________________________________________________________________________________

210. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości


Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2022 r. na dostawę środków czystości (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2022 r. na dostawę środków czystości (doc)

Termin składania ofert do dnia 13.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

________________________________________________________________________________

209. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie języka angielskiego 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie języka angielskiego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2022 r. realizacje usługi szkoleniowej w zakresie języka angielskiego (doc)

Termin składania ofert do dnia 18.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia: ppłk SG Iwona Marczuk - tel. (89) 750 33 32, e-mail: iwona.marczuk@strazgraniczna.pl
 • w sprawach organizacyjnych: p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe"

________________________________________________________________________________

208. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych/słodyczy

Projekt nr PL/2019/PR/0070 Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.07.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych/słodyczy (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.07.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych/słodyczy (pdf)

Termin składania ofert do dnia 11.07.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Pul - tel. (89) 750 35 70

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę artykułów spożywczych/słodyczy do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ABER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- Oddział w Olsztynie, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, która będzie realizować zamówienie.
 
Wartość oferty brutto wynosi  4 299,79 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

207. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż dwóch kotłów warzelnych gazowych wraz z dwoma uzdatniaczami wody do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału straży Granicznej

„Projekt nr  4/9-2018/BK-FAMI  współfinansowany z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.06.2022 r. na dostawę i montaż dwóch kotłów warzelnych gazowych wraz z dwoma uzdatniaczami wody do W-MOSG (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.06.2022 r. na dostawę i montaż dwóch kotłów warzelnych gazowych wraz z dwoma uzdatniaczami wody do W-MOSG (pdf)

Termin składania ofert do dnia 07.07.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 • przedmiot zamówienia: p. Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61
 • złożenie oferty cenowej: p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę i montaż dwóch kotłów warzelnych gazowych wraz z dwoma uzdatniaczami wody do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła  firma MIG Import-Eksport Głowacki Sp.J., ul. Elewatorska 29 A, 15-620 Białystok, która będzie realizować zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi  70 000,00 zł.

________________________________________________________________________________

206. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę uszkodzonych elementów kamery dzienno-nocnej systemu perymetrycznego

 Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2022 r. na naprawę uszkodzonych elementów kamery dzienno-nocnej systemu perymetrycznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2022 r. na naprawę uszkodzonych elementów kamery dzienno-nocnej systemu perymetrycznego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 05 lipca  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MindMade Sp. z o.o., Pl. Konstytucji 3, 00-647 Warszawa – wartość brutto 9 307,00 zł.

________________________________________________________________________________

205. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę dysków SSD


Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę dysków SSD (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę dysków SSD  (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Pawel.Nowak2@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • sprawy techniczne: p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk – wartość brutto 4 581,75 zł.

___________________________________________________________________________________________________________

204. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych


Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych  (doc)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych - wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych (.xlsx)

Termin składania ofert do dnia 05.07.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Piotr Różański - tel. (89) 750 34 97
 • sprawy techniczne: p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22
„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy NEO-SYSTEM Marcin Krajewski., ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica – wartość brutto 9 735,19 zł.

___________________________________________________________________________________________________________

203. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych - część II".

 Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (pdf)

Termin składania ofert do dnia 05 lipca  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  sprawy techniczne - p. Paweł Nowak  tel. 89 750 32 22

Zamawiający na podstawie pkt IX ppkt 2. warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

_____________________________________________________________________________________________________

202. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup agregatu zewnętrznego RZA200D wydajność chłodzenia 19 kW czynnik chłodniczy R32 wraz z urządzeniami

 Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.06.2022 r. na zakup agregatu zewnętrznego RZA200D wydajność chłodzenia 19 kW czynnik chłodniczy R32 wraz z urządzeniami (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.06.2022 r. na zakup agregatu zewnętrznego RZA200D wydajność chłodzenia 19 kW czynnik chłodniczy R32 wraz z urządzeniami (pdf)

Termin składania ofert do dnia 29.06.2022 r. należy przesłać na adres e-mail: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  p. Leszek Tromczyński tel. (89) 750 3173

________________________________________________________________________________

201. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę uszkodzonej lornetki termowizyjnej

 Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2022 r. na naprawę uszkosdzonej lornetki termowizyjnej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2022 r. na naprawę uszkodzonej lornetki termowizyjnej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 03 lipca  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski tel. 727 099 596

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy PCO S.A., ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa – wartość brutto 11 008,50 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

200. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę lodówek

„Projekt nr  4/9-2018/BK-FAMI  współfinansowany z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 23.06.2022 r. na dostawę lodówek (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 23.06.2022 r. na dostawę lodówek (pdf)

Termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku ofertę cenową złożyła firma P.H. PRO-HAND s.c. Tomasionek Marcin Tomasionek Monika, ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec. Wartość brutto zamówienia 7.350,48 zł.

________________________________________________________________________________

199. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ekranu ramowego Avtek 

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2022 r. na zakup ekranu ramowego Avtek (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2022 r. na zakup ekranu ramowego Avtek (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy ARTECH, ul. Grudziądzka 7A, 11-040 Dobre Miastowartość brutto 5 906,50 zł.

___________________________________________________________________________________

198. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży oraz obuwia roboczego do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.06.2022 r. na dostawę odzieży oraz obuwia roboczego do W-MOSG (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.06.2022 r. na dostawę odzieży oraz obuwia roboczego do W-MOSG (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę odzieży oraz obuwia roboczego do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiły firmy:

Zestaw Nr 1 - LULEX, ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko - Kamienna. Wartość brutto oferty 3.886,80 zł.

Zestaw Nr 2 - ARSEL BHP, ul. Oliwska 74, 84-208 Kielno. Wartość brutto oferty 1.305,60 zł. 

Zestaw Nr 3 - LULEX, ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko - Kamienna. Wartość brutto oferty 110,70 zł.

________________________________________________________________________________

197. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości

Zapytanie o cenę z dnia 20.06.2022 r. na zakup środków czystości (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 20.06.2022 r. na zakup środków czystości (doc)

Termin składania ofert do dnia 27.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiajacy informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe - zaoferowane ceny ofertowe przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

________________________________________________________________________________

196. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej w m. Giżycko w terminie 29-30.06.2022 r.

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej w m. Giżycko w terminie 29-30.06.2022 r. (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej w m. Giżycko w terminie 29-30.06.2022 r. (doc)

Termin składania ofert do dnia 21.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Zamek Giżycki, ul. Św. Brunona 1, 11-500 Giżyckowartość brutto 3 210,00  zł.

________________________________________________________________________________

195. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej w m. Kętrzyn w terminie 29-30.06.2022 r.

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej w m. Kętrzyn w terminie 29-30.06.2022 r. (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej w m. Kętrzyn w terminie 29-30.06.2022 r. (doc)

Termin składania ofert do dnia 21.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Hotel Koch, ul. Sportowa 1, 11-400 Kętrzynwartość brutto 1 680,00  zł.

________________________________________________________________________________

194. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na tunery DVB-T2/HEVC OPTICUM Red Nytrobox NS

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na zakup tunerów DVB-T2/HEVC OPTICUM Red Nytrobox NS (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na zakup tunerów DVB-T2/HEVC OPTICUM Red Nytrobox NS (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: P. H. "PRO-HAND" S.C. Tomasionek Marcin, Tomasionek Monika, ul. Wieczorka 2a/107, 41-219 Sosnowiec, Wartość ofertowa brutto 12.486,96 zł.

________________________________________________________________________________

193. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportową w terminie 27.06-01.07.2022 r.

