Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

12.12.2013

2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________

90. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę farby LINER HS

Projekt nr PL/2019/PR/0070 pn. "Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE", realizowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 19.05.2021 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- kpr. SG Katarzyna Ślubowska  - tel. (89) 750 39 60

______________________________________________________________________________________________________________

89. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 16.05.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: artur.lukomski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39, 797-337-377 w godz. 8.00 - 15.00.

- mł. chor. SG Paweł Krychniak - tel. (89) 750 32 10, 721-961-111 w godz. 8.00 - 15.00

______________________________________________________________________________________________________________________________________

88. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę art. biurowych

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 17.05.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: st. chor. sztab. SG Marek Janułajtys - tel. (89) 750 34 68

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414

______________________________________________________________________________________________________________________________________

87. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę komputera przenośnego

Zamówienia w ramach projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 16.05.2021 r. należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: arkadiusz.kopczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- chor. SG Arkadiusz Kopczyński  - tel. (89) 750 33 10

______________________________________________________________________________________________________________________________________

86. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pieluch

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.05.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 11.05.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

-  chor. sztab. SG Ewa Kłódka - tel. 797 337 415

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma:  Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe Katarzyna Chodorowska, ul. Dworcowa 1, 11-400 Kętrzyn. Wartość brutto oferty 551,00 zł.

_______________________________________________________________________________________________________________

85. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 05.05.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

-  chor. sztab. SG Ewa Kłódka - tel. 797 337 415

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma:  FARMPOL Sp. z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk. Wartość brutto oferty 4.643,71 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

84. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uwaga! Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 05 maja 2021 r. do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 09.05.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: artur.lukomski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39, 797-337-377 w godz. 8.00 - 15.00.

- mł. chor. SG Paweł Krychniak - tel. (89) 750 32 10, 721-961-111 w godz. 8.00 - 15.00

Zamawiający na podstawie pkt VII ppkt 1. wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

83. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mini Breacher's Boot, Vulcan i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 28.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

____________________________________________________________________________________________________________

82. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu wysokościowego

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 26.04.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na zakup sprzętu wysokościowego do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: "SUPREX" Artykuły BHP i P.POŻ. ul. Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn. Wartość brutto zamówienia 3 055,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________

81. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup bros spray max na komary i kleszcze DEET 30% 90 ml

Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 27.04.2021 r. w formie skanu na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl  lub na fax (89) 750 37 26

Osoba do kontaktu:

- Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________________________

80. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uwaga! Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 21.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: artur.lukomski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39, 797-337-377 w godz. 8.00 - 15.00.

- mł. chor. SG Paweł Krychniak - tel. (89) 750 32 10, 721-961-111 w godz. 8.00 - 15.00

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na podstawie pkt VII ppkt 1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

79. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę bukowych sztalug trójnoznych

 Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

78. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kubków do nadruku

 Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

______________________________________________________________________________________________________________________________________

77. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pontonu ze sztywnym dnem, układu paliwowego, akumulatora i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2021 r. ofertę uzupełnic i przesłać e-mailem na adres: dariusz.kotynski@strazgraniczna.pl  

Osoby do kontaktu:

- p. Karol Matejunas - tel. (89) 750 30 32

-p. Dariusz Kotyński - tel. (89) 750 30 86

______________________________________________________________________________________________________________________________________

76. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie przeglądu technicznego pompowni EPS zlokalizowanych w PSG Górowo Iławeckie, PSG Dubeninki oraz PSG Barciany, 2 szt. urządzenia przeciwzalewowego Kessel Pumpfix F Komfort w Kętrzynie oraz kompaktowej pompowni Multilift MD firmy Grundfos w PSG Gołdap

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.04.2021 r. należy  na adres e-mail (scan): leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl , bądź dostarczyć

osobiście do siedziby warmińsko-Mazurskiego Oddziału straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskego 78

Osoba do kontaktu:

- p. Leszek Tromczyński  - tel. (89) 750 31 73

__________________________________________________________________________________________________________________

75. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz ręczników

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 13.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 19.04.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

-  chor. sztab. SG Ewa Kłódka - tel. 797 337 415

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę cenową na zestaw nr 1 przedstawiła firma:  SUPREX Sp. z o.o Artykuły BHP i p.poż., ul. Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn. Wartość brutto oferty 2.144,90 zł oraz na zestaw nr 2 przedstawiła firma: ZWOLTEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 13, 98-220 Zduńska Wola. Wartość brutto oferty 2.928,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

74. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę  artykułów papierniczych

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 16.04.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414, mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797 337 413 (lub wskazane w adresie Zamawiającego)

________________________________________________________________________________________________________

73. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę  książek

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 16.04.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414 (lub wskazane w adresie Zamawiającego)

______________________________________________________________________________________________________________

72. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wełny mineralnej

Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 12.04.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

p. Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

________________________________________________________________________________________________________________________________________

71. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług zaufania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.04.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.smola@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Paweł Smoła - tel. (89) 750 31 42, 721-960-169 w godz. 8.00 - 15.00.

- mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39, 797-337-377 w godz. 8.00 - 15.00.

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. – Regionalne Centrum Sprzedaży, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk – wartość brutto 11 632,11 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

70. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę narzędzi

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie o cenę z dnia 30.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MaGoPoll Bogacz Robert 26-670 Pionki,ul. Dębowa 51-kwota 1 134,00 zł brutto.

____________________________________________________________________________________________________________

69. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę foteli gabinetowych

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie o cenę z dnia 30.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

________________________________________________________________________________________________________________

68. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wymiany przychwytywacza górnego strzelnicy krytej, zgodnie z załącznikiem do zapytania (opisem przedmiotu zamówienia)

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2021 r.

Załącznik do zapytania szkic techniczny

Termin składania ofert do dnia 29.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe: p. Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne: p. Damian Łabaj - tel. (89) 750 33 46

______________________________________________________________________________________________________________________________________

67. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  kontroler RAID DELL PERC

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 01.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: E-TECH S.C. M. Duda, P. Kapusta, ul. Maratońska 67/69, 94-102 Łódź – wartość brutto 2 800,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________

66. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dysk w ramce DELL EMC

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 01.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy PotronicsIT Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź – wartość brutto 24 944,40 zł.

______________________________________________________________________________________________________________

65. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie konserwacji instalacji ppoż. w budynkach będących w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 08.04.2021 r. należy przesłac faksem na nr (89) 750 37 64, bądź przesłać na adres e-mail (scan): leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl , bądź

dostarczyć osobiście do siedziby warmińsko-Mazurskiego Oddziału straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskego 78

Osoba do kontaktu:

- p. Leszek Tromczyński  - tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________________________

64. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę  materiałów dydaktycznych

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 31.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że anuluje zapytanie ofertowe, gdyż jedyna oferta przekracza środki finansowe przeznaczone na ten cel.

_____________________________________________________________________________________________________________

63. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie konserwacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex, zlokalizowanego w bloku nr 5 i 8 na terenie Kompleksu koszarowego W-MOSG w Kętrzynie, a także w budynku garażowym-kotłowni na terenie PSG w Węgorzewie oraz Górowie Iławeckim i budynku MPS na terenie PSG w Braniewie  oraz kotłowni w budynku administracyjnym i MPS na terenie PSG Barciany

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- p. Leszek Tromczyński  - tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________________________

62. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży granicznej w Kętrzynie.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 31.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.smola@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Paweł Smoła - tel. (89) 750 31 42, 721-960-169 w godz. 8.00 - 15.00.

- mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39, 797-337-377 w godz. 8.00 - 15.00.

Zamawiający na podstawie pkt VIII ppkt 1 zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

61. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę  materiałów promocyjnych

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 30.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: chor. sztab. SG Aneta Piasecka - tel. (89) 750 33 28

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414, mjr SG Jarosaw Kruszyński - tel. 797-337-413 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Podarowane.pl  Biedrzycki Spółka Jawna 32-040 Rzeszotary ul. Kasztanowa 25 wartość brutto 3 275,25 zł.

____________________________________________________________________________________________________________

60. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2021 r.

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 22.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 28.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Piotr Różański  - tel. (89) 750 34 97

- sprawy techniczne - p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy Blackline S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin – wartość brutto 25 979,02 zł.