Projekt PL/2020/PR/0075 pn. „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na usługę transportową w terminie 27.06-01.07.2022 r. (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2022 r. na usługę transportową w terminie 27.06-01.07.2022 r. (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Bogumila.Minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sprawy finansowe p. Bogumiła Mińczuk - tel. (89) 750 35 04

________________________________________________________________________________

192. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów elektrycznych

Zapytanie o cenę z dnia 14.06.2022 r. na dostawę materiałów elektrycznych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 14.06.2022 r. na dostawę materiałów elektrycznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

__________________________________________________________________________________

191. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczącego rozpoznania rynku na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont podestów wejściowych do budynku nr 26 w m. Kętrzyn"

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2022 r. dotyczącego rozpoznania rynku na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont podestów wejściowych do budynku nr 26 w m. Kętrzyn" (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2022 r. dotyczącego rozpoznania rynku na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont podestów wejściowych do budynku nr 26 w m. Kętrzyn" (docx)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (scan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załącznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załącznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych robót  (skan)

Załącznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

 • p. Wiesław Banach - tel. 89 750 36 69

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane TECH-BUD Marcin Krysiak, Bałowo 10/1, 11-400 Kętrzyn.

________________________________________________________________________________

190. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczącego rozpoznania rynku na wykonanie usługi w zakresie dokonania okresowej - pięcioletniej kontroli wież antenowych znajdujacych się zasobach Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2022 r. dotyczącego rozpoznania rynku na wykonanie usługi w zakresie dokonania okresowej - pięcioletniej kontroli wież antenowych znajdujacych się zasobach Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2022 r.  dotyczącego rozpoznania rynku na wykonanie usługi w zakresie dokonania okresowej - pięcioletniej kontroli wież antenowych znajdujacych się zasobach Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej docx

Termin składania ofert do dnia 23.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 z dopiskiem "Przegląd okresowy wież antenowych - Oferta - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

 • p. Beata Ćwiklińska - tel. 89 750 36 89 oraz chor. SG Anna Jasilewicz - tel. 89 750 39 64

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: ALLPINO TELEKOM Iwona CHOLC, 83-110 Tczew, ul. Świętopełka 10- wartość brutto 3271,80 zł.

________________________________________________________________________________

189. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczącego rozpoznania rynku na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn"

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2022 r. dotyczącego rozpoznania rynku na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn"  (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2022 r.  dotyczącego rozpoznania rynku na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn" docx

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (scan)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (docx)

Załacznik do opisu przedmiotu zamówienia (scan)

Załacznik opisu przedmiotu zamówienia) (docx)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (docx)

Załącznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załacznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (docx)

Załącznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych robót  (skan)

Załacznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych robót  (docx)

Załącznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Załacznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (docx)

Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

 • p. Wiesław Banach - tel. 89 750 36 69

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MASTERPOL Marcin Grajko, Osiedle Parkowe 11/63, 11-700 Mrągowo.

__________________________________________________________________________________

188. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup toreb papierowych

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2022 r. na zakup toreb papierowch (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2022 r. na zakup toreb papierowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk   - tel. (89) 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy AWIW Agencja Reklamowa Joanna Makać-Gracz al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa - wartość brutto 795,00 zł

__________________________________________________________________________

187. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tuba biała z zatyczkami 

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2022 r. na zakup tuba biała z zatyczkami (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2022 r. na zakup tuba biała z zatyczkami (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy P.P. "Globo" Hurt-Detal Barbara Sułkowska, ul. Dąbrowskiego 2, 11-500 Giżycko - wartość brutto 500,00 zł

___________________________________________________________________________________

186. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów łazienkowych


Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2022 r. na dostawę materiałów łazienkowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2022 r. na dostawę materiałów łazienkowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

____________________________________________________________________________________________________________________________

185. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na rur przepustowych (drogowa kielichowa PP)

Zapytanie o cenę z dnia 09.06.2022 r. na zakup rur przepustowych (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 09.06.2022 r. na zakup rur przepustowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę: PHU KYUBI Paweł Kubiak 90-100 Łask, Gorczyn 77- kwota 13 960,40 zł brutto.

________________________________________________________________________________

184. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych”

Projekt nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji obejmującego zadanie projektu pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych (wykonania dokumentacji projektowej)”

 Zapytanie ofertowe z załącznikami z dnia 09.06.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych”  (skan)

Zapytanie ofertowe z załącznikami z dnia 09.06.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych”   (pdf)

Załacznik nr 1 do umowy - założenia funkcjonalno-użytkowe do zapytania ofertowego z dnia 09.06.2022 r. nrealizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych”  (skan)

Załącznik nr 1 do umowy - założenia funkcjonalno-użytkowe do zpytania ofertowego z dnia 09.06.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych”   (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2022 r. należy przesłać na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  ppor. SG Andrzej Pawłowski - tel. 89 750 33 73

W ramach prowadzonego rozpoznania rynku na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Kętrzyn na potrzeby osób zatrzymanych”  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmy Pracownia Projektowa Architekt Jolanta Pietkiewicz, ul. T. Kościuszki 117/4, 10-554 Olsztyn, na kwotę 110.700,00 zł brutto, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej: 99.630,00 zł brutto i pełnienie nadzoru autorskiego 11.070,00 zł brutto.

________________________________________________________________________________

183. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na przełożeniu silnika marki Honda BF 50 z osprzętem do pontonu Grand Silver Line G520.


Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2022 r. na usługę polegającą na przełożeniu silnika marki Honda BF 50 z osprzętem do pontonu Grand Silver Line G520(skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2022 r. na usługę polegającą na przełożeniu silnika marki Honda BF 50 z osprzętem do pontonu Grand Silver Line G520 (doc)

Termin składania ofert do dnia 21.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Dariusz.Kotynski@strazgraniczna.pl lub Piotr.Gnat@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Dariusz Kotyński - tel. 89 750 30 86
 • p. Piotr Gnat - tel. (89) 750 32 56

________________________________________________________________________________

182. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę miodów w formie zestawu prezentowego 

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych"

Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2022 r. na dostawę miodów w formie zestawu prezentowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2022 r. na dostawę miodów w formie zestawu prezentowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: bogumila.minczuk@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Bogumiła Mińczuk - tel. 89 750 35 04

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Pasieka  PUCER, Pastwiska 7, 11-410 Barciany - wartość brutto 2 640,00 zł

_________________________________________________________________________________

181. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kijów i lotek 


Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2022 r. na dostawę kijów i lotek (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2022 r. na dostawę kijów i lotek (doc)

Termin składania ofert do dnia 27.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. 89 750 35 93

_________________________________________________________________________________

180. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tunerów DVB-T2 Blow 4815FHD WiFI H.265

Zapytanie ofertowe z dnia 07.06.2022 r. na zakup tunerów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.06.2022 r. na zakup tunerów (doc)

Termin składania ofert do dnia 13.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający na podstawie pkt. 2 zapytania ofertowego z dnia 25.05.2022r. unieważnia zapytanie ofertowe.

________________________________________________________________________________

179. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie badania pionowości wież antenowych/obserwacyjnych znajdujących się w zasobach W-MOSG

Zapytanie ofertowe z dnia 07.06.2022 r. na wykonanie badania pionowości wież antenowych/obserwacyjnych znajdujących się w zasobach W-MOSG (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.06.2022 r. na wykonanie badania pionowości wież antenowych/obserwacyjnych znajdujących się w zasobach W-MOSG (doc)

Termin składania ofert do dnia 15.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Beata Ćwiklińska - tel. 89 750 36 89
 • chor. SG Anna Jasiulewicz - tel. 89 750 39 64

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Infra-Tel Sp. z o.o. 44-203 Rybnik ul. Żorska 14 - wartość brutto 7318,50 zł.

_________________________________________________________________________________

178. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup lornetki Stiener

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2022 r. na zakup lornetki Stiener (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2022 r. na zakup lornetki Stiener (doc)

Termin składania ofert do dnia 13.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: MR. HUNTER Sp. z o. o., Plac 700-lecia 223, 87-410 Kowalewo Pomorskie, cena ofertowa brutto 7.800,00 zł, wartość dostawy – 7.800,00 zł.

________________________________________________________________________________

177. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług zaufania na potrzeby W-MOSG w Kętrzynie 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2022 r. na świadczenie usług zaufania na potrzeby W-MOSG w Kętrzynie  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2022 r. na świadczenie usług zaufania na potrzeby W-MOSG w Kętrzynie  (word)

Termin składania ofert do dnia 17.06.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: pawel.smola@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     mjr SG Paweł Smoła - tel. 89 750 31 42

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy ENIGMA System Ochrony Informacji sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa – wartość brutto 9 622,29 zł.