____________________________________________________________________________________________________________

59. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dysk w ramce DELL EMC

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

58. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  zakup zestawu znaków

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- p. Magdalena Stankiewicz - tel. (89) 750 30 12

- p. Edward Linkiwicz - tel. (89) 750 31 65

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy ZUP "STRAŻAK"Konrad Dussa Szosa Chełmińska 167-167a, 87-100 Toruń-kwota 5841,06zł brutto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

57. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  kontroler RAID DELL PERC

Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający na podstawie pkt 12 wstępnych warunków zapytania ofertowego unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

56. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dysk w ramce DELL EMC

Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający informuje, że unieważnia zapytania ofertowego nr 56  z dnia 16.03.2021 r. na podstawie pkt. 12. wstępnych warunków zapytania ofertowego

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

55. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów dydaktycznych wg załącznika - zabawki (na zdjęciach przykładowe wzory materiałów)

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414, mjr SG Jarosaw Kruszyński - tel. 797-337-413 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała, wartość brutto 1 582,23 zł

______________________________________________________________________________________________________________________________________

54. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów dydaktycznych wg załącznika - książki (na zdjęciach przykładowe wzory materiałów)

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414, mjr SG Jarosaw Kruszyński - tel. 797-337-413 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że anuluje zapytanie ofertowe, gdyż oferent wycofał swoją ofertę.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

53. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów dydaktycznych wg załącznika - materiały dziewiarskie (na zdjęciach przykładowe wzory materiałów)

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414, mjr SG Jarosaw Kruszyński - tel. 797-337-413 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy: Chec-Sport Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Sląska , wartość brutto 638,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

52. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów dydaktycznych wg załącznika - materiały piśmiennicze

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mjr SG Magdalena Kowalska-Ciunel - tel. (89) 750 30 64

- inne sprawy: Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414, mjr SG Jarosaw Kruszyński - tel. 797-337-413 lub wskazane w adresie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że anuluje zapytanie ofertowe, gdyż oferent wycofał swoją ofertę.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

51. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dedykowany kontroler RAID do serwera Dell

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający informuje, że unieważnia zapytania ofertowego nr 51  z dnia 15.03.2021 r. na podstawie pkt. 12.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

50. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dedykowany dysk w ramce do serwera DELL R640

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: ryszard.zoledziowski@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - sprawy finansowe - tel. (89) 750 30 39

- p. Ryszard Żołędziowski  - sprawy techniczne - tel. (89) 750 31 49

Zamawiający informuje, że unieważnia zapytania ofertowego nr 50  z dnia 15.03.2021 r. na podstawie pkt. 12.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

49. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wylewki samopoziomującej Atlas 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: anna.sobiecka@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- p. Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

- p. Tadeusz Przytulski - tel. 89 750 39 37

_______________________________________________________________________________________________________________

48. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego

Uwaga!

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia z dnia 12.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 18.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

-  chor. sztab. SG Ewa Kłódka - tel. 797 337 415

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej najkorzystniejszą ofertę przedstawił niżej wymieniony Wykonawca:

Na zestaw nr 1 przedstawiła firma: „SUPREX” Sp. z o.o. Artykuły BHP i PPOŻ ul. Kołobrzeska 38,  10-434 Olsztyn. Wartość brutto oferty 1.227,56 zł.

Na zestaw nr 2 przedstawiła firma: NETSTORE Justyna Łukaszczyk, ul. Kościuszki 37, 99-352 Dąbrowice. Wartość brutto oferty 9 601,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________

47. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny oraz rękawiczek jednorazowego użytku

„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Uwaga!

Zmiana do Zestawu nr 1 poz. nr 5 z dnia 16.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 18.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

-  chor. sztab. SG Ewa Kłódka - tel. 797 337 415

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert na zestaw nr 1 przedstawiła firma: Agencja Handlowa Milena Elżbieta Pros, 85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryjna nr 63. Wartość brutto oferty 999,26 zł.

oraz na zestaw nr 2 przedstawiła firma: ROAN-Hurtownia Opakowań sp. Jawna Piskorz Liszewski, 16-400 Suwałki, ul. Hubala 4. Wartość brutto oferty 999,90 zł.

____________________________________________________________________________________________________________

46. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  usługę konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego Canon IR-ADV C758i

Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Piotr Różański  - tel. (89) 750 34 97

- sprawy techniczne - p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: P.H.U. Info Tech Andrzej Osmolik, ul. Witosa 31/42, 10-688 Olsztyn – 6 010,49 zł brutto.