______________________________________________________________________________

176. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup łoża do pistoletu maszynowego

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2022 r. na zakup łoża do pistoletu maszynowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2022 r. na zakup łoża do pistoletu  maszynowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 10.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414
 • w sprawach przedmiotu zamówienia: st. chor. szt. SG Piotr Moskalik - tel. (89) 750 30 19

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: MACTRONIC, ul. Stragardzka 4, 54-156 Wrocław, cena ofertowa brutto 8.117,86 zł, wartość dostawy – 8.117,86 zł.

________________________________________________________________________________

175. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług zaufania na potrzeby W-MOSG w Kętrzynie 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2022 r. na świadczenie usług zaufania na potrzeby W-MOSG w Kętrzynie  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2022 r. na świadczenie usług zaufania na potrzeby W-MOSG w Kętrzynie  (word)

Termin składania ofert do dnia 17.06.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: pawel.smola@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     mjr SG Paweł Smoła - tel. 89 750 31 42

„Zamawiający na podstawie pkt IX ppkt 3 warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

_________________________________________________________________________________

174. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie 

„Projektu 3/9-2018/BK-FAMI oraz 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2022 r. na świadczenie usług medycznych w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie  (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2022 r. na świadczenie usług medycznych w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie  (word)

Termin składania ofert do dnia 10.06.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     mjr SG Józef Wos - tel. 89 750 30 35
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę :
IRENEUSZ TYSZKA  11-500 Giżycko, ul. Kazimierza Wielkiego 9/6, NIP 8451365883, REGON 381269920 
Cena ofertowa brutto za godzinę udzielania usług medycznych w zakresie usług ratownika medycznego w wysokości 55,00 zł

______________________________________________________________________________

173. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów reklamowych (notatniki, smycze, torby z juty, etui itp.) 

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materiałów reklamowych (notatniki, smycze, torby z juty, etui itp.) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materiałów reklamowych (notatniki, smycze, torby z juty, etui) (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STUDIO MRÓWKA  ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków- wartość brutto 4 497,60 zł

________________________________________________________________________________

172. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów promocyjnych: MULTITOOL LEATHERMAN oraz LATARKA OLIGHT 

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Uwaga!  Zmiana dot. opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 - uzasadnienie: sygnalizowana przez oferentów niska dostępność asortymentu.

Zmieniony przedmiot zamówienia:

poz. 1 MULTITOOL LEATHERMAN REV (832130) - 80 szt.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na dostawę materiałów promocyjnych: MULTITOOL LEATHERAN oraz LATARKA OLIGHT (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na dostawę materiałów promocyjnych: MULTITOOL LESTHERMAN oraz LATARKA OLIGHT (doc)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na dostawę materiałów promocyjnych: MULTITOOL LEATHERAN oraz LATARKA OLIGHT (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na dostawę materiałów promocyjnych: MULTITOOL LESTHERMAN oraz LATARKA OLIGHT (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert - do dnia 13.06.2022

Osoby do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MILITARIA .PL SP. Z O.O  SP. K. ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław - wartość brutto 21 687,20 zł

_____________________________________________________________________________________________________

171. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie języka angielskiego 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie języka angielskiego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. realizacje usługi szkoleniowej w zakresie języka angielskiego (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia: ppłk SG Iwona Marczuk - tel. (89) 750 33 32, e-mail: iwona.marczuk@strazgraniczna.pl
 • w sprawach organizacyjnych: p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

________________________________________________________________________________

170. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materaca próżniowego

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materaca próżniowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materaca próżniowego  (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

W związku z brakiem ofert Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.

________________________________________________________________________________

169. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup czujników do odczytu i pomiaru temperatury 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup czujników do odczytu  i pomiaru temperatury (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup czujników do odczytu i pomiaru temperatury (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Grzegorz Wysocki - tel. 721 960 160

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Inveo S.C. A. Skoczylas, S. Darmofał, ul. Rzemieślnicza 21 , 43-340 Kozy – wartość brutto 7 453,80 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

168. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów do okablowania 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materiałów do okablowania (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materiałów do okablowania (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 •     p. Grzegorz Wysocki - tel. 721 960 160

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: EL12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5 , 45-117 Opole – wartość brutto 8 224,30 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

167. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów medycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materiałów medycznych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup materiałów medycznych (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

W związku z brakiem ofert Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.

________________________________________________________________________________

166. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wyposażenia medycznego Indywidualnych Apteczek Pierwszej Pomocy 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup wyposazenia medycznego Indywidualnych Apteczek Pierwszej Pomocy (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2022 r. na zakup wyposazenia medycznegoIndywidualnych Apteczek Pierwszej Pomocy (word)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     mjr SG Józef Wos - tel. 89 750 30 35

____________________________________________________________________________________________________________________________

165. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup celowników holograficznych Eotech XPS 3-0

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup celowników holograficznych Eotech XPS 3-0 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup celowników holograficznych Eotech XPS 3-0 (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: GRIFFIN GROUP S.A. Defence sp.k., ul. Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, cena ofertowa brutto 7.798,20 zł, wartość dostawy – 7.798,20 zł.

________________________________________________________________________________

164. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup skrzyni transportowej PELI 1730

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup skrzyni transportowej PELI 1730 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup skrzyni transportowej PELI 1730 (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: VATORO Sp. z o. o. Sp. k., Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, cena ofertowa brutto 5.296,38 zł, wartość dostawy – 5.296,38 zł.

________________________________________________________________________________

163. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie diagnostyki termograficznej 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na realizacje usługi szkoleniowej w zakresie diagnostyki termograficznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. realizacje usługi szkoleniowej w zakresie diagnostyki termograficznej   (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

__________________________________________________________________________________

162. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup usługi tłumaczenia pisemnego scenariuszy ćwiczenia sztabowego służb granicznych państw grupy wyszehradzkiej oraz materiałów konferencyjnych (prezentacji, materiałów do ćwiczeń, ankiet itp.) 

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup usługi tłumaczenia pisemnego scenariuszy ćwiczenia sztabowego służb granicznych państw grupy wyszehradzkiej oraz materiałów konferencyjnych (prezentacji, materiałów do ćwiczeń, ankiet itp.) . (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup usługi tłumaczenia pisemnego scenariuszy ćwiczenia sztabowego służb granicznych państw grupy wyszehradzkiej oraz materiałów konferencyjnych (prezentacji, materiałów do ćwiczeń, ankiet itp.)  (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy AFB TŁUMACZENIA  ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław - wartość brutto 2 120,00 zł

_______________________________________________________________________________

161. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rowera treningowego 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup rowera treningowego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na zakup rowera treningowego (doc)

Termin składania ofert do dnia 06.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

_______________________________________________________________________________

160. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej (pokoje dwuosobowe)

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej (pokoje dwuosobowe) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej (pokoje dwuosobowe) (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy ZAJAZD AGROS Jan Święty, ul. Kasztanowa 1, 11-400 Kętrzyn - wartość brutto 34 600,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________

159. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej (pokoje jednoosobowe)

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej (pokoje jednoosobowe) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej oraz gastronomicznej (pokoje jednosobowe) (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy PPHU KOCH SP. Z O.O  ul. Rynkowa 16, 11-400 Kętrzyn - wartość brutto 52 020,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________

158. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dwuetapową do zwalczania barszczu

Zapytanie o cenę z dnia 30.05.2022 r. na usługę dwuetapową do zwalczania barszczu (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 30.05.2022 r. na usługę dwuetapową do zwalczania barszczu (doc)

Załącznik z tabelą - Występowanie barszczu Sosnowskiego w 2022 r. (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: AGRO-BUD Marcin Bilkiewicz; 86-140 Drzycim: Mały Dólsk 2 – wartość brutto 20 700,00 zł.

________________________________________________________________________________

157. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na obsługę w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i/lub kolejowych na podróże zagraniczne.