_____________________________________________________________________________________________________________

45. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę art. spożywczych/słodyczy

Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- p. Agnieszka Paszun-Bajdziak - tel. (89) 750 34 44

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: ABER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Olsztynie, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn. Wartość brutto oferty: 4 000,20 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

44. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży, bielizny oraz obuwia

Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

- p. Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na dostawę odzieży, bielizny oraz obuwia do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ZPH „LULEX” , ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko – Kamienna. Wartość brutto oferty 8 226,32 zł.

____________________________________________________________________________________________________________

43. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Zamówienie w ramach "Projekt nr 3/9-2018/BK-FAMI  oraz 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2021 r. w formie skanu na adres e-mail: monika.nestorowicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- mjr SG Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

- mjr SG Marek Makarewicz - tel. (89) 750 30 36

- Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

______________________________________________________________________________________________________________________________________

42. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup art. biurowych

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie o cenę z dnia 03.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 11.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- Pani Patrycja Stefańska - tel. (89) 797-337-414

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: Hapis sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno, wartość: 1 735,81 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

41. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę baterii i materiałów biurowych

 Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 09.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: Art.-Biur, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn.

__________________________________________________________________________________________________________

40. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Projekt nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 09.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: Hapis sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno.

____________________________________________________________________________________________________________

39. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości

Zamówienia w ramach "Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie o cenę z dnia 02.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 11.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Wyloniony Wykonawca: PPHU DAFI Adam Łobodziński 15-110 Białystok ul. Kombatantów 1- kwota 7523,78 zł. brutto

______________________________________________________________________________________________

38. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę foteli biurowych

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie o cenę z dnia 02.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 11.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Wyłoniony Wykonawca: DRZEWIARZ-BIS" ul.Kardynała Wyszyńskiego 46a,87-600 Lipno - kwota 1700,00 zł. brutto

______________________________________________________________________________________________________________________________________

37. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zestawu kluczy, zestawów narzedzi

Zamówienia w ramach "Projekt 3/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji".

Zapytanie o cenę z dnia 02.03.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 11.03.2021 r. i przesłanie na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Wyłoniony Wykonawca: FIDOMA Dorota Zalepa ul.Wincentego Witosa 31/19, 10-688 Olsztyn-kwota 1300,00zł brutto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

36. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Lont detonujący

Zamówienia w ramach projektu PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 05.03.2021 r. należy złożyć skan oferty na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. (89) 750 32 30

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: NITROERG SA; pl. A. Nobla 1; 43-150 Bieruń.

____________________________________________________________________________________________________________

35. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Semtex

Zamówienia w ramach projektu PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 05.03.2021 r. należy złożyć skan oferty na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. (89) 750 32 30

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: WORKS 11 Sp. z o.o.; ul. Porcelanowa 51; 40-246 Katowice.

___________________________________________________________________________________________________________

34. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługi pralnicze

Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 04.03.2021 r. przesłać e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku na usługi pralnicze dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: "EKOPRAL" Jacek Furtak, ul. J. Słowackiego 3A, 11-400 Kętrzyn. Wartość brutto oferty 139 644,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________

33. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kubków termicznych GM LOCK 350 ml czarny z logo

Zamówienia w ramach projektu PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 02.03.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. 518 017 051

______________________________________________________________________________________________________________________________________

32. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości i konserwacji sprzętu gospodarstwa domowego

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 25.02.2021 r. przesłać e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

-  chor. sztab. SG Ewa Kłódka - tel. 797 337 415

______________________________________________________________________________________________________________________________________

31. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę komputera przenośnego

Zamówienia w ramach projektu PL/2018/PR/0030 „Budowa infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Barciany" współfinansowany przez unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Bezgraniczne Bezpieczeństwo".

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: arkadiusz.kopczynski@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- chor. SG Arkadiusz Kopczyński  - tel. (89) 750 33 10

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma: KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, Wartość: 3 075,00 zł.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładunków miotających i inne

Zamówienia w ramach projektu PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym"

Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 25.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. (89) 750 32 30

____________________________________________________________________________________________________________

29. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nitrometanu i nadtlenku wodoru

Zamówienia w ramach projektu PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym"

Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 25.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. (89) 750 32 30

_____________________________________________________________________________________________________________

28. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę lontu detonującego i semtex

Zamówienia w ramach projektu PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym"

Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 25.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. (89) 750 32 30

____________________________________________________________________________________________________________

27. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę jaj

Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2021 r. przesłać e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

Osoba do kontaktu:

- p. Ewelina Kowalczuk - tel. (89) 750 34 14

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2021 r.

Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych w wersji edytowalnej

Termin składania ofert do dnia 21.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Piotr Różański  - tel. (89) 750 34 97

- sprawy techniczne - p. Paweł Nowak - tel. (89) 750 32 22

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę naszywki pirotechnicznej z rzepem

Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 18.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kubka termicznego Secure

Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 18.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: edyta.witek@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Edyta Witek  - tel. (89) 750 35 04

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę desek do krojenia z rączką 41x20

Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 17.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

Wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Olimpia Dorota Skalak, ul. Olchowa 8, 33-103 Tarnów

______________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę dystrybutora benzyny

Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2021 r. przesłać e-mailem na adres: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl  lub na nr faxu: (89) 750 37 64

Osoba do kontaktu w godz. 7:30-15:30:

- p. Marek Kuliński - tel. 607 803 018

- p. Karol Matejunas - tel. 797 337 351

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 12.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail:   patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

Wyłoniony Wykonawca: Hapis sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno

_______________________________________________________________________________________________________________________________

20. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na ubezpieczenie mienia zbudowanego w ramach zadania: "Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Braniewo"

Zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2021 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 08.02.2021 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 11.02.2021 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 12.02.2021 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 12.02.2021 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 15.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 15.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail:   sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.02.2021 R.

Osoby do kontaktu:

- p. Jacek Srok  - tel. (89) 750 32 66

- ppor. SG Dawid Drabarz  - tel. (89) 750 31 09

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu laboratoryjnego

Projekt PL/2020/PR/0091 „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 11.02.2021 r. należy złożyć na adres e-mail:   patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - mł. chor. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 32 65

- sprawy merytoryczne - mjr SG Radosław Borowicz  - tel. (89) 750 32 30

Wyłopniony Wykonawca: ZESTAW NR 2 - Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard

____________________________________________________________________________________________________________

18. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na opony MICHELINA LATITUDE CROSS

Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r. przesłać e-mailem na adres: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl  lub na nr faxu: (89) 750 37 64

Osoba do kontaktu w godz. 7:30-15:30:

- p. Marek Kuliński - tel. 607 803 018

______________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mleka modyfikowanego

Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r. do godz. 10:00  należy złożyć na adres e-mail (scan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- p. Ewelina Kowalczuk  - tel. (89) 750 34 14

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mini Breacher's Boot, Vulcan i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę metanitu, amonitu i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Wanika Explo ul. Fabryczna 19, 41-100 Siemiatycze Śląskie, Wartość: 8.107,75 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wody amoniakalnej, nitrometanolu, azotanu, pyłu aluminiowego i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: MARCUS-GRAF P.W., Brzeska 20, 03-737 Warszawa, Wartość: 3 461,60 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę świec dymnych, granatów dymnych, zapałek harcerskich

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: MARCUS-GRAF P.W., Brzeska 20, 03-737 Warszawa, Wartość: 6.400,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

12. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę semtexów

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: WORKS 11 Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, Wartość: 23.181,79 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzaczy, ładunków prasowanych, lanych

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18, 85 – 862 Bydgoszcz, Wartość: 39.136,22 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nitronelu

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoba do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń, Wartość: 15.257,57

______________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę doradztwa ADR na rok 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2021 r. przesłać e-mailem na adres: Marek.Kulinski@strazgraniczna.pl  lub na nr faxu: (89) 750 37 64

Osoby do kontaktu w godz. 7:30-15:30:

- p. Karol Matejunas - tel. 797 337 351

- p. Dariusz Kotyński - tel. 507 655 394

______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nitronelu

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zapalnika

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca GRIFFIN GROUP SA Aleja Armii Krajowej 26, 00-609 Warszawa, Wartość: 55.076,00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę świec

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę symtexu

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzacza

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę metanitu

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wody amoniakalnej 25%

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kształtek

Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2021 r.

Termin składania ofert do dnia 14.01.2021 r. należy złożyć na adres e-mail (scan): anna.sobiecka@strazgraniczna.pl 

Osoby do kontaktu:

- ppor SG Daniel Majewski  - tel. (89) 750 32 63

Zamawiający informuje, że unieważnia ww. zapytanie ofertowe z uwagi na brak ofert.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

do góry