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na obsługę w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i/lub kolejowych na podróże zagraniczne. (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r.na obsługę w zakresie rezerwacji oraż sprzedaży biletów lotniczych i/lub kolejowych na podróże zagraniczne(doc)

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

________________________________________________________________________________

156. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2  (doc)

Uwaga! korekta zapytania ofertowego z dnia 31.05.2022 r. - Dotyczy pkt 1 zestawienia asortymentu i wynika z sygnalizowanej przez potencjalnych oferentów niedostępności modelu projektora Benq MH760 w związku z zakończeniem produkcji tego modelu przez producenta. Pozostałe zapisy - bez zmian.

Korekta do Zapytania ofertowego z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2 (skan)

Korekta do Zapytania ofertowego z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2  (doc)

 

Uwaga! korekta zapytania ofertowego z dnia 01.06.2022 r. - Dotyczy zmiany projektu, wspólfinansowanego przez Unię Europejską (nazwa projektu jak w tytule)

Korekta do Zapytania ofertowego z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2 (skan)

Korekta do Zapytania ofertowego z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 2  (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł   - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Biuro Inżynieryjne MARTEX  , Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów - wartość brutto 38 616,02zł

__________________________________________________________________________________

155. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 1

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 1 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby realizacji systemu transmisji video cz. 1  (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy techniczne - kpt. SG Marcin Rawski  - tel. (89) 750 36 25
 • sprawy finansowe - Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy SYRIANA Joanna Fischer ul. Porębskiego 28, 80-180 Gdańsk - wartość brutto 19 557,00 zł
 

___________________________________________________________________________________

154. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę testera akumulatorów TME: TM-6002

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na dostawę testera akumulatorów TME: TM-6002 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022 r. na dostawę testera akumulatorów TME: TM-6002 (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: dariusz.laskowski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe -  p. Piotr Różański tel. (89) 750 34 97
 • sprawy techniczne - p. Dariusz Laskowski tel. (89) 750 36 12

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy GBH Aparatura Pomiarowa Grzegorz Motyka, ul. PCK 6/4, 41-813 Zabrze – wartość brutto 3 714,60 zł.

___________________________________________________________________________________

153. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wioślarz Concept2 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup wioslarz Concept2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup wioslarz Concept2 (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający na podstawie pkt. 2 zapytania ofertowego z dnia 25.05.2022r. unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________

152. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup lawki dwustronnej MF-L001 MARBO 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup ławki dwustronnej MF-L001 MARBO (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup ławki dwustronnej MF-L001 MARBO (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający na podstawie pkt. 2 zapytania ofertowego z dnia 25.05.2022r. unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________

151. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup Monitorów iiyama Prolite

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup Monitorów iiyama ProLite (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup Monitorów iiyama Prolite (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy REDICREO  ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków - wartość brutto 2 546,10 zł

__________________________________________________________________________________

150. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przewodów DisplayPort

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup przewodów DisplayPort (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup przewodów DisplayPort (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Microsystem Group, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawawartość brutto 826,56  zł.

________________________________________________________________________________

149. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zestawu bezprzewodowego Logitech MK470

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup zestawu bezprzewodowego Logitech MK470 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup zestawu bezprzewodowego Logitech MK470 (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Microsystem Group, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawawartość brutto 220,17  zł.

__________________________________________________________________________________

148. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejskąj ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - rezerwa Z-3

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MDA PROMOTION AGENCJA REKLAMOWA DOROTA CZECHOWSKA, ul. Nasienna 14, 72-006 Mierzyn. Wartość brutto oferty 14 873,60 zł

_________________________________________________________________________________________________________

147. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup FSME Immun zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml  

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup FSME Immun zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2022 r. na zakup FSME Immun zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml (word)

Termin składania ofert do dnia 31.05.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     mjr SG Józef Wos - tel. 89 750 30 35

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę:

TRAMCO Sp.zo.o. Wolskie ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

Cena brutto jednej dawki szczepionki 85,98 zł

__________________________________________________________________________________

146. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zestawu do cyfrowej makrofotografii dokumentów w wysokiej rozdzielczości 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - rezerwa 3-Z

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na zakup zestawu do cyfrowej makrofotografii dokumentów w wysokiej rozdzielczości (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na zakup zestawu do cyfrowej makrofotografii dokumentów w wysokiej rozdzielczości (doc)

Termin składania ofert do dnia 02.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy BEAFOTO SP. ZO.O,  ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki - wartość brutto 33 549,00 zł

________________________________________________________________________________

145. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia pn.: "Remont podestów wejściowych do budynku nr 26 w m. Kętrzyn" 

w ramach projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.05.2022 r. dotyczących realizacji zamówienia pn. "Remont podestów wejściowych do budynku nr 26 w m. Ketrzyn" (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.05.2022 r.  dotyczącego realizacji zamówienia pn."Remont podestów wejściowych do budynku nr 26 w m. Kętrzyn" docx

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (scan)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (docx)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (docx)

Załącznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załacznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (docx)

Załącznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych robót budowlanych (skan)

Załacznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych robót budowlanych (docx)

Załącznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Załacznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (docx)

Termin składania ofert do dnia 08 czerwca 2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

 • p. Wiesław Banach - tel. 89 750 36 69

________________________________________________________________________________

144. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: Dariusz.Laskowski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe -  p. Piotr Różański tel. (89) 750 34 97
 • sprawy techniczne - p. Dariusz Laskowski tel. (89) 750 36 12

„Zamawiający na podstawie pkt 10 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

________________________________________________________________________________

143. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługi w zakresie usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach W-MOSG

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na usługi w zakresie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinoowych i wentylacyjnych w obiektach usytuowanych na terenie W-MOSG (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na usługi w zakresie usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w obiektach usytuowabych na terenie W-MOSG (doc)

Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: tadeusz.klamczyński@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Tadeusz Klamczyński-  tel. (89) 750 31 35

_____________________________________________________________________________________________________

142. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia pn.: "Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Strzezonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn" 

w ramach projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.05.2022 r. dotyczących realizacji zamówienia pn. "Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn" (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.05.2022 r.  dotyczącego realizacji zamówienia pn." Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn" docx

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (scan)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (docx)

Załacznik do opisu przedmiotu zamówienia (scan)

Załacznik do opisu przedmiotu zamówienia (docx)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (docx)

Załącznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załacznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (docx)

Załącznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych (skan)

Załacznik nr 4 do zaproszenia wykaz wykonanych (docx)

Załącznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Załacznik nr 5 do zaproszenia Klauzula informacyjna (docx)

Termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

 • p. Wiesław Banach - tel. 89 750 36 69

___________________________________________________________________________________________________

141. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny osobistej

„Projekt nr  4/9-2018/BK-FAMI  współfinansowany z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.05.2022 r. na dostawę środków higieny osobistej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.05.2022 r. na dostawę środków higieny osobistej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 01.06.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Pul - tel. (89) 750 35 70

 
Zamawiający informuje, że Zgodnie z pkt. 25 warunków zamówienia unieważnia zapytanie ofertowe.

__________________________________________________________________________________________________________________________

140. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 


Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (doc)

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (doc)

Termin składania ofert do dnia 31 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy techniczne - p. Paweł Nowak  tel. 89 750 32 22
 • sprawy finansowe - p. Piotr Różański tel. 89 750 34 97

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy PRAXIS ŁÓDŹ, Pflecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wółczańska 66, 90-516 Łódź – wartość brutto 23 996,07 zł.

_________________________________________________________________________________

139. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup celownika holograficznego Eotech XPS 2 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2022 r. na zakup celownika holograficznego Eotech XPS 2 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2022 r. na zakup celownika holograficznego Eotech XPS 2 (doc)

Termin składania ofert do dnia 31.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: st. chor. sztab. SG Piotr Moskalik - tel. (89) 750 30 19
 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z powodu błędnie określonego przedmiotu zamówienia

_______________________________________________________________________________

138. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wkładki UTM do pistoletu Glock-17 gen. 3 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2022 r. na zakup wkładki UTM do pistoletu Glock - 17 gen. 3 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2022 r. na zakup wkładki UTM do pistoletu Glock - 17 gen. 3 (doc)

Termin składania ofert do dnia 31.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: st. chor. sztab. SG Piotr Moskalik - tel. (89) 750 30 19
 • w sprawach finansowych: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę niżej wymienionej firmy: „RWS CETUS” Rafał Safader, ul. Jaracza 25 a, 76-200 Słupsk., cena ofertowa brutto 19.926,00 zł, wartość dostawy – 19.926,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

137. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pralki miele i suszarki miele do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zakup realizowany w ramach projektu „ Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu,   Migracji i Integracji”

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 24.05.2022 r. na dostawę pralki miele i suszarki miele do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 24.05.2022 r. na dostawę pralki miele i suszarki miele do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 31.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

________________________________________________________________________________

136. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drukarki Konica Minolta Bizhub C3300i oraz drukarki HP LJ Pro M203dw

 Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2022 r. na dostawę drukarki Konica Minolta Bizhub C3300i oraz drukarki LJ Pro M203dw (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2022 r. na dostawę drukarki Konica Minolta Bizhub C3300i oraz drukarki LJ Pro M203dw (pdf)

Termin składania ofert do dnia 31 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: Pawel.Nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy techniczne - p. Paweł Nowak  tel. 89 750 32 22
 • sprawy finansowe - p. Piotr Różański tel. 89 750 34 97

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano: Część I - ofertę firmy P.H.U. Info Tech Andrzej Osmolik, ul. Witosa 31/42, 10-688 Olsztyn – wartość brutto 4 340,67 zł. Część II - ofertę firmy P.H.U. Info Tech Andrzej Osmolik, ul. Witosa 31/42, 10-688 Olsztyn – wartość brutto 1 052,57 zł.

____________________________________________________________________________________

135. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków myjacych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 20.05.2022 r. na dostawę środków myjacych  (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 20.05.2022 r. na dostawę środków myjących (pdf)

Termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 

Osoba do kontaktu:

 

 • p. Paulina Pul - tel. (89) 750 35 70

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę:

Zestaw I.  EVACO Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 156, 30-435 Kraków.  Wartość brutto zestawu 19 982,00 zł

Zestaw II. MIG Import- Eksport Głowacki Sp.J. ul. Elewatorska 29A, 15-620 Białystok. Wartość brutto zestawu 5 360,00 zł

_______________________________________________________________________________

134. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup segregatorów

Zakup z Projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu  Krajowego Funduszu  Azylu, Migracji  i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2022 r. na zakup segregatorów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2022 r. na zakup segregatorów (doc)

Termin składania ofert do dnia 27.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:
HAPIS Sp. z o.o.  ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno wartość brutto 228,80

_______________________________________________________________________________

133. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę komputerów przenośnych


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę komputerów przenośnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę komputerów przenośnych (doc)

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 19.05.2022 r. na dostawę komputerów przenośnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 26.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: „INFOS SYSTEMY KOMPUTEROWE Jacek Kiełbratowski ul. Jagiellońska 8 80-371 Gdańsk – wartość brutto 27.884,10 zł”

________________________________________________________________________________

132. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksplatacyjnych


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę materiałów elsplatacyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę materiałów eksplatacyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. 89 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski 89 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: „IBCOL sp. z o.o. ul. Sejmikowa 8, 04-602 Warszawa – wartość brutto 13.926,06 zł”

_______________________________________________________________________________

131. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę materiałów  wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. 89 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski 89 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: „Nitroerg S.A., Pl. A. Nobla 1, 43-150 Bieruń – wartość brutto 772,44 zł”

___________________________________________________________________________________

130. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do instalacji TV


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę materiałów do instalacji TV (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na dostawę materiałów do instalacji TV (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. 89 750 35 93

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: „AZDATA Cezary Leszczyński, ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark – wartość brutto 5.173,20 zł”

_____________________________________________________________________________________

129. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup artykułów biurowych 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na zakup artykułow biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2022 r. na zakup artykułów biurowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 26.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:
ART.-BIUR ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn – wartość brutto 6973,00

______________________________________________________________________________________

128. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczącego najmu nieruchomości

 Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2022 r. na najem nieruchomości (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2022 r. na najem nieruchomości (pdf)

Termin składania ofert do dnia 27 maja 2022 r. należy przesłać na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski - tel. 89 750 35 46

Zamawiający na podstawie pkt 5 warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe

________________________________________________________________________________

127. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych - część II".

 Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (pdf)

Termin składania ofert do dnia 23 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  sprawy techniczne - p. Paweł Nowak  tel. 89 750 32 22

Zamawiający na podstawie pkt IX ppkt 2. warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________________

126. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków myjacych i dezynfekujących oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.05.2022 r. na dostawę środków myjacych i dezynfekujących oraz artykułów jednorazowego użytku (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.05.2022 r. na dostawę środków myjących i dezynfekujacych oraz artykułow jednorazowego użytku (pdf)

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia z dnia 12.05.2022 r. na dostawę środków myjacych i dezynfekujących oraz artykułów jednorazowego użytku (skan)

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia z dnia 12.05.2022 r. na dostawę środków myjących i dezynfekujacych oraz artykułow jednorazowego użytku (pdf)

Termin składania ofert do dnia 13.05.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 • chor. sztab. Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

 • p. Paulina Pul - tel. (89) 750 35 70

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę:
Zestaw 1.ROAN Piskorz, Liszewski Spółka Komandytowa ul.Hubali 4, 16-400 Suwałki.  Wartość brutto zestawu 9 225,28 zł
Zestaw 4. ROAN Piskorz, Liszewski Spółka Komandytowa ul.Hubali 4, 16-400 Suwałki. Wartość brutto zestawu 17 672,80 zł
Zestaw 5.Belweder Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dworcowa 18A, 09-402 Płock. Wartość brutto zestawu 5 504,00 zł
Zestaw 6. Cosmetics RDT Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 153J, 18-400 Łomża.  Wartość brutto zestawu 1 040,84 zł
 
Zapytanie unieważniono dot. zestawu 2 i 3 

________________________________________________________________________________

125. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych zakup płyt ochrinnych na halę sportową

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie o cenę z dnia 10.05.2022 r. na zakup płyt ochronnych na halę sportową (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 10.05.2022 r. na zakup płyt ochronnych na halę sportową (doc)

Termin składania ofert do dnia 17.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: AXIMO Magdalena Kowalkiewicz; 60-321 Poznań; ul. Bułgarska 72 – wartość brutto 9 815,40 zł, po zwiększeniu ilości sztuk - wartość brutto 11 942,07 zł.

________________________________________________________________________________

124. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych


Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe

___________________________________________________________________________

123. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych


Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych  (doc)

Termin składania ofert do dnia 16.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.

____________________________________________________________________________________________________________________________

122. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży sportowej i obuwia sportowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 09.05.2022 r. na dostawę odzieży sportowej i obuwia sportowego (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 09.05.2022 r. na dostawę odzieży sportowej i obuwia sportowego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 12.05.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

________________________________________________________________________________

121. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drukarki laserowej Konica Minolta Bizhub C3300i i drukarki monochromatycznej HP LaserJet Pro M203dw

 Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2022 r. na dostawę drukarki laserowej Konica Minolta Bizhub C3300i i drukarki monochromatycznej HP LaserJet M203dw (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2022 r. na dostawę drukarki laserowej Konica Minolta Bizhub C3300i i drukarki monochromatycznej HP LaserJet Pro M203dw (pdf)

Termin składania ofert do dnia 13 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: Pawel.Nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy finansowe - p. Piotr Różański tel. 89 750 34 97
 •  sprawy techniczne - p. Piotr Nowak  tel. 89 750 32 22

„Zamawiający na podstawie pkt 10 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”;

__________________________________________________________________________________

120. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup nóż składany UMAREX WALTHER BWK 4 (5.0827)

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2022 r. na zakup nóż składany UMAREX WALTHER BWK 4 (5.0827) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2022 r. na zakup nóż składany UMAREX WALTHER BWK 4(5.0827) (doc)

Termin składania ofert do dnia 09.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:
Militaria.pl sp. z o.o. Sp. k. ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław - wartość brutto 6 767,64
zł. 

__________________________________________________________________________________

119. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży odzieży i obuwia ochronnego oraz środków higieny osobistej

UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia z dnia 09.05.2022 r. na dostawę odzieży i obuwia ochronnego oraz środków higieny osobistej (skan)

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia z dnia 09.05.2022 r. na dostawę odzieży i obuwia ochronnego oraz środków higieny osobistej (pdf)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 05.05.2022 r. na dostawę odzieży i obuwia ochronnego oraz środków higieny osobistej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 05.05.2022 r. na dostawę odzieży i obuwia ochronnego oraz środków higieny osobistej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 12.05.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę odzieży i obuwia ochronnego oraz środków higieny osobistej do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejsze oferty przedstawiły firmy:

Zestaw  Nr 1 - BHP-NORD Spółka z o.o., Kruszewiec  w Kętrzynie. Wartość brutto oferty 33.020,00 zł.

Zestaw  Nr 2 - BHP-NORD Spółka z o.o., Kruszewiec  w Kętrzynie. Wartość brutto oferty 1.440,00 zł.

Zestaw  Nr 3 - MAX Spółka Jawna, ul. Podmiejska w Ełku. Wartość brutto oferty 15.597,92 zł.

Zestaw Nr 4 - SUPREX Spółka z o.o., Artykuły BHP i P.POŻ., ul. Kołobrzeska w Olsztynie. Wartość brutto oferty 9.326,60 zł.

________________________________________________________________________________

118. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych - część II".

 Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  sprawy techniczne - p. Piotr Nowak  tel. 89 750 32 22

Zamawiający na podstawie pkt IX ppkt 2. warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

______________________________________________________________________________________________________________________________

117. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych - część II".

 Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2022 r. na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+250i (pdf)

Termin składania ofert do dnia 09 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 •  sprawy techniczne - p. Piotr Nowak  tel. 89 750 32 22

„Zamawiający na podstawie pkt IX ppkt 2. warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

________________________________________________________________________________

116. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup biletów lotniczych 

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2022 r. na zakup biletów lotniczych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2022 r. na zakup biletów lotniczych (doc)

Termin składania ofert do dnia 05.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Bukal C&L Mikołaj Bukal,   ul. P. Kubiny 6, 41-710 Ruda Śląska - wartość brutto 13 544,00 zł

________________________________________________________________________________

115. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę NÓŻ SKŁADANY WALTHER P22 440C (5.0759)  

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2022 r. na dostawę noża składanego WALTHER P22 440C (5.0759) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2022 r. na dostawę noża składanego WALTHER P22 440C (5.0759) (doc)

Termin składania ofert do dnia 05.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

unieważnienie - Uzasadnienie: oferent który zaoferował najniższą cenę nie gwarantuje realizacji pełnego zakresu zamówienia w terminie  wskazanym w zapytaniu. Cena ofertowa drugiego oferenta przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

________________________________________________________________________________

114. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę NÓŻ SKŁADANY WALTHER AFW (5.0610)  

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2022 r. na dostawę noża składanego WALTHER AFW (5.0610) (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2022 r. na dostawę noża składanego WALTHER AFW (5.0610) (doc)

Termin składania ofert do dnia 05.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

unieważnienie - uzasadnienie: zaoferowane ceny ofertowe przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

________________________________________________________________________________

113. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drukarki laserowej Konica Minolta Bizhub C3300i

 Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2022 r. na dostawę drukarki laserowej Konica Minolta Bizhub C3300i (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2022 r. na dostawę drukarki laserowej Konica Minolta Bizhub C3300i (pdf)

Wykaz

Termin składania ofert do dnia 09 maja  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 •  sprawy finansowe - p. Piotr Różański tel. 89 750 34 97
 •  sprawy techniczne - p. Piotr Nowak  tel. 89 750 32 22

„Zamawiający na podstawie pkt 10 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe”

_______________________________________________________________________________

112. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 

Finansowanie z - Projekt 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”. Projekt  współfinansowany z  Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2022 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2022 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 10.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: chor. sztab. SG Aneta Piasecka - tel. (89) 750 33 28
 • inne sprawy: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414; mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797 337 413
Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:
Podarowane.pl BIEDRZYCKI Sp. j. ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary – wartość brutto 3480,77

___________________________________________________________________________________________________________________________

111. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyrzutnika pirotechnicznego


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyrzutnika pirotechnicznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do wyrzutnika pirotechnicznego (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.

________________________________________________________________________________

110. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych ergodyn


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych ergodyn (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych ergodyn (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy:

Nitroerg S.A., Pl. A. Nobla 1, 43-150 Bieruń – wartość brutto 415,35 zł”

________________________________________________________________________________

109. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Nitroerg S.A., Pl. A. Nobla 1, 43-150 Bieruń – wartość brutto 26.987,93 zł.

________________________________________________________________________________

108. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków pozoracji i materiałów wybuchowych


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę środków pozoracji i materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę środków pozoracji i materiałów wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Griffin Group S.A.DEFENCE sp.k. , Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa – wartość brutto 6.826,00 zł.

________________________________________________________________________________

107. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych semtex


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych semtex (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych semtex (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Works 11 sp. z o.o., ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice – wartość brutto 26.823,10 zł.

________________________________________________________________________________

106. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków pozoracji


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę środków pozoracji (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę środków pozoracji (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf –Marek Dworzyński, ul. Brzeska 20 m 4a, 03-737 Warszawa – wartość brutto 12.374,00 zł.

________________________________________________________________________________

105. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów wybuchowych


Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałów wybuchowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2022 r. na dostawę materiałow wybuchowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • sprawy finansowe: p. Milena Miernik-Połubińska - tel. (89) 750 35 93
 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: por. SG Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz – wartość brutto 25.074,78 zł.

________________________________________________________________________________

104. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2022 r. na świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2022 r. na świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego (doc)

Termin składania ofert do dnia 28.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: LIDEX Sp. z o.o. ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa. Wartość brutto zamówienia: 15 903,90 zł.  Z Wykonawcą dnia 09 maja 2022 r. zawarto umowę nr 144/CSSG/22 .

__________________________________________________________________________________

103. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do utrzymania psów służbowych PSG w Sępopolu" 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.04.2022 r. w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do utrzymania psów służbowych PSG w Sępopolu" (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.04.2022 r. w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do utrzymania psów służowych PSG w Sępopolu" docx

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (scan)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (docx)

Załacznik nr 1a do zaproszenia (szkic sytuacyjny) (docx)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (docx)

Załącznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załacznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (docx)

Załącznik nr 4 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Załacznik nr 4 do zaproszenia Klauzula informacyjna (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 z dopiskiem na kopercie:

"KOJCE - PSG SĘPOPOL - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoby do kontaktu:

 • p. Cezary Różakowski - tel. 89 750 33 71,
 • ppor. SG Andrzej Pawłowski - tel. 89 750 33 73

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Zakład Usługowo-Handlowy EKO-WOD Piotr Czarnecki, ul. Zatorze 2, 11-400 Kętrzyn.

_______________________________________________________________________________

102. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczącej realizacji zamówienia pn.: "Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku nr 1 w m. Kętrzyn" 

w ramach Projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2022 r. na realizację zamówienia pn.: "Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku nr 1 w m. Kętrzyn" (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2022 r. na realizcję zamówienia pn.: "Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku nr 1 w m. Kętrzyn" docx

Uwaga! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Zmiana nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (scan)

Zmiana nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (docx)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (scan)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia) (docx)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (projekt umowy) (docx)

Załącznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załacznik nr 3 do zaproszenia (formularz ofertowy) (docx)

Załącznik nr 4 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Załacznik nr 4 do zaproszenia Klauzula informacyjna (docx)

Termin składania ofert do dnia 05.05.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 z dopiskiem na kopercie:

"Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku nr 1 w m. Kętrzyn - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

 • p. Marek Wantuch - tel. 89 750 33 70

 Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma RAIBUD Robert Piórkowski, ul. Poznańska 23/60, 11-400 Kętrzyn.

________________________________________________________________________________

101. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę cateringu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 „Projekt nr  4/9-2018/BK-FAMI  Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców - część II"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 15.04.2022 r. na usługę cateringu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 15.04.2022 r. na usługę cateringu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 22.04.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na usługę cateringu do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła        firma PYZA MAZURSKA,  Elżbieta Głąbińska, ul. Wolności 12/3, 11-710 Piecki, która będzie realizować zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi  139 802,78 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________

100. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 22.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy STUDIO MRÓWKA, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków, wartość brutto – 8 275,40 zł 

__________________________________________________________________________________

99. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie uslugi hotelowej i gastronomicznej

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na wykonanie uslugi hotelowej i gastronomicznej (doc)

Termin składania ofert do dnia 22.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku do składania ofert cenowych na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej najkorzystniejszą ofertę przedstawił:
- ZAJAZD "AGROS" ul. Kasztanowa w Kętrzynie. Wartość brutto oferty 23.020,00 zł

__________________________________________________________________________________

98. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę klimatyzatora polegającą na wymianie płyty inwertera

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na naprawę klimatyzatora polegającą na wymianie płyty inwertera (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na naprawę klimatyzatora polegającą na wymianie płyty inwertera (doc)

Zdjęcie płyty z dnia 15.04.2022 r. (.jpg)

Termin składania ofert do dnia 20.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: tadeusz.klamczyński@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Tadeusz Klamczyński-  tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________________________________

97. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup akumulatorów do radiotelefonu motorola DP 3601

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa W
ewnętrznego


Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r. na zakup  akumulatorów do radiotelefonu motorola DP 3601 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r. na zakup akumulatorów do radiotelefonu motorola DP 3601 (doc)

KOREKTA DO ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na zakup  akumulatorów do radiotelefonu motorola DP 3601 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2022 r. na zakup akumulatorów do radiotelefonu motorola DP 3601 (doc)

Termin składania ofert do dnia 22.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MK Marek Kania, ul. Zarnowca 7, 34-300 Leśna, wartość brutto – 4 675,00 zł 

_____________________________________________________________________________________________________

96. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę szkoleniową - miasto Toruń

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa W
ewnętrznego. "Bezgraniczne Bezpieczeństwo"


Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r. na usługę szkoleniową (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r. na usługę szkoleniową  (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy MOTOPARK,  ul. Bielańska 66, 87-100 Toruń - wartość brutto 17 500,00 zł

_________________________________________________________________

95. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę szkoleniową - miasto Lublin

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa W
ewnętrznego. "Bezgraniczne Bezpieczeństwo"


Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r. na usługę szkoleniową (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2022 r. na usługę szkoleniową  (doc)

Termin składania ofert do dnia 20.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Word w Lublinie, ul. Antoniny Grygowej 32, 20-260 Lublin – wartość brutto 1200,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

94. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę patelni elektrycznej do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji  i Integracji

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.04.2022 r. na dostawę patelni elektrycznej do W-MOSG (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.04.2022 r. na dostawę patelni elektrycznej do W-MOSG (.doc)

Termin składania ofert do dnia 20.04.2022 r. należy złożyć  na adres e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Paulina Pul - tel. 89 750 35 70

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę patelni elektrycznej do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: GAMA Plawgo&Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin,  która będzie realizować zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi  18 800,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

93. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup stabilizatora obrazu

 Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2022 r. na zakup stabilizatora obrazu (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2022 r. na zakup stabilizatora obrazu (pdf)

Termin składania ofert do dnia 15 kwietnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl  lub złożyć w siedzibie Zamawiającego

Osoba do kontaktu:

 •  mjr SG Adam Pawłowski tel. 89 750 35 46

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Bracia Strzelczyk, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa – wartość brutto 17 822,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________

92. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mięsa drobiowego do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.04.2022 r. na dostawę mięsa drobiowego do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.04.2022 r. na dostawę mięsa  drobiowego do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 12.04.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę mięsa drobiowego do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Mięsny Warmia, MARDI Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 1, 11-300 Biskupiec,  który będzie realizował zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi 44 600,00 zł.                                                         

___________________________________________________________________________________________________________________________

91. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na przewiezieniu na lawecie samochodu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI typ 903.6 4x4/ZEISS z wyspy Chios w Grecji do m. Kętrzyn.

Zaproszenie do składania ofert cenowych  z dnia 08.04.2022 r. na wykonanie usługi polegającej na przewiezieniu na lawecie samochodu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI typ 903.6 4x4/ZEISS z wyspy Chios w Grecji do m. Kętrzyn. (scan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.04.2022 r. na wykonanie usługi polegającej na przewiezieniu na lawecie samochodu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI typ 903.6 4x4/ZEISS z wyspy Chios w Grecji do m. Kętrzyn. (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.04.2022 r. na adres e-mail: dariusz.kotynski@strazgraniczna.pl lub piotr.gnat@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • st. chor. SG Dariusz Kotyński - tel. (89) 750 30 86,

 • st. chor. szt. SG Piotr Gnat - tel. (89) 750 32 56 lub 518 017 170

___________________________________________________________________________________________________________________________

90. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac konserwacyjnych 3 sztuk cental instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej zlokalizowanych na terenie Placówki SG Barciany

Zaproszenie do składania ofert cenowych  z dnia 08.04.2022 r. na wykonanie prac konserwacyjnych 3 sztuk cental instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej zlokalizowanych na terenie Placówki SG Barciany (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.04.2022 r. na wykonanie prac konserwacyjnych 3 sztuk cental instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej zlokalizowanych na terenie Placówki SG Barciany (doc)

Termin składania ofert do dnia 13.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: monika.stankiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Monika Stankiewicz-  tel. (89) 750 36 98

___________________________________________________________________________________________________________________________

89. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych - kubki termiczne

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych - kubki termiczne (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych - kubki termiczne (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MIKRODRUK COMPUTER, ul. Ptolemeusza 23,62-800 Kalisz, wartość brutto –2 152,50 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

88. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych

Projekt PL/2020/PR/0075 „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na zakup materiałów promocyjnych (doc)

Termin składania ofert do dnia 14.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

___________________________________________________________________________________________________________________________

87. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup FSME Immun zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml  

Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na zakup FSME Immun zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na zakup FSME Immun zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml (word)

Termin składania ofert do dnia 12.04.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37
 •     mjr SG Józef Wos - tel. 89 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________________________________

86. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego na terenie Komendy W-MOSG w m. Kętrzyn" 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 05.04.2022 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego na terenie Komendy W-MOSG w m. Kętrzyn" (skan)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 05.04.2022 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego na terenie Komendy W-MOSG w m. Kętrzyn" docx

Załącznik nr 2 do zaproszenia (formularz ofertowy) (skan)

Załacznik nr 2 do zaproszenia (formularz ofertowy) (docx)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (projekt umowy) (skan)

Załacznik nr 1 do zaproszenia (projekt umowy) (docx)

Załącznik nr 1 do umowy (program funkcjonalno-użytkowy) (docx)

Załącznik nr 2 do umowy (oświadczenie o uiszczeniu należnego wynagrodzenia) (docx)

Załącznik nr 3 do zaproszenia Klauzula informacyjna (skan)

Załacznik nr 3 do zaproszenia Klauzula informacyjna (docx)

Załacznik do programu funkcjonalno-użytkowego (mapka) (skan)

Załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego (mapka) (docx)

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego (warunki przyłączenia) (skan)

 

Termin składania ofert do dnia 28.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 z dopiskiem na kopercie:

"Budowa przyłącza elektroenergetycznego na terenie Komendy W-MOSG w m. Kętrzyn - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

 • ppor. SG Andrzej Pawłowski - tel. 89 750 33 73

W ramach prowadzonego rozpoznania rynku na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego na terenie Komendy W-MOSG w m. Kętrzyn” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmy Usługi Elektryczne Romuald Nadolski, ul. Jana III Sobieskiego 11,  11-400 Kętrzyn,  na kwotę 264.592,00 zł brutto.

___________________________________________________________________________________________________________________________

85. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę klimatyzatora polegającą na wymianie płyty inwertera

Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2022 r. na naprawę klimatyzatora polegającą na wymianie płyty inwertera (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2022 r. na naprawę klimatyzatora polegającą na wymianie płyty inwertera (doc)

Termin składania ofert do dnia 07.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: tadeusz.klamczyński@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Tadeusz Klamczyński-  tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________________________________

84. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych zakup akumulatora do schodołazu

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie o cenę z dnia 04.04.2022 r. na zakup akumulatora do schodołazu (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 04.04.2022 r. na zakup akumulatora do schodołazu (doc)

Termin składania ofert do dnia 11.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: COMsystem; Adam Guz, Marcin Chmiel; 78-400 Szczecinek; ul. Trzesiecka 3 – wartość brutto 380,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

83. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych zakup akumulatorów do automatu myjącego SCL SPEED 45 B

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie o cenę z dnia 04.04.2022 r. na zakup akumulatorów do automatu myjącego (skan)

Zapytanie o cenę z dnia 04.04.2022 r. na zakup akumulatorów do automatu myjącego (doc)

Termin składania ofert do dnia 11.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Edyta Witek - tel. (89) 750 31 95

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: MAXMED; Marcin Murzyn; 84-252 Orle; ul. Pomorska 49 – wartość brutto 5 830,20 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

82. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wody mineralnej oraz wody źródlanej do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.04.2022 r. na dostawę wody mineralnej oraz wody źródlanej do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.04.2022 r. na dostawę wody mineralnej oraz wody źródlanej do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pdf)

Termin składania ofert do dnia 06.04.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę wody mineralnej oraz wody źródlanej do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

Zestaw nr I- Uzdrowisko Wieniec Spółka z o.o., ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec – Zdrój,  która będzie realizować zamówienie.  Wartość oferty brutto wynosi 48 680,00 zł.

Zestaw nr II- Eden Springs Sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, która będzie realizować zamówienie. Wartość oferty brutto wynosi 93 870,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

81. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków artykułów spożywczych

Projekt nr PL/2019/PR/0070 Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 01.04.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych (skan)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 01.04.2022 r. na dostawę artykułów spożywczych (pdf)

Termin składania ofert do dnia 08.04.2022 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • chor. szt. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku ofertę cenową złożyła firma European Network Trade Łukasz Modliński, Szeligi, ul. Szeligowska 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wartość brutto zamówienia 12.252,42 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

80. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup dysków ADATA SD600Q 240GB

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2022 r. na zakup dysków (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2022 r. na zakup dysków (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk, wartość brutto – 7 859,70 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

79. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup dysków Samsung Portable T7 500GB SSD

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2022 r. na zakup dysków (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2022 r. na zakup dysków (doc)

Termin składania ofert do dnia 08.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk, wartość brutto – 5 539,06 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

78. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tonerów

 Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2022 r. na zakup tonerów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na zakup tonerów (pdf)

Wykaz

Termin składania ofert do dnia 06 kwietnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl  lub złożyć w siedzibie Zamawiającego

Osoby do kontaktu:

 •  p. Piotr Różański tel. 89 750 34 97
 •  p. Piotr Nowak  tel. 89 750 32 22

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy SIGMA Joanna Rąpała, ul. Kolejowa 7, 74-500 Chojna – wartość brutto 11 857,20 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

77. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup komputerów.

Zakup z  projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych – część II”

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na zakup komputerów (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na zakup komputerów (pdf)

Termin składania ofert do dnia 04 kwietnia  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: arkadiusz.kopczynski@strazgraniczna.pl  lub złożyć w siedzibie Zamawiającego

Osoba do kontaktu:

 •  chor. SG Arkadisz Kopczyński tel. 89 750 33 10

„Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy INFOS Systemy komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 18, 80-371 Gdańsk – wartość brutto 46 912,20 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

76. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ławki dwustronnej

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na zakup ławki dwustronnej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na zakup ławki dwustronnej (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: milena.miernik-polubinska@strazgraniczna.pl  

Osoby do kontaktu:

 • sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia – por. SG Mariusz Skórnicki (89 750 32 69)
 • sprawy finansowe – Milena Miernik-Połubińska (89 750 3593)

___________________________________________________________________________________________________________________________

75. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na oględziny klimatyzatora DAIKIN

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na oględziny klimatyzatora DAIKIN (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2022 r. na oględziny klimatyzatora DAIKIN (doc)

Termin składania ofert do dnia 30.03.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: tadeusz.klamczyński@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • p. Tadeusz Klamczyński-  tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________________________________

74. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zabawek 

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2022 r. na zakup zabawek (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2022 r. na zakup zabawek (doc)

Termin składania ofert do dnia 01.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64
 • inne sprawy: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy CHEC-SPORT, UL. SMOLKI 4, 41-700 RUDA ŚLĄSKA – wartość brutto 2849,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

73. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup książek

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2022 r. na zakup książek (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2022 r. na zakup książek (doc)

Termin składania ofert do dnia 04.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64
 • inne sprawy: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO ARS POLONA S.A., UL. OBROŃCÓW 25, 03-933 WARSZAWA – wartość brutto 2281,65 zł

__________________________________________________________________________________________________________________________

72. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup artykułów biurowych 

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2022 r. na zakup artykułow biurowych (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2022 r. na zakup artykułów biurowych (doc)

Termin składania ofert do dnia 01.04.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64
 • inne sprawy: p. Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MAXMED UL.POMORSKA 49, 84-252 ORLE – wartość brutto 4221,46 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

71. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opon do ciągnika rolniczego

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2022 r. na zakup opon ciągnika rolniczego (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2022 r. na zakup opon do ciągnika rolniczego (pdf)

Termin składania ofert do dnia 28.03.2022 r. należy przesłać na nr faxu 89 750 37 64 lub na adres e-mail: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

 • p. Marek Kuliński - tel. 607 803 018 w godz. 7:30 - 15:30

______________________________________________________________________________________________________________________________

70. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2022 r. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Graniccznej (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2022 r. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pdf)

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 22.03.2022 r. (skan)

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 22.03.2022 r. (pdf)

Termin składania ofert do dnia 27 marca  2022 r. należy przesłać na adres e-mail: Beata.zemajko-jankow@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

 • kpt. SG Beata Żemajko-Janków tel. 89 750 34 88 w godz. 8:00-15:00
 • mł. chor. SG Paweł Krychniak tel. 89 750 32 10, 721 961 111 w godz. 8:00-15:00

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – wartość brutto 116 568,22 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________

69. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Usługa w ramach  „Projektu 3/9-2018/BK-FAMI oraz 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza (word)

Termin składania ofert do dnia 28.03.2022 r. (scan) należy złożyć na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl  lub faxem 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

 •     p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 35, 89 750 30 36, 89 750 30 37
 •     mjr SG Józef Wos - tel. 89 750 30 35
 •     mjr SG Marek Makarewicz - tel. 89 750 30 36

___________________________________________________________________________________________________________________________

68. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup karty pamięci Sandisk Extreme Pro Cfexpress Type B 64 GB 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup kart pamięci (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup kart pamięci (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy HAMA Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 5, 62-023 Gądki, wartość brutto – 571,95 zł

___________________________________________________________________________________________________________________________

67. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przewodów Display Port 1.4 DP-DP 8K 4K 144Hz 

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup przewodów DisplayPort (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup przewodów DisplayPort (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

unieważnienie - uzasadnienie: zaoferowane ceny ofertowe przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________

66. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zestawu bezprzewodowego Logitech MK470

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup zestawu bezprzewodowego Logitech MK470 (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup zestawu bezprzewodowego Logitech MK470 (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

unieważnienie - uzasadnienie: zaoferowane ceny ofertowe przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________

65. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup adaptera Nikon Z FTZ II

Projekt PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup adaptera Nikon Z FTZ II (skan)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2022 r. na zakup adaptera Nikon Z FTZ II (doc)

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. należy złożyć na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

 • plut. SG Katarzyna Ślubowska - tel. (89) 750 39 60

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

64. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę patelni elektrycznej do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji  i Integracji

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 18.03.2022 r. na dostawę patelni elektrycznej do W-MOSG (skan)